******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
20 Mart 2009 Cuma Gönderen admin 0 yorum
Asit Yağmurları ve Çevreye Olan Etkileri

Asit Yagmurlari kukurt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleserek sulfurik ve nitrik asitli yagmur, kar ya da dolu olusturmasi biciminde kirlilige yol acmasidir. Bu tur yagmurda tanecikler siste asili olarak suspansiyon olusturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.

Asit yagmurlarinin verdigi ileri surulen zararin bir bolumunun aslinda bazi dogal nedenlerden kaynaklandigi yapilan arastirmalar sonucunda anlasilmissa da, petrol ve komur yanmasindan olusan kukurt dioksit ile otomobil motorlarindan cikan azot oksidin, asit yagmuru sorununu buyuk olcude siddetlendirdigi kesindir.

Kirlilige yol acan tanecikler, kaynaklarindan binlerce kilometre uzaga ruzgarla tasinabilir. Sozgelimi A.B.D?nin kuzey dogusundaki asit yagmurlarina, Kanada'dan yayilanlar da katilmis, Kanada'nin dogusundaki kukurt iceren yagis, A.B.D 'den kaynaklanmistir.

Bilim adamlarinin tumu asit yagmurlarinin denetlenmesi icin bir an once yasalar cikarilmasini istemektedirler. Ne var, ki soz konusu yasalarin yol acacagi harcamalar cok yuksektir, bu yuzden de sorunun cozulmesi surekli ertelenmektedir.
Ekonomik faaliyet, kitliga karsi yapilan bir savastir. ?nsan bu savasta bir takim degerleri uretip tuketirken baska bir deger olan kaliteyi CEVRE ?yi de tuketmektedir. Hava, su, yesil ve toprak gibi ...... Biri kirlendigi zaman beraberinde, zincirleme olarak, digerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktadir.

Goruldugu gibi hava dogal ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin temelinde insan bulunmaktadir. Fabrikadan, evlerden ve araclardan cikan dumanlar tarafindan atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik dogrudan oldugu gibi asit yagmurlari yoluyla da bitkiye, insana, suya, topraga ve tasa etki etmektedir.
Gönderen admin 0 yorum
Suyun Fiziksel özellikleri


SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

İnce tabakalar halindeyken renksiz olan su, derin tabakalar halinde mavi, lacivert renklerdedir. Bunun nedeni güneş ışığının bir kısım renklerinin su tarafından absorplanması (emilmesi) dir.

Suyun fiziki özelliklerinden donma ve kaynama noktası, celcius sıcaklık skalası için standart alınmıştır. Suyun donma noktası veya buz, su ve buharın dengede bulunduğu sıcaklık 0°C veya 273.16°K (Kelvin) ve 760 mm.Hg basınca altında suyun kaynama sıcaklığı 100°C olarak kabul edilmiştir.

+3.98°C’ daki havasız bir kg su 1 lt olarak kabul edilir.Buna göre +3.98°C sıcaklıktaki suyun yoğunluğu l gr/cm³tür.(+3.98°C da su genleşme olarak en büyük değerini alır. Yani bu sıcaklıktaki birim hacimde suyu alır,ısıtır ya da soğutursak diğer, örneğin +20°C’ daki birim hacimdeki sudan daha fazla oranda genleşir, hacmi artar.

1 gr suyun sıcaklığını 17°C dan 18° C a çıkarmak için verilen ısıya 1 kalori (cal) denir. Su katı, sıvı ve gaz hallerindeyken moleküller özelliklerini korur. Bu nedenle suya belirli ve saf madde denilebilir.

Su 0°C nin altında katı 0°C ile 100°C arasında sıvı ve 100°C nin üzerinde gaz halindedir. Doğada yalnız H O olarak suya rastlamak oldukça güçtür. Çözücü özelliği çok fazla olan su temas ettiği her şeyi az çok çözer. Onlarda beraber bulunur.


SUYUN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ


Su oldukça kararlı bir bileşik olduğu için meydana geliş ısısı yüksektir. Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana getirir. Sonuçta hidrojen açığa çıkar.


1- C+H O → CO +H2 Ametallere örnek

2-2Fe+3H O → Fe O + 3H Metallere örnek


Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları indirger ve oksijen açığa çıkarır.


2H o+2Br → 4HBr + O Halojenlere örnek


Oksitler su ile reaksiyona girerek hidroksitleri meydana getirir. Bu hidroksitler pozitif yüklü elementin periyodik tablodaki yerine bağlı olarak asidik, bazik veya amfoterik olabilirler.

Su az da olsa iyonlaştığı için zayıf baz veya asit, tuzları suda çözündükleri zaman hidrolize uğrarlar. Metal nitrür suda bozunarak amonyak ve hidrojen açığa çıkar. Metal karbürleri hidrokarbonlar vererek su ile reaksiyona girerler.


CaC + 2H O → Ca(OH) + C H


Doğada bulunan suların en safları sırasıyla kar ve yağmur sularıdır. Özellikle yağmur sularında çözünmüş olarak hava içindeki gazlar yanında karbondioksit, klorürler, nitratlar, sülfatlar amonyak ve askıda organik ve anorganik tozlar bulunur. Yağmur suyu içinde çözünmüş halde bulunan amonyak, nitrat ve sülfatlar toprakların zirai gücünü artırır.

Su, bitki ve hayvanların beslenmesinde önemli bir faktördür. Su,çözücü katalizör ve akışkan bir ortam olarak bazı büyüklüklerin tarifinde standart referans maddesi olarak artıkların uzaklaştırılmasında, seyreltici, dağıtıcı, soğutucu, temizleyici, ısı taşıyıcısı olarak bunların yanında hidro-elektrik üretiminde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanayide hidrojen suyun elektrolizinden veya su buharı kızgın kömür içerisinden geçirilerek elde edilir.
SUYUN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Suyun vücudumuzdaki bulunma yerleri ve oranları şöyledir:


Vücut hücreleri %55
Lenf %20
Kan plazması %7.5
Kemikler %7.5
Vücut organlarını ayıran, koruyan
Destek doku %7.5
Beyin, omurilik sıvısı %2.5


Vücudumuzda lazım olan suyun büyük bir kısmı yiyecek içeceklerle alınır.Bundan başka organik maddelerin vücudumuzda yanması ile de bir miktar su meydana gelir. Su kaybı ise idrarla, terle, solunum ve dışkıyla olur. Organizmada su kaybı % 10’u bulduğu zaman hayati tehlike başlar. Vücutta su azaldığı zaman dengenin sağlanması için önce ciltten su çekilir, kanda su azalır, kanın yoğunluğu artar ve sonunda insan ölür.SUYUN VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ
Su vücutta metabolizma artıklarının atılması için bir araçtır. Su vücudun termostadı, ısı düzenleyicisidir. Vücutta su ter olarak atılırken, ısı da birlikte atılır. Bu nedenle vücut ısısı azalır. Ter buharlaşmak için vücuttan ısı alır. Böylece vücudun ısısı düşer.Vücutta gerekli olan maddeleri, gerekli yerlere taşırlar.

İnsanın susamasıyla suya ihtiyacını belirtir. Lüzumlu olan su o anda alınarak su ihtiyacı giderilir. Bir insan günde yiyecek ve içeceklerle dışarıdan 2.9lt, vücuttaki kimyasal reaksiyonlarla 0.1 lt olmak üzere toplam 3 lt su alır. Buna karşılık kaybedilen su, idrarla l.5 lt, deri yoluyla (terleme şekliyle) 0.9 lt, solunum ile 0.4 lt ve dışkı ile 0.2 lt. dir.

İnsanlar su ihtiyaclarını; meteor suları yer altı suları (kaynak, kuyu ve artezyen) ve yeryüzü sularından (ırmak, göl) karşılarlar.

Dağlık, yüksek bölgelerdeki dere ve göl sularında organik maddeler bulunmamakla birlikte, çözünmüş organik tuzlar vardır.

SULARIN TEMİZLENMESİ
Küçük yerleşim yerlerindeki içme suları kaynak sularından alındığı için bunların temizlenmesi bazı küçük önlemlerle halledilir. Büyük şehirlerin içme sularının temizlenmesi zor ve uğraştırıcıdır. Bu şehirlerde küçük kaynaklar yeterli gelmediğinden büyük göl ve nehirlerden faydalanılmaktadır. Busular içerisinde sağlığa zararlı maddeler olabileceğinden temizlenmelidirler.

Bu temizlenme işlemleri şu şekillerde yapılmalıdır:

1. Suyun içindeki renk, bulanıklık, koku ve kötü tat veren asılı bulunan kolloidal ve çözünmüş haldeki organik ve inorganik zehirli radyoaktif maddeleri ve hastalık yapan mikropları yok etmek.
2. Demir ve mangan gibi metalleri gidermek.
3. Sertliği ve sıcaklığı normal hale getirmek.
4. Asitliği ve bazlığı nötrleştirmek, aşındırıcı bilhassa kurşun çözündürücü ve birikinti meydana getirici özelliği yok etmek.


İçme suyunun temizlenmesinde uygulanan temel işemler:

1. Havalandırma
2. Havuzlama
3. Kabasını alma
4. Basit çökeltim
5. Pıhtılaşmış yumaklı çökeltim
6. Suların kum süzgeçlerden geçirilmesi

Yavaş süzen kum süzgeçleri
Çabuk süzen süzgeçler
Küçük süzgeçler
1. Suların mikroplardan temizlenmesi
Bunlar;
1. Kaynatma
2. Ultraviole ile dezenfeksiyon
3. Ozonla dezenfeksiyon
4. Klor dezenfeksiyonu
5. Kireç kaynağı ile dezenfeksiyon.

SULARIN SERTLİĞİ

Sularda çeşitli bileşikler çözünür bunlar mg/l olarak ölçülür,kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit veya kalsiyum cinsinden ifade edilip toplanabilir. Bu çözülen bileşiklerden özellikle kalsiyum, mağnezyum gibi iki oksidasyon değerli iyonlar, sabunun köpürme kudretini azaltır, sıcak su borularında, ısıtıcılarda, buhar kazanlarında ve suyun temperatürünü yükseltmek için kullanılan kaplarda taş bağlanmasına sebep olur. Bu iyonların sabunla köpürmeye karşı direnme özelliğine sertlik denir. Buna göre, sabun sertliği ölçmek için bir ölçek olabilir.2C17 H35 COONa + M++ = (C17H35COO)2 M + Na +

sabun sudaki sertlik çökeltiDenklemde görüldüğü üzere, su sertliğini veren iyonları, sabun bünyesine alıp çökeltdikten sonra köpürmeye başlar. Buna göre,suda ne kadar iki değerli iyon fazla ise, diğer bir ifade ile suyun sertliği ne kadar çok ise, sabun sarfiyatı çok ve sıcak su borularında ve buhar kazanlarında taş bağlama olayı o kadar fazla olacaktır. Gerek sabun sarfiyatı, gerekse suların temperatür değişimi ile taş bağlaması , ekonomik ve ısıtma, temizleme işlerini zorlaştırması bakımından, su sertliği üzerinde durmaya değer.


SERTLİĞİN SEBEPLERİSertliğe iki valanslı metalik katyonlar sebep olur. Bu iyonlar, özellikle Ca ,Mg ve bir dereceye kadar Sr ,Fe ve Mn iyonlarıdır. Suda çözünen bileşiklerin katyonları ile onyonları dengede olacağı da göz önünde tutulursa katyonların toplam ekivalant adedi,anyonların toplam ekivalant adedine eşit olur.


Sertliğe sebep
Olan katyonlar: Ca . Mg . Sr . Fe .Mn


Anyonlar : HCO3-- . SO4-- . Cl - . NO3- . SLO3--Suyun sertliğini veren katyon ve bunlarla dengede olan anyonlar.

Toprağa düşen yağmur suları tabii sularda bulunan çok miktardaki solitleri çözmeye kudreti kafi gelmez. Suyun bu çözücülük özelliği topraktaki bakterilerin etkisi ile hasıl olan karbondioksidin suya karışarak, suda karbonik asit iyonlarını hasıl etmesinden ileri gelir.CO2 + H2O ----------- H2 CO3 -----------H+ + HCO3-

Bakteri etkisi Yağmur suyu
ile hasıl olur.


Genel olarak sert sular, üst toprağın yoğun olduğu ve kalker bulunan yerlerden çıkar. Buna karşılık yumuşak sular da daha ziyade üst toprağın gevşek olduğu ve kalker teşekkülü az veya hiç olmayan yerlerde mevcut olur.
Suların sert olması, insan sağlığına hiçbir etki yapmaz. Temizlik işlerinde sabun sarfiyatı bakımından uygun değildir.SU SERTLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASISu sertlikleri bulundukları yerin Jeolojik yapılarına göre değişir. Yüzey suları, yer altı sularından daha yumuşaktır. Su sertlikleri 10ppm CaCO3 den takriben 1800 ppm CaCO3 kadar değişiklik gösterir.


Suların sertlik dereceleri şöyle sınıflandırılabilir:

0 – 75 ppm CaCO3 yumuşak
76 – 150 ppm CaCO3 orta sert
151 – 300 ppm CaCO3 sert
300 den yukarısı ppm CaCO3 çok sertDURULMA İŞLEMLERİ


Durulma sularda süspansiyon halinde bulunan organik ve anorganik orjinli değişik büyüklükteki maddelerin çöktürülerek ayrılması sonucu suyun
berraklaşması olayıdır. Durulma işlemi su içerisinde bulunan değişik büyüklükteki maddelerin kendi ağırlıkları ile çöktürülmesi şeklinde yapılıyorsa buna mekanik durulma işlemi adını veriyoruz. Dışarıdan herhangi bir çöktürücü madde ilavesiyle bir durulma yapılıyorsa buna da kimyasal durulma işlemi denir. Durulma işlemi denir. Durulma işlemi nehir ve göl sularının doğal olarak temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır.Diğer taraftan kullanma suları sanayi
Suları ve atık suların değerlendirilmesi için en çok kullanılan işlem durulma işlemidir. Gerek içme ve gerekse sanayi sularının temizlenmesinde kullanılan basit mekanik durulma en ucuz ve en sade işlemlerden biridir. Doğal sedimantasyon işlemi daha sonrada yapılacak temizleme işlemlerindeki yükü hafifleten ön bir işlem gözüyle bakılabilir. Örneğin daha sonra yapılacak işlem kimyasal durulma işlemi olacaksa, ön durulma işlemi yapılmış suya ilave edilecek kimyasal madde ile durulma işlemine tabi tutulmamış suya ilave edilecek madde miktarı karşılaştırılacaksa ikinci durumdaki sarfedilen kimyasal madde oldukça fazla olacaktır. Diğer bir avantajıda kimyasal durulmada kullanılan cihazda atılacak atıklarda, azalmış olacaktır. Su içerisinde bulunan bir partikülün çökme ile durulma havuzunun dibine ulaşması belirli bir zaman alacaktır. Bu zaman yatay bir havuzda akış hızını azaltarak, ya da akış süresini uzatarak veyahut havuzun derinliğini ayarlayarak suyun havuzu terketmesinden önce partikülün çökmesi sağlanabilir. Bunun için en uygun havuzlar fazla derin olmayan havuzlardır. Durulma havuzlarında bir partikülün çökme hızı hesaplanabilir.


V = Q . t V= Havuzun hacmi Q= Suyun debisi
T= suyun havuzda kalma süresiDurulma işleminin yapılacağı havuzun hacminin hesaplanandan fazla tutulmasında bir sakınca (maliyet dışında) olmamasına karşın küçük tutulması uygun bir durulmanın yapılmasını gerçekleştiremez.Durulma havuzları kesikli yada sürekli çalışan tipte olabilirler. Bu tip havuzlarda su bir taraftan girip diğer taraftan aynı miktarda çıkarak içerisinde bulunan maddeleri havuz içerisine bırakır. Havuzlar genellikle yatay ve dik açılı yapılırlar. Durulma sırasında meydana gelen çamurun atılması için özel tertibatlar yapılmıştır.KİMYASAL DURULMA
Özellikle yeryüzündeki sular değişik miktarlarda süspansiyon halinde kaba büyük tanecikler halinde bulanıklık veren ve renk verebilen değişik tip kalloidal meddeleri ihtiva ederler. Doğal sularda bulanıklığı meydana getiren başlıca maddeler farklı tipkolloidal killerdir. Kullanma ve sınai atık sularının karışmasıyla meydana gelen kolloidler, yosunlar, bozunma ürünleri, bakteriler, bazı organik maddeler ve renk verici kolloidlerdir. Bu kollaidlerden bazıları hidrofobik, bazılarıda hidrofilik özelliklerdir. Bulanıklığı meydana getiren partiküllerin büyüklükleri çok farklı olabilmektedir.Kimyasal durulma işlemini
dört kademeye ayırabiliriz:

- Kimyasal maddenin ilave edilmesi
- Hızlı bir karıştırma
- Flokasyon
- Çökme-Durulma

Katılan kimyasal maddelerin suyla hızlı bir şekilde ve tamamen karışması ikinci kademede gerçekleştirilir. Üçüncü kademede ise dikkatli ve yavaş bir karıştırma yapılarak çekirdeklerin oluşumu sağlanır. Dördüncü kademede büyüyen çekirdeklerin çökmesi ile durulma işlemi gerçekleştirilir. Durulma işlemi sonucu suda kalmış olan az miktardaki çökelek daha sonra filtrasyon işleminde tamamen giderilir.


FİLTRASYON


Toprak altına geçen sularda doğal bir filtrasyon olur. Bizde bu olayı taklit ederek sularda bir filtrasyon işlemi gerçekleştirebiliriz. Ençok kullanılan filtrasyon maddesi kum dur.Daha sonra antrasit, taşkömürü ve kiselgur olabilir. Filtreleri çalışmaları bakımından hızlı süzen filtreler ve yavaş süzen filtreler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.Süzme işleminde suların arıtılması şu şekilde olur.

l. Doğrudan doğruya süzme: Bir kum tabakasından geçen suda kumlar arasındaki boşluktan daha büyük tanecikler varsa bu tanecikler kum yüzeyinde tutulur.

2.Durulma: Kum tabakasını birçok tabakalara sahip durulma havuzu gibi düşünebiliriz. Süspansiyon halindeki taneciklerin birleşerek daha büyük tanecikler haline geçmesi ve filtrasyonla daha kolay ayrılması.

3.Biyolojik aktivite: Bu daha ziyade yavaş süzen filtrelerde önemlidir. Ancak maliyetin yüksek olması nedeniyle geniş ölçüde kullanılamaz
Gönderen admin 0 yorum
Elektriklenme


Elektrostatikte yalıtkan cisimlerin elektrik yükleri ile yüklenmesi 3 farklı şekilde olabilir
1. Etki ile elektriklenme: Nötr (Yüksüz) bir cisme (-) veya (+) yüklü bir cisim yaklaştırıldığında nötr cismin yük düzeni bozlularak söz gelimi yaklaştırılan cisim (-) yükle yüklü ise nötr cismin yaklaştırılan cisme yakın olan kısmı (+) uzak olan kısmı (-) yüklenir. Bu elektriklenme şekli geçicidir zira elektriklenmeye sebep olan yüklü cisim uzaklaştırıldığında nötr cisim eski durumuna geri döner.
2. Dokunma ile elektriklenme: Bu tip elektrilenme cisimler arasında elektron geçişi bittikten sonra iki cisimde aynı cins yükle yüklenir. Örneğin: Nötr bir cisme (+) yüklü bir cisim dokundurulursa son yük durumunda her ikiside (+) yüklenir. Eğer (+) ve (-) yüklü cisimler birbirine dokundurulursa bakılır; eğer yük miktarları eşitse son durumda her ikiside nötr olur. Eğer (-) miktarı fazlaysa son durumda her ikiside (-), (+)lar fazlaysa son durumda her ikiside (+) yüklü olur.
3. Sürtünme ile elektriklenme: Bu kısımda sürtünen cisimler arasında elektron geçişi olur ve elektron kaybeden (+), kazanan (-) yükle yüklenir. Örneğin (her zaman): Yün kumaş ile ebonit (plastik) çubuk birbirine sürtüldüğünde yün kumaş pozitif, ebonit çubuk negatif yükle yüklenir. Aynı şekilde ipek kumaş ile cam çubuk bir birine sürtüldüğünde ipek kumaş negatif, cam çubuk pozitif yükle yüklenir. birde : karşında güzel bir kız görünce kalbinin sıkışması tüylerinin tiken tiken olup ülperme diyede tarif edilebilir.
PİStanbuLL isimli üye çevrimdışı Alıntı Yap ve Yanıtla
Etiketler:
Gönderen admin 0 yorum
İkİncİ Dereceden Bİr Bİlİnmeyenlİ Denklem

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM

TANIM: a, b, c reel sayı ve a# 0 olmak üzere , ax2+bx+c=0 ifadesine , x e göre düzenlenmiş ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan (eğer varsa) x reel sayılarına denklemin kökleri, tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi, çözüm kümesini bulmak için yapılan işleme de denklem çözme denir.
ÖRNEK:4x2 –7x+6=0 ifadesi x e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir.•Bu denklemde; a=4, b=-7 ve c=6 dır.
ÖRNEK: 2y2 –5y+1 = 0
İfadesi y ye bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir.
Bu denklemde; a=2, b=-5 ve c= 1 dir.


ÖRNEK: ax3 + 3x2 + 4x3 –ax –2 = 0
Denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, a kaçtır?

ÇÖZÜM: ax3 + 3x2 + 4x3 –ax –2 = 0
(a+4)x3 + 3x2 –ax –2 = 0
Denkleminin ikinci dereceden bir denklem olması için denklemde x3 lü terim olmamalıdır.
O halde, a + 4= 0 => a= -4 olur.

KÖK BULMA
1.ax2 + bx + c =0
ifadesi çarpanlarına ayrılabiliyorsa her çarpan sıfıra eşitlenerek kökler bulunur.
ÖRNEK: x-1 x-1
x-3 + x-5 =0
Denkleminin kökleri x1 ,x2 olduğuna göre x1 + x2 toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM: x-1 x-1
x-3 + x-5 =0
(x-1) (x-5) + (x-1) (x-3) = 0
(x-1) (x-5 + x-3) = 0
(x-1) (2x – 8) = 0
x-1= 0 => x1 =1 veya 2x-8= 0
=> x2 = 4 tür.
x1 + x2 = 1 + 4 = 5
ÖRNEK: 4x + 2 . 42-x –18 = 0 denkleminin kökleri toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM: 4x + 2 . 42-x –18 = 0
4x + 2 . 42 . 4-x –18 = 0
1
4x + 32 . 4x –18 = 0
(4x)2 –18 .(4x ) + 32 = 0

-16 -2
(4x –16) . (4x –2) = 0
4x –16 = 0 => 4x = 16 => x1 = 2
1
4x –2 = 0 => 4x = 2 => x2 = 2
1 5
O halde, x1 + x2 = 2+ 2 = 2 olur.

a≠ 0
ax2 + bx + c = 0 denkleminde;

c
i) a + b + c = 0 ise köklerden biri 1, diğeri a dır.

- c
ii) b = a + c ise köklerden biri -1 , diğeri a dır.

ÖRNEK: 9x2 + 17x + 8 = 0 denkleminde;
a = 9, b = 17 , c = 8
b = a + c olduğundan bu denklemin kökleri
x1 = -1 ve x2 = - 8 dur.
9
nÖRNEK: (m + 2)x2 + (m – n + 2)x –n = 0
ikinci derece denkleminin köklerinden biri 6 ise, bu denklemin kökleri toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM: (m + 2)x2 + (m – n + 2)x –n = 0 denkleminde,
a = m + 2, b = m –n + 2, c = -n ve
b = a + c olduğundan denklemin köklerinden biri -1 dir.
Diğer kök 6 olduğundan kökler toplamı
-1 + 6 = 5 olur.
nax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 )
ndenkleminin köklerini ∆ (diskriminant) yöntemi ile bulabiliriz.
n∆ = b2 –4ac
ni) ∆ < 0 ise reel kök yoktur.
nii) ∆ = 0 ise kökler eşittir. (x1 = x2)
niii) ∆ > 0 ise iki farklı reel kök vardır.
n ∆ > 0 olmak üzere denklemin kökleri
n -b + -b
n x1 = 2a ve x2 = 2a şeklinde bulunur.

nÖRNEK: x2 – 4x + m + 1 = 0 denkleminin eşit iki kökünün olması için m kaç olmalıdır?

ÇÖZÜM: Denklemin eşit iki kökün olması için ∆ = 0 olmalıdır.
∆ = (-4)2 –4 .1. (m + 1)
0 = 16 –4m = 12 –4m
m = 3 bulunur.

nÖRNEK: (a + 1)x2 –2(a + 7)x + 27 = 0 a ≠ -1 olmak üzere
ndenklemin kökleri eşit olduğuna göre, a’ nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? (1998 / ÖSYS)

ÇÖZÜM: (a + 1)x2 –2(a + 7)x + 27 = 0
denklemin kökleri eşit ise ∆ = 0 olmalıdır.
∆ = 4. (a + 7)2 –4 . 27 . (a + 1)
0 = a2 + 14a + 49 – 27a –27
a2 - 13a + 22 = 0
Bu denklemi sağlayan a değerlerinin toplamı
(-13)
a1 + a2 = - 1 = 13 olur.
a ≠ 0, ax2 + bx + c = 0 denkleminin;
i) Simetrik iki kökünün olması için b = 0 olmalıdır.
ii) Simetrik iki reel kökünün olması için,
b = 0 ve a .c > 0 olmalıdır.

ÖRNEK: ax2 – (a2 –4 )x + 4 = 0
denkleminin simetrik iki reel kökü olduğuna göre, a kaçtır?

ÇÖZÜM: ax2 – (a2 –4 )x + 4 = 0
Denkleminin simetrik iki reel kökünün olması için,
a2 –4 = 0 ve 4 .a > 0 olmalıdır.
a2 –4 = 0 => a = -2 ve a = 2 dir.
4.a < 0 => a < 0 olmalıdır. O halde a = -2 olur.

KÖKLER İLE KATSAYILAR ARASINDAKİ BAĞINTI
ax2 + bx + c = 0 ikinci derece denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun.
-b
1)x1 + x2 = a
c2)x1 . x2 = a

3)|x1 - x2| = |a|

1 1 x1 + x2 -b
4)x1 + x2 = x1 . x2 = c
5)X12 + x22 = (x1 + x2 )2 –2x1x2
b2 – 2ac
a2

6)1 1 x12 + x22
x12 +x22 = x12 . X22
b2 –2ac
= c2
7)x13 + x23 = (x1 + x2)3 –3x .x2(x + x2)
3abc-b3
= a3

ÖRNEK: 2x2 –5x + p2 + q2 = 0 denkleminin kökleri p ve q olduğuna göre, diskriminantı kaçtır?

ÇÖZÜM: 2x2 –5x + p2 + q2 = 0 denkleminde
a = 2, b = -5, c = p2 + q2, x1=p, x2 =q
c p2 + q2
x1 . x2 = a => p .q= 2
2pq = p2 + q2 p2 –2pq + q2 = 0
(p – q)2 = 0 ise
p – q = 0
p = q dur.
O halde, kökler eşit olduğundan ∆=0 dır.

ÖRNEK: x2 –2x + a = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre
a’ nın hangi değeri için x1 + x2 + x1 . x2 = 5 olur?

ÇÖZÜM: x2 –2x + a = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise
x1 + x2 = 2 ve x1 . x2 = a dır. O halde,
x1 + x2 + x1 . x2 = 5 => 2 + a = 5 a = 3 bulunur.

ÖRNEK: x2 + (x1 + 4)x –3x2 = 0 denklemin kökleri sıfırdan farklı olan x1 ve x2 sayılarıdır.

ÇÖZÜM: x2 + (x1 + 4)x –3x2 = 0 denkleminde, a = 1, b= x1+4, c=-3x2
c x1x2 = a => x1x2 = -3x2 x1 = -3 tür.
-b
x1 + x2 = a => x1 + x2 = -x1 –4
x2 = -2x1 –4
x2 = -2(-3) –4
x2 = 2 olur.
O halde, denklemin büyük kökü x2 = 2 olur.
KÖKLERİ VERİLEN İKİNCİ DERECE DENKLEMİN YAZILMASI
a ≠ 0 olmak üzere, kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem:
a . (x – x1) . (x – x2) = 0 dir. Bu denklem düzenlenirse,
x2 –(x1 + x2) . x + x1 . x2 = 0 denklemi elde edilir.

ÖRNEK: Kökleri –2 ve 3 olan ikinci dereceden denklem nedir?

ÇÖZÜM: Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem
x2 –(x1 + x2) x + x1 . x2 = 0 dır.
x1 = -2 ve x2 = 3 ise denklem:
x2 – (-2 + 3)x + (-2) . 3 = 0
x2 –x -6 = 0 olur.

EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİ f(x)
f(x) > 0, f(x) . g(x) < 0, g(x) ≤ 0 vb. eşitsizliklerinin her birini çözebilmek için aşağıdaki basamaklar sırasıyla uygulanmalıdır:
1)Her bir çarpan sıfıra eşitlenerek kökleri bulunur.
2)Bulunan köklerin sayı adedi incelenir.
a.Bir kökün sayı adedi tek ise, bu köke tek katlı kök denir ve sayı doğrusunda tek çizgi ile gösterilir.
b.Bir kökün sayı adedi çift ise bu köke çift katlı kök denir ve sayı doğrusunda çift çizgi ile gösterilir.
3)Bulunan kökler, sayı doğrusunda küçükten büyüğe sıralanır ve tek-çift katlı kökleri belirtilir.
4)Her bir çarpanın en büyük dereceli teriminin işareti parantezinin kuvveti ile birlikte alınarak çarpılır ve bir işaret bulunur.
5)Bulunan işaret ile sayı doğrusunun en sağından (+∞ tarafından) başlanır. Tek katlı köklerden geçerken işaret değiştirilir ve çift katlı köklerden geçerken işaret değiştirilmez.
Böylece tablodan istenen bölgeler bulunur.

ÖRNEK: (x-1) . (3-x) ≥ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

ÇÖZÜM:
1)x-1 = 0 => x = 1 3-x = 0 => x = 3
2)x = 1 ve x = 3 birer tane olduğundan tek katlı köklerdir.
3) x -∞ 1 3 +∞
- + -

0 0

(+).(-) = (-)
Ç.K= {x * 1≤ x ≤ 3, x € R}

ÖRNEK: (x+2) . (x-2)
x + 1 ≤ 0
ÇÖZÜM:
1)x + 2 = 0 => x = -2
x –2 = 0 => x = 2
x + 1 = 0 => x = -1
2)x = -2, x = 2 ve x = -1 kökleri birer tane olduğundan, tek katlı köklerdir.3) x -∞ -2 -1 2 +∞
- + - +

0 ∞ 0

4)(+) . (+) . (+) = (+)
Ç = {x € |R : x ≤ -2 veya –1 < x ≤ 2} dir.


Eşitsizliklerde n € Z olmak üzere, (x – a)2n ya da |x - a| ifadeleri her zaman pozitif olacağından işleme alınmayabilir. Bu durumda, sadece içlerini sıfır yapan noktalar incelenmelidir.


(3 –x)2
x2 + 3x –4 ≤ 0

eşitsizliğini çözmek yerine
x2 + 3x –4 < 0
eşitsizliğini çözmek yeterlidir.
Ayrıca, (3 –x)2 = 0 olabilmesi için x = 3 olmalıdır.
x -∞ -4 1 +∞
x2 + 3x –4 + - +
İstenen eşitsizliğin çözüm kümesi ise,
Ç = (-4, 1) U {3} olur.

İçinde birden fazla eşitsizlik bulunduran ifadelere eşitsizlik sistemi denir.
Eşitsizliklerin hepsini aynı anda sağlayan değerlerin bulunduğu kümeye eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi denir.
eşitsizlik sisteminin çözümü için, her bir eşitsizlik ayrı ayrı çözülür ve ortak çözüm kümesi bulunur.

nÖRNEK: (x –2) (4 –x) ≤ 0
(1 –x) (5 +x) ≥ 0
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM: (x-2) (4-x) = 0 => x = 2, x = 4
(1-x) (5+x) = 0 => x = 1, x = -5

Şimdide her birinin ayrı ayrı işaretini inceleyelim.
x -∞ -5 1 2 4 +∞
(x-2)(4-x) - - - + -

(1-x)(5+x) - + - - -

İşaret tablosunda görüldüğü gibi, birinci eşitsizliğin (-), ikinci eşitsizliğin (+) olduğu bölge [-5, 1] aralığıdır. O halde, çözüm kümesi Ç = [-5, 1] dir.

i)ax2 + bx + c > 0
eşitsizliğinin daima sağlanması için
a > 0 ve ∆ = b2 – 4ac <0 olmalıdır.
-∞ +∞

+

ii)ax2 + bx + c < 0
eşitsizliğinin daima sağlanması için
a < 0 ve ∆ = b2 –4ac <0 olmalıdır.
-∞ +∞

-

ÖRNEK: (m –2)x2 + (m –2)x + m –1 < 0
eşitsizliği x € R için sağlanıyor ise m nedir?

ÇÖZÜM: (m-2)x2 + (m –2 )x + m –1
a = m –2, b = m –2, c = m –1
a < 0 ve ∆ < 0 olmalıdır.
a = m –2 < 0 => m < 2 ............... 1
∆ = b2 –4ac < => (m –2)2 –4(m –2) . (m –1) < 0
(m –2) (m –2 –4m + 4) < 0
(m –2) (-3m + 2) < 0
(m –2) (-3m + 2) ifadesinin işaret tablosuna bakılırsa,
2
m -∞ 3 2 +∞

- + -

(m –2) (-3m + 2) < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi m < 3 veya m > 2dir..........2
1 ve 2 yi sağlayan m değerleri m < 2 dür.
3

BİR k REEL SAYISININ İKİNCİ DERECE DENKLEMİNİN KÖKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
nf(x) = ax2 + bx +c denkleminin kökleri arasında x1 < x2 ve k € R olsun.
ni) x1 < k < x2 ise a . f(k) < 0 dır.
nii) k < x1 < x2 ise,
a) ∆ > 0 b) a . f(k) > 0 c) k < -b olmalıdır.
2aniii) x1 < x2 < k ise
a) ∆ > 0
b) a . f(k) > 0 c) k > -b olmalıdır.
2a

iv) a . f(k) = 0 ise, k köklerden birine eşittir. Bu durumda aşağıdaki üç maddeye bakılır.

-b
a)k > 2a ise x1 < k = x2
-b
b)k < 2a ise k = x1 < x2
-b
c)k = 2a ise k = x1 = x2 dir olur.

ÖRNEK: x2 –(m + 1)x + m = 0 denkleminin
0 < x1 < 2 < x2 koşulunu sağlayan iki kökünün olması için m hangi aralıkta olmalıdır?

ÇÖZÜM: f(x) = x2 –(m + 1)x + m
x1 < 2 < x2 => a . f(2) < 0
=> 1 . (22 –2m –2 + m) < 0
=> -m + 2 < 0 => m > 2 dır.

ÖRNEK: (p + 6)x2 + 17(p + 1)x + 5(p –2) = 0 denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2 dir.
x1 < 0 < x2 , |x1| > x2 olması için p’nin alabileceği değerler nedir?

ÇÖZÜM: Denkleminin kökleri x1 < 0 < x2 , |x1| > x2 şartlarını sağladığına göre,
x1x2 < 0 ve x1 + x2 < 0 dır.
c 5(p – 2)
x1x2 = a = p + 6 < 0 ...................... (1)
-b 17(p + 1)
x1 + x2 = a = p + 6 < 0...................(2)
(p + 6)x2 + 17(p + 1)x + 5(p –2) = 0

p -6 -1 2

x1x2 + - - +
x1 + x2 - + - -
Ç
Ç = (-1 , 2) dir.
Gönderen admin 0 yorum
KarmaŞik (kompleks) Sayilar

KARMAŞIK (KOMPLEKS) SAYILAR


ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0  x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.
Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...

A. TANIM:
a ve b birer reel sayı ve i = -1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.
C = { z : z = a + bi ; a, b  R ve -1 = i } dir.
( i = -1  i² = -1 dir.)
z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

Örnek:
Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = 3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.
Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.
Z2 = 2 - 3i  Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,
Z3 = 3 + i  Re(Z3) = 3 ve İm(Z3) = 1,
Z4 = 7  Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,
Z5 = 10i  Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

Örnek:
x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm:

Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.
Δ = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²
X1,2 = -b ± Δ = -(-2) ± 16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.
2a 2.1 2
Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.B. İ ‘NİN KUVVETLERİ

iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...
Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

Buna göre , n  N olmak üzere,

i4n = 1
i4n + 1 = i
i4n + 2 = -1
i4n + 3 = -i dir.

Örnek:

( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm:
i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1
i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i
i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i
i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

(i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ

Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.

Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.
Z2 = c + di }
Örnek:
Z1 = a + 3 + 2bi + 3i
Z 2 = 8 + (a + b)i
Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

Çözüm:
Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,
a + 3 = 8  a = 5
2b + 3 = a + b  2b + 3 = 5 + b  b = 2 dir.

Örnek:
Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i
Z2 = 0
Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.


Çözüm:
Z1 = Z2 olduğundan,
a – 2 = 0  a =2,
a + b + 3 = 0  2 + b + 3 = 0  b = -5 tir.
O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.

D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ


_
Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.

Örnek:
_
1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,
_
2) Z2 = 2 - 3i sayısının eşleniği Z2 = 2 + 3i,
_
3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,
_
4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,
_
5) Z5 = 3 - 2 sayısının eşleniği Z5 = 3 - 2 dir.

Örnek:
Z = a + bi olmak üzere,
_
3 . Z – 1 = 2(4 – i)
olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

Çözüm:
_
3 . Z – 1 = 2(4 – i)
3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i
3a – 1 – 3bi = 8 – 2i
olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

3a – 1 = 8  3a = 9  a = 3 ve
-3b = -2  b = 2/3 tür.

O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3
Not:

__
1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )
.
2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni
_
karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.

E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

1) Toplama - Çıkarma

Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).

Z1 = a + bi Z1 + Z2 = ( a + c ) + ( b + di )

Z2 = c + di Z1 – Z2 = ( a – c ) + ( b – di )


Örnek:

Z1 = 2 – 10i ve Z2 = 8 + 3i olduğuna göre,

Z1 + Z2 = ( 2 – 10i) + ( 8 + 3i )
= ( 2 + 8 ) + ( -10 + 3 )i
= 10 – 7i

Z1 – Z2 = ( 2 – 10i ) – ( 8 + 3i)
= ( 2 – 8 ) + ( -10 – 3 )i
= -6 – 13i

2) Çarpma:

Karmaşık sayılarda çarpma işlemi, i2 = -1 olduğu göz önüne alınarak, reel sayılardakine benzer şekilde yapılır.

Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.


Z1 . Z2 = ( a + bi ).( c + di)


= a.c + a.di + bi.c + b.di2 , ( i2 = -1 )

= ac – bd + ( ad + bc )i

Z1 . Z2 = ( ac – bd ) + ( ad + bc )i
_ _
Z1 . Z1 = ( a + bi).( a – bi )  Z1 . Z1 = a2 + b2 dir.

Örnek:
Z1 = 2 – i ve Z2 = 3 + 2i olsun.
a) Z1 . Z2
_
b) Z1 . Z1

c) (Z2)2 işlemlerini yapalım.
Çözüm:

a) Z1 . Z2 =( 2 – i ) .( 3 + 2i)


= 6 + 4i – 3i – 2i2
= 6 – 2.( -1 ) + ( 4 – 3)i
= 8 + i dir.

b) Z1 . Z1 = ( 2 – i ).( 2 + i )
= 22 – i2
= 4 – ( -1)
= 5 tir.

c) ( Z2 )2 = ( 3 + 2i )2
= 32 + 2.3.2i + (2i)2
= 9 + 12i – 4
= 5 + 12i dir.

Örnek:

( -1 – i )2 = ( 1 + i )2 = 12 + 2.1.i + i2 = 2i,
( 1 – i )2 = ( -1 + i )2 = ( -1 )2 + 2.( -1 ).i + i2 = -2i,
( 1 + i )10 =( ( 1 + i )2 )5 = ( 2i )5 = 25.i = 32.i,
( 1 – i )20 = ( ( 1 – i )2 )10 = ( -2i )10 = 210.i2 = -210

3) Bölme:

Karmaşık sayılarda bölme işlemi, paydanın eşleniği ile pay ve paydanın çarpılması ile sonuçlandırılır.
Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.

Z1 a + bi ( a + bi ).( c – di ) ( ac + bd ) + ( bc – ad )i
 =  =  = 
Z2 c + di ( c + di ).( c – di ) c2 + d2

Örnek:

Z1 = 4 – 3i ve Z2 = 1 – 2i olsun.

Z1 4 – 3i ( 4 – 3i ).( 1 + 2i ) 4 + 8i – 3i – 6i2 10 + 5i
 =  =  =  =  = 2 + i dir.
Z2 1 – 2i ( 1 – 2i ).( 1 + 2i ) 12 + 22 5
Not:

1) Z = a + bi sayısının, toplama işlemine göre tersi, -Z = -a – bi,
çarpma işlemine göre tersi,

1 1 a – bi
 =  =  dir.
Z a + bi a2 + b2

_ _
2) Z1 . Z2 Z1 . Z2
 = 
Z3 z3


Örnek:

3 – 4i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner ( sanal ) kısmını bulalım.

Çözüm:

3 – 4i sayısının çarpma işlemine göre tersi,

1 3 + 4i 3 + 4i 3 4 4
¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = ¾ + ¾ i olduğuna için imajiner kısmı ¾ tir.
3 – 4i 32 + 42 25 25 25 25
Örnek:

1 + 2i 1 – 2i
¾¾¾ + ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.
1 – i 1 + i

Çözüm:

1 + 2i 1 – 2i ( 1 + 2i ).( 1 +i ) ( 1 – 2i ).( 1 – i )
¾¾¾ + ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾¾¾¾
1 – i 1 + i 12 + 12 12 + 12
( 1 + i ) ( 1 – i )
1 + i + 2i + 2i2 1-i –2i + 2i2 1 + 3i – 2 + 1 – 3i - 2
= ¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
2 2 2

( 1 – 2 + 1 – 2 ) + ( 3 – 3 )i -2 + 0.i
= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = -1 dir.
2 2


Örnek:

1 – i 40
¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.
1 + i


Çözüm:

1 – i ( 1 – i )2 -2i 1 - i 40
¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾ = -i olduğundan, ¾¾¾ = ( -i )40 = 1 dir.
1 + i 12 + 12 2 1 + iF. KARMAŞIK DÜZLEM VE BİR KARMAŞIK SAYININ
GÖRÜNTÜSÜ


1) İki boyutlu analitik düzlemdeki x ekseninin reel eksen, y ekseninin imajiner eksen alınmasıyla oluşturulan düzleme karmaşık düzlem denir.

2) Z = a + bi karmaşık sayısının karmaşık düzlemdeki görüntüsü M(a,b) noktasıdır.

3) Z = a + bi karmaşık sayısının iki boyutlu vektör uzayındaki görüntüsü M = (a,b) olmak üzere OM vektörüdür.

Örnek:

Z = 1 + 2i karmaşık sayısını,

1) Karmaşık düzlemde
2) Vektör uzayında gösterelim.

Çözüm:

1) imajiner eksen 2)
Z = 1 + 2i
2 Z = 1 + 2i 2 M(1,2)


0 ree eksen 0
1 1


G. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERİ ( MODÜLÜ )

Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen y

noktanın, başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının b z = a + bi
z
mutlak değeri ( modülü ) denir ve Z şeklinde gösterilir. x
a


Z = a + bi  Z=  a2 + b2 dir.

Örnek:

Z = 5 + 12i
karmaşık sayısının mutlak değerini bulmak bularak karmaşık düzlemde gösterelim.

Çözüm:
12 Z = 5 + 12i
Z = 5 + 12i  Z

Z =  52 + 122
= 13 tür. 0
5
Örnek:

Z = ( a + 2 ) + 3i
Z = 5 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm:
____________
Z= 5  ( a + 2 )2 + 32 = 5  ( a + 2 )2 + 32 = 52  ( a + 2 )2 = 16

olduğundan, a + 2 = 4 veya a + 2 = -4 tür.

a + 2 = 4  a = 2 veya
a nın alabileceği değerlerin toplamı 2 + (-6) = -4 tür.
a + 2 = -4  a = -6 dır.H. MUTLAK DEĞERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
_ _ _
1) Z= -Z= Z=-Z=i.Z=-i.Z=...

2) Z1.Z2= Z1.Z2

3) Z1 Z1
¾¾ = ¾¾ , ( Z2 ≠ 0)
Z2 Z2

4) Zn = Zn
_
5) Z . Z = Z2

6) Z1 - Z2 < Z1 ± Z2 < Z1 + Z2

Örnek:
3 – 3i
Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, Z = ?
1 + i

Çözüm:

3 – 3i sayısının mutlak değeri,  32 + 32 = 32 dir.

1 + i sayısının mutlak değeri, 12 + 12 = 2 dir. O halde,

3 – 3i 32
Z = ¾¾¾ = ¾¾ = 3 tür.
1 + i 2

Örnek:

i2 = -1 olmak üzere,

Z1 = 2 + ni

Z2 = 1 + 2i
_______
Z1 + Z2 = 5 olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı ?

Çözüm:

Z1 + Z2 = (2 + ni) + (1 + 2i) = 3 + (n + 2)i ,
______
Z1 + Z2 = 3 – (n + 2)i dir.

Z1 + Z2 = 5   32 + (n + 2)2 = 5  32 + (n + 2)2 = 52  (n + 2)2 = 42 olduğundan,

n + 2 = 4  n = 2 veya
n + 2 = -4  n = -6 dır. n nin alacağı değerlerin çarpımı, 2.(-6) = -12 dir.
Örnek:

i2 = -1 olmak üzere ,

1 - xi
Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, Z10=?
1 + xi
Çözüm:

Z10 = Z10 dur.

1 – xi sayısının eşleniği 1 + xi olduğundan 1 - xi = 1 + xi dir. Buna göre,

1 - xi
Z = ¾¾¾ = 1 ve Z10 =110 = 1 dir.
1 + xi


1) Z1 = x1 + y1i ve Z2 = x2 + y2i sayıları arasındaki uzaklık, bu sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüleri olan noktalar arasındaki uzaklığa eşittir. Yani,

Z1 – Z2 = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 dir.

2) Z – Z0 = r şartını sağlayan Z karmaşık sayılarının kümesi, Z0 sabit noktasına r birim uzaklıktaki noktaların kümesidir. Bu küme, merkezi Z0 ve yarıçapı r olan çemberdir.

Örnek:

A = Z : Z – 4 – 3i = 2, Z € C kümesini karmaşık düzlemde gösterelim.

Çözüm:

Z = x + yi olsun, y

Z – 4 – 3i = 2 2 (x – 4)2 + (y – 3)2 = 4
3
 x + yi – 4 – 3i= 2

 (x – 4)2 + (y – 3)2 = 2 0 x
4
(x – 4)2 + (y – 3)2 = 22 bulunur.

Yani, Z karmaşık sayıları merkezi (4,3) noktası ve yarı çapı 2 olan çemberi oluşturan noktaların kümesidir.

SORULAR

1) i = -1 olmak üzere

-2 . -8 + 1
¾¾¾¾¾¾¾ işleminin sonucunu bulun.
(-3)2
Çözüm:

-2 . -8 + 1 -1. 2. -1.8 + 1 i. 2.i.22 + 1 4.i2 + 1 -4 + 1
¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = -1 dir.
(-3)2 -3 3 3 3

2) i = -1 olmak üzere,

i37 – 2i-5 + i3 soncunu bulun.

Çözüm:

i37 = (i4)9.i1 = 19.i = i ,

i-5 = i-5+8 = i3 = -i,

i3 = -i olduğundan i37- 2i-5+i3 = i – 2.(-i) – i = 2i


3) i2 = -1 olmak üzere,

2x2 – 2x + 2
f(x) = ¾¾¾¾¾¾ olduğuna göre f(i) = ?
x3 + 1

Çözüm:

2x2 – 2x + 2
f(x) = ¾¾¾¾¾¾ ,
x3 + 1

2i2 – 2i + 2 -2 – 2i + 2 -2i ( 1 + i ) -2i ( 1 + i )
f(i) = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1 – i dir.
i3 + 1 1 – i ( 1 - i ) ( 1 + i ) 2

4) i2 = -1 olmak üzere,
1 1
¾¾ + ¾¾ işleminin sonucunu bulun.
2 – i 2 + i

Çözüm:

1 1 2 + i + 2 - i 4
¾¾ + ¾¾ =.¾¾¾¾¾ = ¾ tir.
2 – i 2 + i 22 + 12 5
( 2 + i ) (2 – i)

5) x < 0 olmak üzere,

Z =  -x2 + 2x –1 + -x+ 2x karmaşık sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı kaçtır?

Çözüm:

Z =  -x2 + 2x –1 + -x+ 2x

Z =  -1.(x –1)2 - x + 2x, (x < 0)

Z = -1 . x - 1 + x

Z = x + (1 – x)i bulunur.

Re(Z) = x ve İm(Z) = 1 – x tir.

Re(Z) + İm(Z) = x + 1 – x = 1


6) i = -1 olmak üzere,

Z1 = a + i

Z2 = 2 – i
______
Z1 – Z2 = 2 olduğuna göre a = ?

Çözüm:

Z1 – Z2 = (a + i) – (2 – i) = (a – 2) + 2i
______
Z1 – Z2 = (a – 2) – 2i
______
Z1 – Z2= 2  (a – 2)2 + (-2)2 = 2  (a – 2)2 + (-2)2 = 22  (a – 2) 2 = 0  a = 2


7) i = -1

i + 1
¾¾¾ = 1 – i olduğuna göre Z2003 nedir?
Z

Çözüm:

i + 1 1 + i 2i
¾¾¾ = 1 – i  Z = ¾¾  Z = ¾  Z = i .
Z 1 - i 2
(1 + i)

Z2003 = i2003 = i3 = - i

8) Z = x + yi olmak üzere,
_
(i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i olduğuna göre, Z = ?

Çözüm:
_
(i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i  (i – 1)(x - yi) + (x + yi) = 2 – 3i  xi + y – x + yi + xi – y = 2 –3i

 -x + (2x + y)i = 2 – 3i

-x = 2  x = -2 ve 2x + y = -3  -4 + y = -3  y = 1

 Z = -2 + i ve Z = 5

9) i = -1 ve Z = x + yi olmak üzere,
_
2.Z Z + Z
¾¾¾¾ = ¾¾¾ olduğuna göre Re(Z) – İm(Z) = ?
Z - Z i

Çözüm:
_
Z = x + yi  Z = x – yi
_ _
Z + Z = 2x ve Z – Z = 2yi

Z2 = (  x2 + y2 )2 = x2 + y2

ve Re(Z) – İm(z) = x – y .

_
2.Z Z + Z 2.Z 2x
¾¾¾¾ = ¾¾¾  ¾¾¾¾ = ¾¾  (x + y)2 = 0  x – y = 0
Z - Z i Z - Z i
10) i = -1 ve Z = x + yi olmak üzere,

Z – 3i < Z + 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) y < -x B) y <> x D) y > -x E) 2y > -x

Çözüm:

Z – 3i < Z + 3

x + yi – 3i < x + yi + 3

x + (y – 3)i < (x + 3) + yi

x2 + (y – 3)2 <  (x + 3)2 + y2

x2 + (y – 3)2 < (x + 3)2 + y2

x2 + y2 – 6y + 9 < x2 + 6x + 9 + y2

-6y < 6x

y > -x
Gönderen admin 0 yorum
Japonca/Türkçe Cümle Örnekleri

Konnichi wa!
Merhaba! / Iyi günler!

Ohayoo gozaimasu!
Günaydın!

Konban wa!
İyi akşamlar!

Oyasumi nasai!
İyi geceler!

Hisashiburi desu ne.
Ne zamandır görüşmedik, değil mi?

Gokigen ikaga desu ka?, Ogenki desu ka?
Nasılsınız?, İyi misiniz?

Okagesama de. / Genki desu, arigatoo.
İyiyim, teşekkür ederim.

Totemo genki desu.
Çok iyiyim.

Doo, genki?
Ne var, ne yok?

Maa maa desu.
Eh, şöyle böyle.

Waruku wa arimasen.
Fena değilim.

Anata no namae wa nan desu ka?
Adınız nedir?

Anata no namae o oshiete kudasai?
Adınızı öğrenebilir miyim?

Watashi no namae wa ... desu.
Benim adım ...'-dır.Myooji wa...
Soyadım...

Watashi wa ... desu.
Ben ...-yım.

Hajimemashite. (Omeni kakarete kooei desu.)
Memnun oldum.

Kochira wa ... San desu.
Bu ... Bey / Hanım.

Doozoyoroshiku.
Tanıştığımıza memnun oldum.

Anata wa nan sai (o-ikutsu) desu ka?
Kaç yaşındasınız?

Watashi wa ... sai desu.
... yaşındayım.

Anata wa ryokoosha desu ka?
Siz turist misiniz?

Watashi wa izen kara anata o shitte imasu.
Ben sizi önceden tanıyorum.

Jikan wa arimasu ka?
Zamanınız var mı?

Kyoo wa ohima desu ka?
Bugün boş musunuz?

Watashi to issho ni shashin totte kudasai.
Benimle beraber fotoğraf çektirir misiniz?

Yuushoku o issho ni tabemashoo.
Akşam yemeğini beraber yiyelim.

O-nozomi naraba, tomodachi mo tsurete kite kudasai.
İsterseniz, arkadaşınızı da getirin.

Eigakan ni kimashoo ka?
Sinemaya gidelim mi?Asu shigoto wa arimasu ka?
Yarın işiniz var mı?

Aimashoo ka?
Buluşalım mı?

Watashi to issho ni ite tanoshii desu ka?
Benimle birlikte bulunmaktan memnun musunuz?

Tonoshinde masu ka?
Eğleniyor musunuz?

Chikai uchi ni moo ichido aimashoo.
En kısa zamanda yeniden görüşelim.

Watashi o wasurenai de.
Beni unutmayın.

Anata o koko de machimashoo.
Seni burada bekleyeceğim.

Totemo tanoshii toki o sugoshimashita.
Çok güzel vakit geçirdim.

Anata wa Nihon-jin desu ka?
Siz Japon musunuz?

Hai, watashi wa Nihon-jin desu.
Evet, ben Japon'um.

Watashi wa Toruko-jin desu.
Ben Türk'üm.

İtsu Toruko ni kimashita ka?
Türkiye'ye ne zaman geldiniz?

Senshuu kimashita.
Geçen hafta geldim.

Anata wa ryokoosha desu ka?
Siz turist misiniz?

Toruko o donoyooni mite imasu ka?
Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz?İma made ni atta hito minna ga watashi ni onaji koto o kikimashita.
Şimdiye kadar karşılaştığım herkes bana aynı soruyu sordu.

Demo watashi wa hakkiri kotaemasen deshita.
Fakat ben tam cevap vermedim.

Nazenara watashi wa mada Toruko o yoku shira nai kara.
Çünkü ben daha Türkiye'yi iyi bilmiyorum.

Toruko ni itsu kita no desu ka?
Türkiye'ye ne zaman geldin?

Toruko no dono machi ni ikimashita ka?
Türkiye'nin hangi şehirlerine gittiniz?

İstanbul kara mattaku hanaremasen deshita.
İstanbul'dan hiç ayrılmadım.

Toruko de kurasu-koto wa muzukashii desu ka?
Türkiye'de yaşamak zor mu?

Muzukashii-koto mo arimasu, kantan na koto mo arimasu.
Zorluğu da var, kolaylığı da.

Watashi ga koko de mitsuketa saikoo no mono wa hitobito no hirakareta
kokoro desu.
Benim burada bulduğum en güzel şey insanların açık yürekliliğidir.

Watashi-tachi Toruko-jin wa, gaikoku kara kita o-kyaku-sama ga dai-suki
desu.
Biz Türkler dışarıdan gelmiş misafirleri çok severiz.

Sono toori desu, demo watashi no yiitakatta koto wa, tada sore dake ja
arimasen.
Evet öyle, ama benim söylemek istediğim şey sadece bu değil.

Kore kara setsumei suru rei wa Nihon-jin ni kanshite desu.
Şimdi anlatacağım örnek, Japonlar'a aittir.

Nihon ni kita naraba, tomaru hoteru, ryoogae o suru ginkoo, shokuji o suru
resutoran wa, subete anata ni kanpeki na saavisu o teikyoo shimasu.
Japonya'ya gelirsen, kalacağın oteller, kambio yapacağın bankalar, yemek
yiyeceğin lokantalar, hepsi sana tam hizmet verirler.Anata o okoraseru koto wa, kitto hon no wazuka deshoo.
Seni kızdıracak şeyler belki çok az.

Demo Nihon niwa, gaikoku-jin ni shaisho ni yuujoo o shimesu hito wa imasen
yo.
Fakat Japonya'da yabancıya öncelikle arkadaşlık gösterecek hiç kimse
yoktur.

Koko niwa Nihon o homeru hito ga takusan imasu.
Burada Japonya'yı öven çok kişi var.

Shikashi, Nihon no hontoo no kao o shitte iru hito wa wazuka desu.
Fakat Japonya'nın iç yüzünü bilen kişi azdır.

Sonna koto o yitte, anata ni hara o tateru Nihon-jin wa inai no desu ka?
Böyle söylediğinde sana kızan Japon yok mu?

Gokigen ikaga desu ka?
Nasılsınız?

Ogenki desu ka?
İyi misiniz?

Arigatoo, totemo genki desu.
Teşekkür ederim, çok iyiyim.

Arigatoo, aikawarazu desu.
Teşekkürler, her zamanki gibi. (bildğin gibi.)

Waruku wa arimasen.
Fena değilim.

Sonnoni yoku arimasen.
Pek iyi değilim.

Sukoshi tsukarete imasu.
Biraz yorgunum.

Watashi wa byooki desu.
Hastayım.

Doo shita no desu ka? Donna shoojoo desu ka?
Ne oldu? Neyiniz var?Atama ga itamimasu.
Başım ağrıyor.

Odaiji ni.
Geç­miş olsun.

Mochiron
Tabii.

ii desu yo.
Tamam. (oldu.)

Yoroshii.
Iyi

Kanoo desu. (Ariemasu.)
Olabilir.

Hai, kekkoo desu.
Evet, olur.

Hai, soo desu.
Evet, öyle.

İie, dame desu.
Hayır, olmaz.

iie, soo dewa arimasen.
Hayır, öyle değil.

Fukanoo desu. (Ariemasen.)
İ­mkânsız.

Nihon-go ga dekimasu ka?
Japonca biliyor musunuz?

Hai, dekimasu.
Evet, konuşurum.

iie, dekimasen.
Hayır konuşamam.

Wakarimasu ka?
Anlıyor musunuz?Hai, wakarimasu.
Evet, anlıyorum.

iie, wakarimasen.
Hayır, anlamıyorum.

Ossheru koto ga wakarimasen.
Söylediğinizi anlamıyorum.

Motto yukkuri hanashite kudasai.
Daha yavaş konuşun lütfen.

Moo ichido itte kudasai.
Bir daha söyleyin lütfen.

Koko ni kaite kudasai.
Buraya yazınız lütfen.

Watashi wa Nihon-go ga joozu desu.
İyi Japonca konuşamam.

Nihon-go hanaseru hito wa imasen ka?
Japonca konuşabilen biri yok mu?

Kore wa nan to iuu imi desu ka?
Bu ne demektir? (Bunun anlamı nedir?)

Özür - Chinsha

Sumimasen.
Affedersiniz.

Gomen nasai. / shitsurei shimasu.
Özür dilerim.

Okurete gomennasai.
Özür dilerim, geç kaldım.

Ojama deshoo ka?
Rahatsız ediyor muyum?

Ojama shimashita. (shitsurei shimashita.)
Rahatsız ettim.Osewa ni narimashita.
Size zahmet oldu.

Okamai naku.
Zahmet etmeyin.

Tondemo arimasen.
Rica ederim.

Kamaimasen.
Farketmez. (Sorun değil.)

Ki ni shinaide kudasai.
Aldırmayın. (Boş verin.)

Teşekkür - Kansha

Doomo.
Sağol.

Arigatoo.
Sağ ol. / Teşekkürler.

Doomo arigatoo.
Çok sağol. (teklifsizce)

Arigatoo gozaimasu.
Sağ olun. / Teşekkür ederim.

Doomo arigatoo gozaimasu.
Çok teşekkür ederim.

Doomo arigatoo gozaimashita.
Çok teşekkür ettim. ("çok teşekkür ederim"in daha kibar şekli)

Goshinsetsu ni arigatoo.
İlginize teşekkür ederim.

Taihen osewa ni narimashita.
Çok yardımcı oldunuz.

Doo itashimashite.
Bir şey değil.Anata o aishite imasu.
Seni seviyorum.

Anata ga suki desu.
Senden hoşlanıyorum.

Anata-nashi dewa ikiraremasen.
Anata-nashi dewa ikiru koto ga dekimasen.
Sensiz yaşayamam.Anata to wakareraremasen.
Anata to wakareru koto ga dekimasen.
Senden ayrılamam.

Ikanai de, aisuru hito yo!
Gitme, sevgilim!

Anata o nikumu yatsu nanka shinjimae.
Seni sevmeyen ölsün.

Vedalaşmak - Wakareru

Sayoonara!
Güle güle / Allah'a ısmarladık / Hoşçakalın.

Sore ja.
Hoşçakal. (teklifsizce, dostça)

Jaa ne.
Hadi, eyvallah. (gençler arasında)

Mata aimashoo.
Görüşürüz. / Yine görüşelim.

Mate ne.
Yine görüşelim.

Dewa mata.
Görüşmek üzere.

Okarada ni ki otsukete.
Kendinize dikkat edin.İtterasshai! / İtterasshaimase!
İyi yolculuklar!Yoroshiku otsutae kudasai.
Selam söyleyin.

... ni yoroshiku.
...'-e selam söyle.

Kashikomarimashita. / shochi shimashita.
Baş üstüne.

Üzüntü - Okuyami

Zannen desu.
Ne yazık. / Maalesef.

Odaiji ni.
Geçmiş olsun.

Okuyami o mooshi agemasu.
Başınız sağ olsun.

Gomeifuku o oinori itashimasu.
Allah rahmet eylesin.
Gönderen admin 0 yorum
Alan Ve Alan ÖlÇÜleri Kavrami

ALAN VE ALAN ÖLÇÜLERI KAVRAMI
a)Alan ölçüsü neye denir?:Bir kenar uzunlugu 1 m olan karenin alanina metrekare denir.Bu m2 ile gösterilir.
b)Alan ölçüleri birimi nedir?
Alan m2 ile ölçüldügü için alan ölçüsü birimi m2 dir.Asagidaki sekli inceleyiniz.
A B
1 1 m2
C 1 m D
c)Metrekarenin askatlari:Metrekareye karsilik gelen yüzeylerden daha küçük yüzeyleri ölçmek için,metrekare birimlerinden küçük birimlere ihtiyaç vardir.Bu ölçü birimlerine ,metrekarenin askatlari denir.
1)Desimetrekare:Kenar uzunlugu 1 dm olan yüzeyin ölçüsüne denir.
1 m =10 dm ise 1 m2 =100 dm2 dir.
2)Santimetrekare: Kenar uzunlugu 1 cm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”cm2” ile gösterilir.
1 m =100 cm ise 1 m2 =10000 cm2 dir.
3)Milimetrekare: Kenar uzunlugu 1 mm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”mm2” ile gösterilir.
1 m =1000 mm ise 1 m2 =10000 mm2 dir.
d)Metrekarenin katlari:Metrekare ile ölçülmesi zor olan büyük yüzeyleri ölçmek için bu birimlerden büyük birimlere ihtiyaç duyulmustur.Bu ölçü birimlerine metrekarenin katlari denir.
1)Dekametrekare: Kenar uzunlugu bir dekametre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”dam2” ile gösterilir.
1 dam2 =100 m2 dir.
2)Hektometrekare: Kenar uzunlugu bir hektometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”hm2” ile gösterilir.
1 hm2 =10000 m2 dir.
3)Kilometrekare: Kenar uzunlugu bir kilometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”km2” ile gösterilir.
1 km2 =1000000 m2 dir.
e)Alan ölçülerinin birbirlerine çevrilmesi:Bir alan ölçüsüyle verilmis olan büyüklügü,bir küçük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayi 100 ile çarpilir. Bir alan ölçüsüyle verilmis olan büyüklügü,bir büyük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayi 100 ile bölünür.
Örnek:65 km2 nin kaç hm2 , dam2 , m2 oldugunu gösteriniz.
65km2 =6500 hm2 =650000 dam2 =65000000m2 ‘...
Gönderen admin 0 yorum
Envanter Kontrol Sistemi

İşletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla yaptığı maliyet düşürme çalışmalarında envanter yatırımlarını minimize etmek için envanter kontrol sistemleri uygulanır. Toplam maliyetin azaltılması çabaları, özelikle çok büyük miktarda harcamanın yapıldığı envanter yatırımının azaltılması konularında yoğunlaşmaktadır. Ürün stokları ve buna bağlı olarakta ara stokların azalması, Envanter Kontrol çalışmalarının etkinliğiyle orantılı olarak gerçekleşmektedir. Envanter kontrol çalışmaları müşteriye verilen hizmetin iyileştirilmesi, envantere yapılan yatırımların azalması, teslimlerin zamanında ve beklemeden veya malın işletmede en kısa süre bekliyecek şekilde yapılması, işletmeye ait alanların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlarına hizmet eder.

Envanter kontrol tekniğinin seçiminde, bazen yönetilecek malzemenin özelliğine bakılır. Eğer parça altmontaj, bileşen, veya son üründe kullanılmıyorsa buna bağımsız malzeme denir. Bağımsız malzemeler aynı zamanda yedek parça olarak da kullanılabilir. Ne zaman ki parça son ürüne alt montaj veya bileşen olursa, bağımlı malzeme olarak planlanan ihtiyaçların hesabına girer. Envanter kontrol olarak MİP uygulaması genelde bağımlı malzemelere sahip parçalarda uygulanır, akademik terminolojide de bu şekilde olmasına rağmen her iki türünde uygulanabildiği hale getirilmesi gerekir.Envanter kontrol tekniği seçiminde gözönüne alınan bir başka faktör de kalemlerin maruz kaldığı talep karakteristikleridir. Sipariş miktarlarına dayanan envanter kontrol teknikleri genelde talebin düzgün dağıldığı durumlarda uygulanır. Kesikli dağılımda ise MİP sistemi uygulanır.


Envanter kontrol sistemleri , ne zaman ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiği gibi iki önemli soruyla ilgilenir.Bu sorunun net olarak cevaplandırılması için şu şartların sağlanması gerekir.
1-) Yeterli mal veya hizmetin kullanışlı olmasını garanti etmesi,
2-) Fazla miktarı mümkün olduğunca hızlı ve az kalemde oynayarak tanımlaması,
3-) Yönetime tam öz ve zamanında raporlar hazırlaması,
4-) İlk üç görevi mümkün olduğunca düşük maliyette tamamlaması,
5-) Talep tahminlerinin, tahmin hatalarının davranışlarının geliştirilmesi,
6-) Envanter model seçimi,
7-) Envanter maliyetlerinin ölçümü,
8-) Kalemler için kayıt ve muhasebe metodları,
9-) Tesellüm,depolama ve çıkış metodları,
10-) Rapor istisnaları için bilgi prosedürleri bulunmalıdır.
Pek çok envanter kontrol sistemi olmasına karşın bunları beş kısıma ayırabiliz.
-Sürekli envanter sistemi
-İki aşamalı envanter sistemi
-Tekrarlı (periyodik) envanter sistemi
-Gözlemsel envanter sistemi
-Malzeme ihtiyaç planlaması1.1 Sürekli Envanter Sistemi

Bu sistemde stok , yeniden sipariş seviyesine veya altına düştüğünde ekonomik sipariş seviyesine eşit miktarda bir sipariş gönderilir.Bu envanter sisteminin avantajları sipariş miktarının verimli ve anlamlı, pahalı kalemlerin mükemmel kontrolu , yavaş hareket eden kalemlere daha az dikkat gösterilmesi , parametre değişmeleri ve tahminde duyarsızlık olmasıdır.Güvenlik stokları sadece teslim zamanı süresinde olabilecek dalgalanmaları emmek içindir. Yeniden sipariş miktarının ve güvenlik stoklarının yıllara göre değişmemesi, iletişimdeki gecikmeler, kalem sayısının yüksek olması halinde aşırı taşıma maliyetlerinin meydana gelmesi sistemin zayıf yönleridir. Bu sistemde günlük kayıtlar ,malzeme teslimi ve gönderilmesi için envanter katibine ihtiyaç vardır.

Şekil 1‘de görüldüğü üzere zamana göre envanter seviyesi kullanılır talebi belirtilmektedir. B noktası yeniden sipariş noktasını , AC miktarı yeniden sipariş miktarını,DE, FG, HI teslim sürelerini, DF ve FH siparişler arasındaki kullanılabilir zamanı göstermektedir.
Gönderen admin 0 yorum
Finansın Genel Tanımı

FİNANS : İhtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir.
FON : Finansmanın en genel aracıdır,nakit,vadesiz mevduat,nakde çevrilerbilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları kapsar.
3 Adet Finans Yönetimi Yaklaşımı:
1)Yalnız nakit parayla ilgilenir. >>Niteliği çok geniş kapsamlı
2)İşletmede kullanılan fonların sağlanması ve idare edilmesidir.
3)Finansal Yönetim,işletmenin tüm yönetiminin bölünmez bir parçasıdır. 1

Finans ve Finansal Yönetim
Diğer disiplinler île kıyaslandığında modern finans kısa bir tarihe sahiptir ve 1950 lerde önem kazanmaya başlamıştır. 1950 ' lerden itibaren finans esas itibariyle finansal piyasalara ilişkin faaliyetlerde doğan özel bir sorunlar gurubu ü/erinde yoğunlaşan ayrı bir disiplin olarak iktisattan ayrılmış ve gelişmeye başlamıştır.
Hsas itibariyle iki tür piyasa vardır; finansal piyasalar ve reci mal piyasaları.Reel varlık alım, buğday gibi fiziki varlığı ulan bir maldır. Finansal varlık ise, tahvil gibi nakil ödemeleri seklinde müstakbel yararlar vadeden bir maldır. Finansal piyasalar, fi-nansal varlıkların alıp satıldığı piyasalardır. Menkul kıymet borsaları pay senetlerinin alınıp satıldığı finansal piyasaların bir örneğidir. ;

Finansın diğer disiplinler ile, örneğin iktisat ve muhasebe ile çok yakın bağları vardır. Örneğin iktisat, emek ve sermaye gibi kıt kaynaklara tahsisine ilişkin genel sorun ile ilgilenirken fınans yalnızca iktisadın özel bir alanını oluşturan kıt finansal kaynakların tahsisi ile uğraşır. Finansal yöneticinin karşılaştığı kararlar firmanın muhasebe sisteminin sağlaması gereken bilgiyi gerektirir. Ancak, bilgi her /aman uygun biçimde değildir ve bu nedenle finansal yönelici muhasebecinin verdiği raporları yoriiinlayabilmelidir.
Gönderen admin 0 yorum
Anaokulu ve İlkokul Çağı Özellikleri

İlginin kendi üzerinde toplandığı bir ev ortamından okul ortamından okul ortamına geçiş ve çok sayıda insanla ilişki kurma her çocuğun bir bocalama dönemine girmesine neden olmaktadır.
ANAOKULU: Fazla yorulurlar, sık sık dinlenme ihtiyacı içinde bulunmaktadırlar. Uyku Süresi 12 saat gece, 2 saat gündüzdür. Bu devrede sağ sol elini kavramıştır.(sol eli kullanan bir çocuğa sağ eli kullanma zorunda bırakılırsa çocukta sinirlilik, kendini suçlu hissetme bazen de kekemelik gibi uyum sorunları olur.) 3-6 yaş çocuğu soru sormaktan çok hoşlanırlar. Bu devrede merak ve hayal gücü zirvededir. Bu hayal gücünü sorularda kullanır. Bizim yapacağımız: Bu durumunu resimde, oyunda hikayede kullanabiliriz. Bu devrede kıskançlık duyguları oldukça yaygın görülmektedir. Çünkü bu devrede ilgi şefkat, beğeni çocuklar için çok önemlidir. Buna bağlı olarak çocukta ilgi çekme, kapris yapma eğilimi artmaktadır. Sınıf içerisinde öğretmen çocukla ilgilenmezse kendi Çok değersiz hisseder ve duygusal sorunlar yaşamaya başlar. Bu yaşlarda çocuğun saldırgan davranışlarını denetleyebilmeyi öğrenebilmesi için yasak olan şeylerin gerisindeki nedenler ona aklının erebileceği bir biçimde açıklanmalı ikna edilmeye çalışılmalıdır. Yine bu sorunları halledebilmek için oyun terapisi yapılabilir.
İLKOKUL : 9-10 Yaşlarında çocukların vücut kimyası değişmektedir. Kızlarda ilkokulun son yıllarında ani bir boy artışı görülür. Erkek çocuklarda ortaokulun sonlarında boy artışı görülür. Bu devrede oyunda başarılı olamayan çocuklar gurup dışı edilirler. Kızlarda bir tepki olmaz . Bu nedenle erkek çocuklara dikkat edelim. Oyunlara katılmalarını sağlayalım. Bu devrede çok hareketlidirler. Bu ataklık ve hareketlilik bir çok kazaları beraberinde getirmektedir. Çocuk hastalıklarının çoğu ilkokul 1. Sınıf devresinde artar. 2. Sınıfa doğru yavaş yavaş direnci artmaya başlamaktadır. İlkokul devresinde beden ergenlik öncesinin ani boy artışı ve ergenlik çağının cinsel büyümesi için enerji depolar. Bu zamanlarda eklemlerin hala yumuşak oluşu nedeniyle dik oturma ve iyi yürüme alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.
Zihinsel Özellikleri: öğrenmeye heveslidir. Konuşmaktan ve sorulara cevap vermekten çok hoşlanırlar. İlkokul çocuğu çok konuşmayı sevdiği kadar iyi bir dinleyici değildir. Öğretmen bu alışkanlığı kazandırmalıdır. Yine bu devrede mantıkî bir düşünceden yoksundur. İlkokula yeni gelen çocuklar hayvan masallarından , çocuk- hayvan dostluklarını içeren hikayelerden hoşlanırken, ilkokulun ortalarında kahraman çocuk serüvenlerinden daha sonra yiğitlikten bahseden konulardan hoşlanırlar. Çocuk kendini kahraman yerine koyarak dinler. Bu devrede biz edebiyat derslerinde kitap tartışma oturumları düzenleyebiliriz. Bu da eleştirme ve beğeni yeteneğinin gelişmesini sağlar. Sosyal Özellikleri: Öğretmenin beğenisini her şeyin üzerinde tutarlar. Onlara dikkat etmek gerekir. Bazen bir aferin çocuğun kendi saygınlığını kazanmasına yol açar. Bu dönemde sık sık kızlar ve erkekler kendi gurupları içinde karşı cinsten olan arkadaşlarına itici ve aşağılayıcı sözler söylerler. Bu nedenden dolayı aynı sıraya oturtturmak faydasızdır.
Duygusal Özellikleri : öğretmenin sıcak ilgisi , eğlenip oynayacak ortamın varlığı çocuğun kısa bir süre içinde gevşeyip rahatlamasına yardım eder.
Gönderen admin 0 yorum
Rusça-Türkçe Hazır Cümleler


Bunlarda benden olsun

rusça türkçe günlük konuşmaları aşağıya sadece okunuşlarını veriyorum.
isterseniz yazılışlarınıda veririm ama hiç bilmiyen bu şekilde öğrenemez şimdiden söyleyeyim.

bu verdiklerimi de ezberliyerek konuşabilirsiniz sadece.
kesme işareti ile ayırdığım yerler de tonlamalar var onları belirtmek için koydum

bir
Spasi’ba deseniz yeterli umarım işinize yarar.

Bunu istiyorum Ya vot e’ta haçu’
Lütfen bana şunu gösterin Pakaji’te mnye e’ta paja’lısta
Bu ne kadar tutar? Sko’lka e’ta sto’it?
O pahalıdır E’ta do’raga
Daha iyi bir şey var mıdır? Yest şto nibu’d palu’çşe?
Bu benim için azdır Eta mnye malo
Bu bana uzun gelir Eta dlya minya dli’nnaye
Bu bana dar gelir Eta dilya minya malenkıye
Bu bana boldur Eta dlya minya şiro’kaye
Bunun rengi çok açıktır Kra’ski o’çin ya’rkiye
Bunun rengi çok koyudur Kra’ski o’çin tö’mnıye
Biraz daha koyusunu rica ediyorum Ya haçu’ temnee’ paja’lısta
Lütfen paketleyiniz Upaku’yte ve’şi paja’lısta

Günlük Konuşmalar

Günaydın do’bra u’tra
Merhaba zdra'vstvuyte
İyi günler do’brıy den
İyi akşamlar do’brıy ve’çer
İyi geceler do’broy no’çi
Teşekkür ederim spasi’ba
Allahaısmarladık. da sivida’niya
Güle güle paka
Geliniz prihadi’te
Çabuk geliniz prihadi’te bı’ystra
Oturunuz sadi’tes
Bilmiyorum ya ne zna’yu
Anlamıyorum ya ne panima’yu
Lütfen yavaş konuşunuz gavari’te medle’nnee
Lütfen tekrar ediniz pavtari’te paja’lusta
Ben yabancıyım / Ben Türküm ya inastra’nets / ya tu’rak
Benim adım...............dır. minya’ zavu’t
Acıktım ya haçu’ yest
Sanırım öğle ya tak du’mayu
Belki mo’jet bıt
Bu nedir? şto e’ta
Bunu bana gösteriniz pakaji’te mnye e’ta
Ne kadar tutuyor? sko’lka e’ta stoyt?
......................nerededir? gdye?
Şu anda nerede bulunuyorum? gdye ya nahaju’s ?
................nerede bulunuyor? gdye naho’ditsya?
Bana yol gösteriniz. Pakaji’te mnye etu’ daro’gu
Beni..........ye kadar götürünüz davedi’te mnye do ...
Doğru, düz prya’ma
Sağa napra’va
Sola nale’va
Yavaş me’dlenna
Hızlı bı’ystra
Lütfen yavaş sürünüz yezja’yte me’dlenna
Yol ağzı perekriyo’stak
Durunuz astanavi’tes
Durdurunuz astanavi’te
Tehlike apa’snıst
Viraj pavaro’t
Park yasak staya’nka maşi’n zaprişina’
TANIŞMA, SELAMLAŞMA


Merhaba, Benim adım................dır. zdravstvu'yte minya’ zavu’t
Sizi tanıştırayım paznako’mtes paja’lusta /
Eşim,..................... maya’ jina’
Kızım.................... maya doç
Oğlum.................. moy sın
Dostumu size takdim edeyim ya predsta’vliyu vam svayivo’ dru’ga
Biz tanışıyoruz mıy uje’ zına’yem drug dru’ga
Nasılsınız? kak vıy pajiva’yete?
Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? spasi’ba vse haraşo’ , a kak vaşi’ dila’?
Nerelisiniz? atku’da vıy/
Nereden geliyorsunuz? atku’da vıy priye’hali ?
Eşiniz ne iş yapıyor? kem rabo’tayet va’şa jina’ ?
Ben doktorum/mühendisim/öğretmenim ya vıra’ç / ya injine’r / ya uçi’tel
Tanıştığımıza çok memnun oldum mnye o’çin priya’tna sı va’mi paznako’mitsiya
Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum mnye to’je o’çin priya’tna
Bay gaspadi’n
Bayan (evli) gaspaja
Bayan (Bekar) gaspaja’
Arkadaş drug

Bana iyi bir otel tavsiye eder misiniz? Pasave’tuyete mnye paja’lısta haro’şuyu gasti’nitsu
Bir oda rica ediyorum Paja’lısta adin nomer
Tek yataklı oda istiyorum Mnye paja’lısta adname’stnıy no’mer
İki yataklı oda istiyo’rum Mnye paja’lısta dvuhme’stnıy no’mer
Öğle yemeği saat kaçta? Va sko’lka abe’d?
Akşam yemeği saat kaçta? Va sko’lka u’jin?
Beni saat …... de uyandırınız Razbudi’te paja’lısta minya' fı
Ben yarın yola çıkıyorum Za’vtra ya uyezja’yu
Mutfak Ku’hniya
Banyo Va’nna
Yemek listesini rica ediyorum Prinesi’te menyu’ paja’lısta
Sığır etiGavya’dina
Yumurta ya’ytsa
Omlet Amle’t
Salata Salat
Balık Rı’yba

Et Myas
Kızartma Ja’renye
Dana Tilyo’nak

Kuzu Yagnö’nak
Piliç Ku’ritsa

Sebze O’vaşi
Meyve Fru’ktıy

Patates Karto’şka

Fasulye Faso’l
Mercimek Çiçevi’tsa
Tuz Sol
Biber Pe’rits
Elma Ya’blaka
Armut Gru’şa
Erik Sli’va
Kayısı A’brikas
Şeftali Pe’rsik
Üzüm Vinagra’d
İncir İnji’r
Komposto Ko’mpat
Şeker Sa’har
Süt Mılako’
Yoğurt Yo’gırt
Tereyağı Sli’vaçnıye ma’sla

Çay Çay

Kahve Ko’fe

Şarap Vino’

Bira Pi’va

Likör Likyö’r

Konyak Kanya’k
Viski Viski’
Rakı Rakı’
Bana şehri gezdir misiniz? Vıy magli’ bı mnye pakaza’t go’rad?
Bar var mıdır? Yest li bar?
Yarın sizi bekleyeceğim Ya vas padajdu’ za’vtra
Benimle dansa gelmek ister misiniz? Vıy hati’te payti sa mnoy na ta'nsıy?


DOKTOR

Hastayım Ya bale’yu
Nerede bir doktor bulabilirim? Gdye mo’jna nayti’ vraça’?
Dişim ağrıyor U minya balya't zu’bıy
Diş doktoru nerededir? Gdye zubno’y vraç?
Hastane Balni'tsa

Eczane Apte'ka

Baş Galava'
Göz Glaz
Kulak U'ha
Boğaz Go'rla

Burun Nos
Ağız Rot
Sırt Spina'
Kalp Se’rdtse
Ayak, bacak Na’ga

El, kol Ruka’
Parmak pa’lets
Tırnak no’gat

Mide Jelu'dak
Boyun Şe’ya
Kaş Brov
Göğüs Grud

Kaburga Ribro’
Omuz Pliço’

Böbrek Po’çka
Akciğer Lö’gkiye


ZAMAN KAVRAMLARI

Saat kaç? Sko’lka vre’meni?
Saat bir Ças
Saat iki Dva çasa’
Bir buçuk Pol fıtaro’va
Şimdi bir buçuk Siyça’s pol fıtaro’va
Şimdi ikiye çeyrek var Siyças bez pitna’dsati dva
Biri on geçiyor De’syit minut fıtaro’va
İkiye on var. Bez disyati’ dva
Saat beş Piya’t çaso’v
Saat yedi Sem çaso’

Öğlen Dnyom
Gece yarısı Po’lnaç

Bugün Sivo’dnya

Dün Vçera
Yarın Za’vtra
Öbür gün Po’sle za’vtra
GÜNLER
Pazartesi Panide'lnik
Salı Fto’rnik
Çarşamba Srida
Perşembe Çitve'rg

Cuma Pya’tnitsa
Cumartesi Subo’ta
Pazar Vaskrise'nye
AYLAR
Ocak Yınva’r
Şubat Fivra’l
Mart Mart
Nisan Apre'l
Mayıs May
Haziran İyu’n
Temmuz İyu’l

Ağustos A’vgust
Eylül Senty'abr
Ekim Aktya'br

Kasım Naya’br

Aralık Dika’br

MEVSİMLER

İlkbahar Visna'
Yaz Le'ta
Sonbahar O'sin

Kış Zima’SAYILAR

Bir Adi’n
İki dva
Üç Tri
Dört Çeti’re
Beş Pyat
Altı Şest
Yedi Sem
Sekiz Vo’sim
Dokuz De’vit
On De’sit
On bir Adi'nnadsat
On iki Divena'dsat
On üç Tirina'dsat
On dört Çitı'rnadsat

On beş Pitna'dsat
On altı Şistna'dsat
On yedi Simna'dsat

On sekiz Vasimna'dsat
On dokuz Divyitna'dsat
Yirmi Dva’dsat
Yirmi bir Dva’dsat adi’n
Yirmi iki Dva’dsat dva
Otuz Tri'dsıt
Otuz bir Tri’dsıt adin
Otuz iki Tri’dsıt dva
Kırk So’rak
Elli Pitdisya't
Altmış Şestdisya't
Yetmiş Se’mdisyat
Seksen Vo’simdisyat
Doksan Devyano’sta
Yüz Sto
Yüz bir Sto adi’n
Yüz iki Sto dva
Yüz on Sto de’syit
Yüz on sekiz Sto vasimna’dsat

Yüz yirmi Sto dva'dsat
İki yüz Dive’sti
Üç yüz Tri’sta
Bin Tı’syaça
İki bin Dve tı’syaçi
Yüz bin Sto tı’syaç

Milyon Millyo’n


SIRA SAYILAR

Birinci Pe’rvıy
İkinci Fıtaro’y

Üçüncü Tre’tiy
Dördüncü Çitvö’rtıy
Beşinci Piya’tıy
Altıncı Şisto’y
Yedinci Sidmo'y
Sekizinci Vasmo’y
Dokuzuncu Divya'tıy
Onuncu Disya'tıy
On birinci Adi'nnadsatıy
On ikinci Divena’dsatıy
On üçüncü Trina’dsatıy
On dördüncü Çitı'rnadsatıy
On beşinci Pitna’dsatıy
On altıncı Şistna’dsatıy
On yedinci Simna'dsatıy
On sekizinci Vasimna’dsatıy
On dokuzuncu Divitna'dsatıy
Yirminci Dvadsa'tıy
Yirmi birinci Dva’dsat pe'rvıy
Yirmi ikinci Dva’dsat vtaro’y
Otuzuncu Tridsa'tıy

Kırkıncı Sarakavo’y
Ellinci Pitidesya'tıy
Altmışıncı Şestidisya'tıy
Yetmişinci Simidesya'tıy
Sekseninci Vasmidesya'tıy
Doksanıncı Divyano’stıy
Yüzüncü So’tıy
Yüz birinci Sto pe’rvıy
Yüz onuncu Sto disya'tıy
Bininci Tısya'çnıy

ÖLÇÜ VE TARTILAR
Gram Gram
Kilogram Kilagra’m
Yarım kilo Palkilagra’ma
Çeyrek kilo Dve’sti pitdisyat gra’maf
Litre Litr
Yarım litre Palli’tra
Çeyrek litre Çitve’rt litra
Metre Metr
Santimetre Santime’trGömlek Ruba'şka
Don (Külot) Trusı’y
Pantolon Ştanı'y
Ceket Ku'rtka
Palto Ku'rtka
Manto Manto
Yelek, Kazak Ko’fta
Kravat Ga'lstuk
Şapka Beyzbo’lka
Mendil Pla’tak
Çorap Naski’
Cüzdan Kaşalyo’k
Etek Yu’bka
Bluz Blyuz
Elbise (kadın) Je’nskaya ade’jda
Şemsiye Zo’ntik

YİYECEK

Ekmek Hleb
Kaynamış yumurta Va’rennaye ya’ytsa
Yağda yumurta Yai’çnitsa
Domates Pamido’r
Soğan Luk
Sarımsak Çisno’k
Pirinç Ris
Lahana Kapu’sta
Havuç Marko’f
Ispanak Şpina’t
Hıyar Agure’ts
Patlıcan Baklaja’n
Patates kızartması Ja’rennaya karto’şka
Çorba Sup
Peynir Sır
Biber dolması farşiro'vannıy perets

İÇKİ

Su Vada
Şarap Vino
Erik rakısı Rakı
Rom Rom
Portakal suyu Apelsi’navıy sok
Üzüm suyu Vinagra’dnıy sok


MEYVE

Elma Ya’blaka
Erik Sli’va
Ayva Ayva
Kiraz Çire’şniya
Vişne Vişni’ya
Karpuz Arbu’z
Kavun Dınya
Üzüm Vinagra’d
Kayısı A'brikas
Portakal Apilsi’n
Limon Limо'n
Nar Grana’t
Böğürtlen Ejevi'ka
Dut Tu’tavaya ya'gada
Ceviz O'rih
Fındık Fundu’k
Fıstık Fista'şki
Çilek Klu'bnika

Bardak Staka’n
Havlu Palate'ntse

Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Zdra’vstviyte ya vas slu’şayu
Var / Yok Da / niye’t
Size nasıl yardımcı olabilirim? Da ya vas slu’şayu
Teşekkür ederim Spasi’ba

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com