******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
11 Aralık 2008 Perşembe Gönderen admin
tÜrkÇe Dersİ Ödev İndeksİ

1.tÜrkÇe SÖzlÜk
2.atasÖzlerİ
3.deyİmler SÖzlÜĞÜ
4.belİrlİ GÜn Ve Haftalar
5.cÜmle Ve Özellİklerİ
6.kelİme
7.heceler
8.sert Sessİzlerİn YumuŞamasi
9.İsİmler
10.sifatlar
11.zamİrler
12.fİİller
13.zarflar
14.noktalama İŞaretlerİ
15.atasÖzÜnÜn Tanimi
16.destan
17.efsane
18.hİkaye
19.makale
20.roman
21.tÜrk Edebİyatina Toplu Bakiş
22.dİl Ve KÜltÜr İlİŞkİsİ
23.destan Ve Özellİklerİ
24.servetİ FÜnun Edebİyeti
25.dİvan Şİİrİ Ve Özellİklerİ
26.tanzİmat Edebİyati
27.ebedİ Akimlar
28.fİİllerle İlgİlİ Pratİk Teknİkler
29.uyak TÜrlerİ
30.edebİ Akimlar
31.ekler
32.İsİm Çekİm Eklerİ
33.fİl Çekİm Eklerİ
34.yapim Eklerİ
35.dÜnya Edebİyatinda Edebİ Akimlar-klasİzm
36.romantİzm
37.realİm (gerÇekÇİlİk)
38.Şİİr TÜrlerİ(lİrİk,epİk,dİdaktİf,pa storal,satİrİk,dramatİk)
39.eylem(eylemlerde Sayi,eylem Çekİmlerİ)
40.kİpler(bİldİrme Ve Destek Kİplerİ)
41.kelİmelerİn Yapi Özellİklerİ(kÖk,kÖk ÇeŞİtlerİ,ekler,ek ÇeŞİtlerİ)
42.fİİllerde Çati
43.Öznelerİne GÖre Fİlller
44.nesnelerİne GÖre Fİİller
45.dİlbİlgİsİnİn BÖlÜmlerİ
46.tÜrkÇenİn Tarİhİ Ve GelİŞİmİ
47.tanzİmat Devrİ TÜrk Edebİyati
48.edebİyati Cedİde
49.fecr-İ Atİ TopluluĞu
50.drama Sanati
51.Ömer Seyfettİn
52.zİya GÖkalp
53.tanzİmat DÖnemİnde TÜrkÇede GelİŞmeler
54.meŞrutİyet DÖnemİnde TÜrkÇe
55.karamanoĞlu Mehmet Bey Fermani
56.paragraf
57.edebİyatimizin İlklerİ
58.mİllİ Edebİyat DÖnemİ SanatÇilari
59.edebİyat Terİmlerİ
60.dÜnye Edebİyati Yazarlari
61.ses
62.seslİ ÜnlÜler
63.ses Olaylari
64.ÜnsÜz YumuŞamasi
65.ÜnsÜz BenzeŞmesİ
66.ÜnlÜ Daralmasi(darlaŞma)
67.ÜnlÜ DÜŞmesİ(hece DÜŞmesİ)
68.ÜnlÜ TÜremesİ
69.ÜnsÜz TÜremesİ
70.ÜnsÜz DÜŞmesİ
71.İÇ Ses BenzeŞmesİ
72.ÜnlÜ DeĞİŞmesİ
73.kaynaŞma
74.ulama
75.tonlama
76.vurgu
77.anlatim Bozukluklari
78.sÖzcÜk BaŞinda Bulunmayan ÜnsÜzler
79.varliklarin TÜrlerİne GÖre İsİmlerİ
80.gÖrev Ve Anlamlarina GÖre İsİmler
81.ÜnsÜzlerİn ÜnlÜlere Etkİsİ
82.gazel
83.kaynaŞtirma Harflerİ
84.ÖlÇÜ(vezİn)
85.İstİare(eĞrİtİleme)
86.sohbet
87.dİlekÇe Nedİr Ve Nasil Yazilir
88.kÜÇÜk ÜnlÜ Uyumu
89.cÜmlede Anlam
90.tÜrk Destanlari(genel Bİlgİ)
91.İlk TÜrk Destanlari
92.ergenekon Destani
93.kÖroĞlu Destani
94.satuk BuĞra Han Destani
95.gÖktÜrk Destani
96.hun OĞuz Destani
97.gÖÇ Destani
98.mektup,mektup Tarİhİ Ve ÇeŞİtlerİ
99.kompozİsyon
100.tenkİd
101.kafİye Redİf
102.kasİde
103.dİvan Edebİyeti Ve Aruz
104.aŞik Tekke Edebİyeti
105.sÖzlÜ Edebİyati
106.koÇaklama
107.Şİİrde Tema
108.bÜyÜk Ve KÜÇÜk Harflerİn Kullanimi
109.kisaltmalarin Yazimi
110.ek Fİİlİn Yazimi
111.İle Edatinin Yazimi
112.mİ'soru Ekİnİn Yapimi
113.fİİl Çatisi
114.nesne YÜklem İlİŞkİsİ
115.Özne YÜklem İlİŞkİsİ
116.edebİ Metİn
117.genel Ve Özel Anlam
118.anlatim Bozukluklari
119.tÜrk Edebİyatlarinin Ortak Devrİ
120.sÖzcÜkte Anlam
121.Şİİr
122.ÇoŞku Ve Heyecani Dİle Getİren Metİnler(Şİİr)
123.olay Çevresİnde OluŞan Metİnler
124.yazili Edebİyat
125.halk Hİkayelerİ
126.destan Nedİr ,destan TÜrlerİ
127.anlatim BİÇİmlerİ Ve DÜŞÜnceyİ GelİŞtİrme Yollari
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com