******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
22 Aralık 2008 Pazartesi Gönderen admin
İş Hayatında Liderlik ve Strateji

KİTABIN ADI İş Hayatında Liderlik ve Strateji KİTABIN YAZARI Mustafa Özel YAYINEVİ VE ADRESİ Datateknik Bilgisayar Sist.Tic.ve San.A.Ş. Mecidiyeköy İş Merkezi Şehit Ahmet Sk.No:4 Kat:14 80310 Mecidiyeköy / İstanbul BASIM TARİHİ 1.Basım , Ocak 1998 KİTABIN YAYIM MAKSADI Ülkemiz Kaynaklarını Kullanmakta Olan Tüm Yöneticilere ‘İyi’ Ve ‘Etkili’ Olan Yönetim Anlayışları Konusunda Yardımcı Olmak Maksadıyla.
KİTABIN ÖZETİ :
Nazım ÖZDEMİR, kitabı tanıtan yazısında öncelikle; liderliğin doğal bir yetenek mi? sonradan öğrenilebilir mi? vizyoner olmak ne demektir? Honda, Daewoo, Matsushita tipi liderliğin ilkeleri nelerdir? Sorularına cevap aramaktadır. Ayrıca hedef, amaç, misyon, strateji ve taktik gibi kavramlar hakkında bilgi vererek kalite hakkında da başta Dr.Deming olmak üzere büyük kalite ustalarının öğütleri ışığında rekabetçi üstünlüğün şartlarını irdelemektedir.
Kitap kırk kısımdan oluşmuştur.
1 NCİ KISIM : İŞ HAYATINDA LİDERLİK
Bu kısımda liderlik için tüm örgütlerdeki güç ve nufüs kullanımı ile ilgili yedi faktörden bahsedilmektedir. Bu faktörlerden en önemli rolün lider rolü olduğu ve lider olma şartının liderlik şartını taşıması gerektiği vurgulanmıştır.
2 NCİ KISIM : LİDERİN NİTELİKLERİ
Bu kısımda yazar Thomas CRONIN’e göre liderde olması gereken niteliklerin; özbilgi ve özgüven, vizyon, zeka, bilgi ve muhake****hammül enerjisi, maneviyat kurma, ittifak kurma, risk alma, girişimcilik, iletişim kurma, mahiyeti koruma, ikna etme yeteneği, cesaret, dürüstlük, fikir namusu, hedeflere ulaşma yolunda konsantre olma kabiliyeti, mizah duygusu, esneklik olduğunu, ancak hepsinden önemlisinin özgüven olduğunu belirtmiştir.
3 NCÜ KISIM : LİDERLİĞİN ŞARTLARI
Liderliğin şartları: Yavuz Sultan SELİM’in danışmanlarının yazmış oldukları onsekiz maddenin açıklaması yapılmıştır.
4 NCÜ KISIM : YÖNETİCİNİN AKLI, LİDERİN RUHU
Aklın insanları analitik olmaya zorladığı, liderlik ruhunun insanları harekete geçirme ve onlara güç vererek zorlukları yenmede yardımcı olduğu ve bunların Peter M.SENGE’ye göre beşinci disiplin adlı kitabından yararlanarak onbir maddeden oluştuğu anlatılmaktadır.
5 NCİ KISIM : LİDERLİĞİN SİMYASI: ZAMAN KAVRAMI VE BÜTÇE
Simyanın tanımı yapılarak iki büyük şirketten bahsedilmektedir. Bütçe konusunda Amerika ve batılı ülkelerin tek zamanlı 12 aylık bütçeleme, Japonların çok zamanlı ve 6 aylık bütçelemsinden bahsedilmektedir.
6 NCI KISIM : LİDERLİK ÖĞRENİLEBİLİR Mİ?
İki işletme profesörü olan Abraham ZALEZNİK ile Pierre CASSE’nin görüş farklılıkları anlatılmaktadır.
7 NCİ KISIM : VİZYON VE STRATEJİ
Vizyonun tanımı yapılarak strateji ile desteklenmediği takdirde başarılı olunamayacağı vurgulanmaktadır.
8 NCİ KISIM : 4 LİDERLİK DERSİ
Liderlikle ilgili bu dört dersin ne olduğu örneklerle açıklanmıştır.
9 NCU KISIM : LİDER VE STRATEJİ
Bu konuda iki stratejik yönetim hocası Hinterhuber ve Popp’un görüşlerine yer verilmiş, bu yöntemle on madde açığa çıkmış ve bunların açıklamaları sunulmuştur.
10 NCU KISIM : LİDERLERE LİDER OLMAK
Liderlere lider olmak için “Yönetici işi doğru yapar, lider doğru işi yapar” sözü açıklanmıştır.
11 NCİ KISIM : VİZYON, DEĞER, CESARET
Bu kavramların hepsini ön planda tutan Mc Donald’s firması örneklerle anlatılmıştır.
12 NCİ KISIM : YARININ LİDERLERİNİ SEÇMEK
Yarının liderlerini seçmek için yapılan hatalardan 5 hatayı ve seçmek için gerekli olan 10 kriterden bahsedilmektedir. Dünyadaki liderlik tiplerinden siyasi lider, Honda tipi liderlik, Daewoo tipi liderlik Matsushita tipi liderlik, Mitsu tipi liderlik, ilkeli liderliklerinden 13-14-15-16-17 ve 18 nci kısımlarda açıklanmıştır.
19 NCU KISIM : MÜKEMMEL İŞLETMELER
Bir işletmenin mükemmel olabilmesi için Amerikanın önde gelen şirketlerinin yaptıkları araştırmalardan faydalanılarak 8 öneriden bahsedilmektedir.
20 NCİ KISIM : KAOS, ÖZGÜRLÜK ve ÇILGINLIK
Tom PETERS’ın yazmış olduğu kitaptan bahsedilerek kaosun belirsizlik, özgürlüğün kalite ve esneklik, çılgınlığın düzensizlik anlamına geldiği vurgulanmaktadır.
21 NCİ KISIM : İYİ TOPLANTI, KÖTÜ TOPLANTI
Toplantı yapmanın verimli olduğunu ve toplantıların verimini artıran faktörlerden bahsedilmektedir.
22 NCİ KISIM : HEDEF VE STRATEJİ
Şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarında izledikleri stratejiler hakkında örnekler verilmiştir.
23 NCÜ KISIM : REKABETÇİ STRATEJİ
4 stratejik sorun ve bunların çözümleri hakkında bilgi verilmektedir.
24 NCÜ KISIM : STRATEJİ TAKIMI
Strateji geliştirmede takım ruhuyla hareket etmenin önemli olduğu anlatılmaktadır.
25 NCİ KISIM : KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİSİ
Pazarlama ve rekabetin küreselleşmedeki önemi ve izlenilen strateji anlatılmaktadır.
26 NCI KISIM : STRATEJİ, KÂR VE GÜVENLİK
Kar ve güvenlik faktörlerinin stratejik planlama sonucunda nasıl etkilendiği anlatılmaktadır.
27 NCİ KISIM : STRATEJİK YÖNETİMDE ÜÇ PARADİGMA
Rasyonalist paradigma, evrimci paradigma ve süreçsel paradigmanın stratejik yönetime olan etkisinden bahsedilmektedir.
28 NCİ KISIM : STRATEJİNİN KÖKLERİ
Igor ANSOFF’un Corporate Strategy başlıklı 1965 yılında yayınlanan kitabından alıntılar yapılarak stratejik başarı paradigmanın 5 anahtar unsuru vurgulanmıştır.
29 NCU KISIM : STRATEJİ VE REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK
Michael PORTER’ın 1980 yılında yayınlanan kitabındaki düşüncelerinden bahsedilmektedir.
30 NCU KISIM : DEĞİŞİMLE BAŞA ÇIKMAK
Karmaşık örgütlerin değişiminin hızlı olduğu bir ortamda yönetilmesinde karşılaşılan zorlukları önleme konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir.
31 NCİ KISIM : POST-FORDİZİM
Post fordizimin kelime anlamı açıklanarak bu sistemi uygulayan şirketler hakkında bilgi verilmiştir.
32 NCİ KISIM : TAYLORİZMİN İFLASI VE GÜÇ KAYMASI
Taylorizm hakkında bilgi verilip, Alvin TOFFLER’in güç kayması başlıklı kitabında yazmış olduğu düşünceler açıklanmıştır.
33 NCÜ KISIM : GELECEKTE PAZARLAMA
Geleceğin etkin pazarlama yöntemlerini kar etmeme pahasına fiyatı düşük tutmanın olmaması gerektiği vurgulanmaktadır.
34 NCÜ KISIM : BÜYÜK DÜŞÜN, LİDER OL!
İş hayatında sadece yönetici olmakla yetinmeyip, “Büyük düşünüp” lider olmanın tespit edilmiş olan 7 koşulundan bahsedilmektedir.
35 NCİ KISIM : BİLGİ VE STRATEJİ
21 nci yüzyılın eşiğinde yeni bir iktisadi güç kaynağının olarak bilgi ve strateji olduğu ve bunun önemi anlatılmaktadır.
36 NCI KISIM : LİDER VE KALİTE
Kalite kelimesinin şirket felsefelerinin anahtar kavramı haline geldiğini ve Japonların kaliteye ne kadar çok önem verdiğini ve liderlikte büyük pay sahibi olduğu anlatılmaktadır.
37 NCİ KISIM : TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kalite ve toplam kalite yönetiminin tanımı yapılarak Data Teknik Genel Md. Sn.Nazım ÖZDEMİR’le yapılan söyleşide toplam kalite yönetiminin nasıl sağlanacağı anlatılmaktadır.
38 NCİ KISIM : YARININ ŞİRKETİ
Yarının şirketinin müşterilerinin isteklerine cevap veren veya müşteriyi tatmin eden şirketler olacağı vurgulanmaktadır.
39 NCU KISIM: DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
Değişim Mühendisliğinin tanımı ve işleyişi hakkında bilgi verilmektedir.
40 NCI KISIM : KAİZEN
Kaizen’in kelime anlamı ve Japonya’da ve diğer tüm gelişmekte olan dünyada kullanılan bu yeni sistem hakkında bilgi verilmektedir.
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com