******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
8 Haziran 2008 Pazar Gönderen admin

BİLGİSAYAR MERKEZLERİ

Büyük boy bilgisayarların buluduğu yerlere Bilgisayar Merkezleri denir.
Bilgisayar Merkezlerinde en az bir bilgisayar sistemi ve hizmete yetecek kadar çevre birimleri ile bunları çalıştıracak sayıda uzman personel bulunur.

Bir bilgisayar merkezinde en az bir sistem birimi, yeterli sayıda uç(terminal), kayıt ortamları(disk, teyp, CDROM), yazıcılar, çiziciler, haberleşme birimleri vb. Aygıtlar vardır.

Bir bilgisayar merkezinde, büyüklüğüne bağlı olarak, birkaç kişi veya yüzlerce görevli çalışabilir. Bunların görevleri, merkeze gelen işlerin hızlı, düzenli ve doğru olarak yapılmasını sağlamaktır.

Klasik bir bilgisayar merkezinde çalışan uzmanları programcılar, sistem analistleri, operatörler, teknisyenler vb. Diye ayırmak mümkündür.

Ancak, teknolojik gelişmeler, hergün bilgisayar merkezlerine yeni raçlar ve yeni olanaklar sunmaktadır. Bu yeni raçları kullanan yeni uzmanlık alanları açılmaktadır.

Öte yandan, bilgisayar ağları ile birçok bilgisayar merkezi birbirine bağlanmaktadır. Bu merkezler arasında, her türlü bilgi ve veri alışverişi yapılabilmektedir. Büyük bir bilgisayar sisteminin gücünden yararlanılabilmektedir.

Dolayısıyla, bir bilgisayar merkezinin işlevini ve bilgisayar merkezinin sahip olması gereken donanımın tam bir sınıflandırmasını yapmak zordur.

Benzer biçimde, bir bilgisayar merkezinde görevli uzmanların kimler olması gerktiği de, merkezin yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yönetici
Her bilgisayar merkezinin sorumlu bir yöneticisi vardır. Bu kişi bilgisayar merkezini yönetir. Bilgisayar merkezinin işlevini etkin biçimde yapmasını sağlar. Merkezde görevli personelin işbölümünü yapar. İş akışının düzen ve sırasını sağlar. Bilgisayarın sistem donanımında veya çevre birimlerinde meydana gelen arızaların hızla giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Programcı
Gerektiğinde sistem analistin görüşlerini de alarak, istenen bir işi yapacak bilgisayar programını yazar. Yazılmış programları, gereksinimlerine göre düzeltir. Programcılar, yaptıkları işlere göre şu gruplara ayrılabilirler:

UYGULAMA PROGRAMI YAZICILARI:
Bir kurumun bilgisayar merkezinde, o kurumla ilgili maaş veya ücret bordrosu vb. Programları hazırlarlar. Genellikle bir üst düzey dil kullanırlar. Yarattıkları programlar, genellikle belli bir kuruma özgüdür; üstünde değişiklik yapmadan başka kurumlara aynen uygulanamaz.

PROGRAM GELİŞTİRİCİLER:
Bir kurum için hazırlanmış programları düzeltip geliştirirler. Programları baika işlerde de kullanabilecek genelliğe ulaştırmaya çalışırlar. Programın, kolay kullanılır hale getirilmesi de amaçları arasındadır.

SİSTEM PROGRAMCILARI:
İşletim sistemleri, derleyici vb. Programları yazan programcılardır. Bunlar genellikle, bilgisayar şirketleri veya büyük yazılım şirketlerinde çalışırlar.

ALT DÜZEY DİL PROGRAMCILARI:
Alt düzey dilleri kullanarak program yazarlar. Bu tür programlar, bir üst düzey dilin kısıtlamalarına bağlı olmadığı için daha etkin olabilir. Oyun programları bunun bir örneğidir. Ancak alt düzey dil ile program yazmak daha zordur.

SİSTEM ANALİSTLERİ:
Bilgisayar sisteminin daha verimli çalışabilmesi için gerekli işleri yapan kişilerdir. Bilgisayarın teknik özelliklerini ve koşturulacak programlari analiz ederek, en yüksek verimin nasıl alınabileceğine karar verirler.

OPERATÖRLER:
Bilgisayar sisteminin veya bir biriminin işlevlerini tam olarak yerine getirmesinden sorumlu olan kişilerdir.

KULLANICILAR:
Bunlar bir uç (terminal) aracılığı ile bilgisayarı kullanan kişilerdir. Değişik amaç ve düzeyde bilgisayarı kullanmak isterler. Kimisi, yalnızca, bir programcının hazırladığı belli bir programı çalıştırıp kendisine geeekli olan işleri yapabilir. Kimisi ise, bir veya birkaç programlama dilini bilir;programını kendisi yazar ve dilediği işi bilgisayara yaptırabilir. Kimisi, bilgisayarı yalnızca haberleşme için kullanır. Kendisine verien kullanıcı kodu ile bilgisayar ağına girip mesaj gönderme ve mesaj alma işlerini yapabilir.

Googleda AraGoogle da bu haberi ara
Etiketler:

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com