******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
23 Ocak 2009 Cuma Gönderen admin
Kurumlar ve Personel Maaşları
Tercih Yapacaklar Dikkat
Boş kadro ve pozisyonların yer aldığı 2008/4 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercih yapacak adayların pusulası olacak nitelikte bir çalışmayı sizler için hazırladık.
Alım yapılacak pozisyonlar nasıl belirlendi.
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekli 2008 yılı başında Devlet Bakanı Başesgioğlu, bu yıl yeni memurlarla ilgili kadro dağılımının yapıldığını çok önceden bildirmişti. Bu sayı daha önce alınanlarla birlikte 23 bin memur alımını kapsıyordu. Devlet Bakanı Başesgioğlu, kamu kuruluşlarının açıktan atamanın yanı sıra, 2007 yılı içinde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle boşalmış bulunan kadroların yüzde 50´si kadar ayrıca yeni memur alabileceklerini de ifade etmişti.Başesgioğlu, "Diyelim ki, 2007 yılında istifa, emeklilik gibi nedenlerle 100 kadro boşalmışsa, kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl 50 kadar kadroyu kendi inisiyatiflerini kullanarak, doldurabilecekler" açıklamasında bulunmuştu.
Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen yıl emeklilik, ölüm ve istifa gibi nedenlerle 30 bin civarında kadronun boşaldığını belirtti. Yetkililer, 23 bin kişilik açıktan atamadan ayrı olarak, kuruluşların boşalan kadroların yerine de yüzde 50 sınırı ile 15 bin yeni memur alabileceğine dikkat çekmişti. Bakan Şahin Açıkladı.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin açılış için gittiği Sinop'ta işsiz bir gencin açız diye bağıması üzerine beklenen alım açıklamasını yaptı. Şahin, " Aralık ayının 15'inde 15 bin yeni memur alacağız." diyerek malumun ilanını yapmış oldu.
Yani Aralık ayında yapılan alımlar boşalan kadroların yarısı kadar alımı düşünülen kadrolara yapılacak...
2009 Yılı Ocak Ayından İtibaren Geçerli Maaşlar
9’un 1’inde işe başlayan üniversite mezunu bir devlet memurunun halen 980 YTL olan aylık maaşı 1.039 YTL’ye yükselecek.
TERCİH VE ATAMA DÖNEMİNE AİT SORU-CEVAPLAR
**Ek Ödeme Yapan Kurumlar:Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), Türk Silahlı Kuvvetleri (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi.
**Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri?Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.
**Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor?
Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu çalışma ücreti uyguluyor: Vakıflar, Orman, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Enformasyon, Hudut ve Sahiller, Sağlık, SHÇEK, Orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.
**Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri?
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar fazla çalışma sürelerine göre ek ücret alıyor.
**KİT'lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım?
Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne ataması yapıldı. Bu KİT'in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurumlarına nakil hakkı bulunuyor. Ancak, Türkiye İş Kurumu kanalıyla KİT'lere atanacak işçiler; memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personel kadar şanslı değil. Bir KİT özelleştirme kapsamına alındıktan sonra burada çalışan personel Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) gönderiliyor. DPB de bu personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediyor.
**KİT'lerin sosyal imkânları daha mı iyi?
KİT'lerde sosyal imkânlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KİT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkâna sahip.
**KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı?
Yıllık izin konusunda KİT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok.
**KİT personeli naklen nereye geçebilir?
Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT'in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KİT'e geçebilir. Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değil.
**KİT'lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi?
KİT'lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45'inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,
d) Bu kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak.
Bu hallerde sözleşme sona erebiliyor. Bu hallerin tümü 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için de değişik biçimlerde geçerli. Bu nedenle, KİT'lerdeki sözleşmeli personel statüsünün, 657 sayılı kanuna tabi memurluk statüsü kadar güvenceli bir statü olduğu söylemek mümkün. Dolayısıyla personelin sözleşmeli olması ve sözleşmelerin yıllık olmasının adayları tedirgin etmesine gerek yok.
**Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi?
Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil.
**Üniversitelerde nakil imkânı var mı?
Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmaz. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürüldü. Bir kamu kurumunun farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamını taşır. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir ile nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilir.
**Üniversitelerde çalışmanın sıkıntıları var mı?
Üniversiteler, fazla personele sahip olmayan kurumlar arasında yer alır. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşması oldukça zor. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunuyor.
**Belediyelerde çalışmanın temel farkları nelerdir?
Belediyeler siyasi etkinin net görüldüğü kurumların başında yer alır. Bu nedenle en sık değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan geliyor. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekir
**Belediyelerde nakil durumu nasıl?
Belediyelerde, üniversiteler gibi başka bir ilde taşra teşkilatına sahip değil. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynı şekilde yaşıyor.
**Aday memurluğun süresi ne kadar?
657 Sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeye göre, aday memurluk süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebiliyor. Hangi süreyi uygulayacakları kamu kurumlarının takdiri içinde bulunuyor
**Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?
Aday memurun nakline ilişkin olarak 657 sayılı kanunda "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Buna göre aday memur, başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.
**Aday memur nakil hakkına sahip mi?
Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkün. Yine A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin B kurumunda yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanması halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin de nakli mümkün.
**Hangi kurumlarda nakil kolaydır?
Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlar. Bu kurumların hemen hemen her ilde teşkilatı bulunuyor.
**Kimler memur olamaz?
Ağır ceza mahkemelerince, haklarında "kamu haklarından mahrum edilme" cezası verilenler memur olamaz. Kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararında ayrıca hak ve yetkilerin infazdan sonra da kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemişse alınan mahkûmiyetin memuriyete engel bir durumu yok.
**Üniversite öğrenimi sırasındaki cezalar memur olmaya engel midir?
Memur olmaya engel durumlar 657 sayılı kanunda tek tek sayılıyor. Bunun dışında yüksek öğrenim veya ortaöğrenim sırasında alınan disiplin cezaları, okuldan uzaklaştırmalar gibi cezalar memur olmaya engel oluşturmaz.
**Bakaya kalanlar başvuru yapabilir mi?
Başvuru şartları arasında yer alan "askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye" tercih formunun ÖSYM'ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir.
**Atanma sırasında askerde olanların durumu ne olacak?
Yerleştirme sonrasında adayların atanmak üzere, gerekli belgeleri yerleştikleri kuruma vermesi gerekiyor. 657 sayılı kanunda, aynı yerdeki bir kadroya atanması halinde tebligat tarihinin ertesi günü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtiliyor.Eğer belge ile ispatı mümkün bir hal var ise bu süre iki aya kadar uzayabiliyor. Kamu kurumları, askerlik mazereti dahi olsa, belirtilen bu süreler içinde göreve başlamayanların atamalarını iptal ediyor. Askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan ve ataması yapılmayan bir adayın dava açma süreleri içerisinde yargı yoluna başvurması halinde lehine karar çıkması yüksek bir ihtimal olabilir.
**Belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalıdır?
ÖSYM tarafından yürütülen KPSS yerleştirmelerinde; mezun olunduğuna dair belge, askerlik hizmetinin yapıldığına, muaf olunduğuna veya tecilli olunduğuna dair belge, bonservis belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika, sürücü belgesi, ustalık-kalfalık belgesi, "Hafızlık, stajyer vaizlik, stajyer Kuran kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin-kayyumluk" belgesi gibi birçok belge isteniyor. İstenen tüm bu belgelere internet üzerinden başvuru yapıldığı tarih itibarıyla sahip olunması gerekir.
**Bilgisayar dersi alanlar ayrıca sertifika almalı mı?
Bazı kadrolarda "MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak" şartı aranıyor. Ancak, örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, "MEB'den Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilir. Bu husus kılavuzda yazmakta olup bu durumdaki adayların ayrıca sertifika almasına gerek bulunmaz.
**Yüksek lisans öğrenimine göre kadrolara başvuru yapabilir miyim?
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda lisans mezuniyeti dikkate alınıyor. Yüksek lisans öğrenimine dayanarak bir kadroya başvurulamıyor.
**Memur olan daha sonra nasıl mühendis olacak?
Memur adaylarının KPSS yerleştirmelerine başvururken yanıldıkları en önemli noktalardan birisi daha sonra istediği unvana bir şekilde geçiş yapabileceğini düşünerek, çalışmak istemediği bir kadroyu tercihleri arasına yazmasıdır. Bunlar daha sonra istedikleri kadroya atanacaklarını düşünürler.Kamu kurumlarında unvan değiştirme esasları 1999'da köklü bir şekilde değişti. 1999'da yapılan ve 2004'te yeniden düzenlenen uygulama ile unvan değiştirebilmek sınav şartına bağlandı. Buna göre kişinin mezuniyetine uygun bir kadroya atanabilmesi için kamu kurumunun unvan değişikliği sınavı açması, memurun da bu sınavda başarılı olması gerekir.
**Aday memurlar harcırah alabilir mi?
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ilk defa veya yeniden atanan memurlara harcırah ödenmemektedir. Ancak, başka kurumlarda memur olarak görev yapmakta iken KPSS sonuçlarına göre aday memur olarak naklen atananlar ikametgah mahalli dışına atanmışlarsa harcırah alabilirler.
**Aday memurların göreve başlama derece ve kademesi
Liseyi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/ 3 dür. Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 12/ 2 dir. İki yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 10/2, 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 9/ 1 den memuriyete başlarlar. Bu durumun istisnalarına ise 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde yer verilmiştir.
**Aday memur, hangi halde naklen geçebilir?
Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. Asaletim tasdik olmadan başka bir kamu kurumuna geçiş yapabilir miyim?
657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; “...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir. Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.
**Aday Memurken İstifa Edenlerin Memuriyete Geri Dönüşü nasıldır?
Daha önce bir devlet kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olarak çalışırken asaletim onaylanmadan ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi aynı kadroya başka bir devlet kuruluşunda, Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin alarak, açıktan atanabilir miyim?
657 sayılı Kanun'un "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmalarını" düzenleyen 92'nci maddesinde iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya 657 sayılı Kanun'a göre çekilmiş sayılanların (ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla) tekrar memuriyete dönebileceği belirtilmiştir. Bu hükmün yorumuna ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüşlerde aday memurken istifa edenlerin sadece kendi kurumlarına dönebileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, açıktan atama izni alarak sadece ayrıldığınız kuruma atanmanız mümkündür.

DHMİ:aim-aftn-ais memurları:2100 Ytl maaş alırlar.atc ise :2750 ytl maaş alırlar..GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLUĞU:Gümrük Muhafaza Memuru ise ilk giriş ve son çıkışta bulunmanın avantajlarını ve dez avantajlarını sürekli yaşar, stres halindedir daima kavga ve psikolojik baskı altındadır (sınır kapıları ve limanlardakiler Hava limanları biraz daha mülayimdir).-Maaş (Şu anda 700 maaş,700 yolluk,700 fazla mesai alıyoruz.Yalnız bu 700 ytl olan yolluk heryerde yok. Benim bildiğim İstanbul,İzmir,İzmit de var.Mesailerin daha da artması için dava açıldı. Büyük ihtimalle bu mesai daha da artacak.)Emeklilik yaşı(Muhafaza için 50 yaşında mecburi emeklilik var.)Bayram,haftasonu tatili vb. tatiller burada yok.Eğer yine de seçerim diyorsanız Kocaeli,Sinop,Trabzon gibi yerleri seçin. Çünkü buraların çalışma saatleri daha esnek.GÜMRÜK MUAYENE MEMURLUĞU: 740 YTL maaş alırlar.1100 YTL mesai alırlar.Rotasyon var.Yükselme ve kariyer imkanı mevcuttur.Çalışma saatleri 12/24 şeklindedir.Muayene memurluğu gümrük memurunun şefi pozisyonunda işe başlar gümrük muhafazada ise kısım amiri ile denktir pozisyon olarak yani muayene memuru olursanız direk şanşlı başlıyorsunuz..HEMŞİRE-SAĞLIK MEMURU: Lisans Mezunu bir Hemşire - Sağlık Memurunun;Brüt Maaşı : 1303 YTL..Net Maaşı : 945 YTL + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 YTL)Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var.Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar.Sağlık Ocakları 100 - 500 YTL arası dır. 500 YTL şehir merkezlerinde bulunanlar alırTaşraya gidildikçe Bu miktar düşer.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ : 1100 Ytl - 1600 Ytl arası maaş alırlar..Tekniker maaşı 1400 Ytl dir.Kurumda rotasyon ve bol bol geçici görev vardır.Yaz tatilinde alım olan yerlerde çok yoğun çalışılır.Mesai yoktur..TCDD : Trende çalışan personel 1500 Ytl maaş alır..Buna ek olarak mesai + km başına ücretde var.Tatil yok.Uzun yollardan gelince dinlenme izni var.VEKİL EBE - EBE : Şuanda 652 Ytl maaş almaktadır Vekil ebeler.Yalnız Sağlık Bakanlığının yaptığı bir düzenleme var o düzenleme hayata geçerse maaşları 1500 Ytl olacakDSİ:657 li personel çalışır. ilk giren mühendis 8/1 den başlar. maas 1350 civarıdır. doguda 1480 civarı..3 ayda bir 280 arazi parası artı cıktıgınız gun basına carpı 6 lirada ekleyin tazminat ortaya cıkar. sosyal imkanları geniş ve güzel olan teşkilatlardan biridir. tayin olanakları var özür durumuna göre ama referans olmazsa olmazlardandır.Devlet Su İşleri çalışanları kamu kurumları arasında en az maaş alan çalışanlardandır. Bazı kamu kurumlarında çalışanların durumları DSİ çalışanlarına oranla oldukça iyi olmasına rağmen onların durumlarında iyileştirmelere gidilmekte ama DSİ memurları özellikle de genel idari hizmetler sınıfında olanlar ihmal edilmektedir. BU AÇIKLAMADAN ANLADIĞIM İİBF DEN GELEN VHKİ LER İÇİN OLDUĞUDUR (şahsi düşüncem..)heralde net bilgim yok ama 900 - 1000 ytl civarı alabilirler.. ...www.memurlar.bizEÜAŞ: 399KHK ye tabi kittir..yeni başlayan 4 yıllık aday memur 1420 ytl ile başlar.Bekar misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.Yükselme vardırPTT : 399 KHK tabi bir KİT'tir..Başlangıç maaşı olarak 1350 ytl ile başlarsınız..Mesai vardır..Yükselme ve Kariyer vardır.www.memurlar.bizMALİYE : 657 ye tabidir..Yükselme ve kariyer açısından devletin en gözde kurumlarındandır..VHKİ 1060 YTL maaş almaktadır..8 ay 115 Ytl tek mesai 4 ay 230 çift mesai almaktadırlar. Vergi denetmeni 1350 ytl maaş almaktadır..Gelirler müdürlüğü ve vergi dairesi pazarlarıda dahil yılın 6 ayı mesai almaktadır..Giderler dairesi 4 ay mesai almaktadır..www.memurlar.bizORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU: 950 Ytl maaş alır.155 YTL 49.maddde tazminatı alırlar.Yılın 7 ayı 265 ytl yangın tazminatı alırlar.www.memurlar.bizPSİKOLOG: 1200 Ytl maaş almaktadırZİRAAT MÜHENDİSİ: Tarım Bakanlığında işe başlayan Mühendis 1190 Ytl almaktadır..SOSYAL GÜVENLİK KURUMU : 1100 ytl maaş alır VHKİ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye.Mesai vardır.KİMYAGER : İL Çevre Ve Orman Müdürlüğünde göreve başlayan kimyager 1097 Ytl maaş + üç ayda bir arazi tazminatı 253 Ytl almaktadırİŞKUR: Yeni başlayana aday memur 1080 YTL maaş almaktadır..mesai 70 ytl..yılda asgari ücretten az olmamak koşulu ile 2 ikramiye..Kriyer ve yükselme vardır.www.memurlar.bizSAĞLIK BAKANLIĞI: VHKİ 1020 ytl maaş alır..giyim yardımı yoktur.bu maaşda döner sermaye dahilmi bilmiyorum biliorsunuzki bu kurumda döner sermaye vardır..mesai var.TEDAŞ: VHKİ maaşı oldukça iyidir, ilk girişte ikramiyeleri aya böldüğünüzde 1000 lirayı geçen maaşınız 1-1.5 yıl içinde yüzde 20 ye yakın artar.Ama her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görme riski vardır.Çünki tekniker ve mühendisler hep sizden 2 gömlek üstün olacak..www.memurlar.bizKADROLU İMAMLAR: Bekar olanlar 980 Ytl..Evli Olanlar 1070 Ytl maaş almaktadırlar..ÇEVRE VE ORMAN BAKN : VHKİ 777 ytl maaş alır.Mesai yok.ikramiye yok.Yılın 7 ayı 228 ytl yangın tazminatı alırlar.www.memurlar.bizNÜFUS MÜD: VHKİ 778 Ytl maaş almaktadır.Mesai vardır ( 85 ytl )..Yükselme imkanı hemen hemen yoktur..İstanbul için bu ücret 950 Ytl dir..www.memurlar.bizMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: VHKİ 870 Ytl maaş alır.yükselme ve kariyer var.Çalışma koşulları çok rahattır genelde rütbelilerle muhatap olunduğu için yatış pozisyonu denebilirBAŞBAKANLIK DPT MÜŞT: 840 YTL maaş VHKİ.Yükselme ve kariyer var.Mesai var.www.memurlar.bizTAPU: 657 ye tabi devletin en sıkıntılı ve zor kurumlarından biridir.kendi içinde arşiv memurluğu-sicil memurluğu-sicil katipliğide diye bölümlere ayrılır ama genelde hepsi aynı işi yapar..sicil memurluğunda arşive göre sorumluluk fazladır..VHKİ olarak başlayan memur 777 ytl maaş alır .Mesai vardır ortalama 85 Ytl civarındadır.www.memurlar.bizVAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Memur 795 ytl maaş almaktadır.Yükselme çok zor mesai yoktur.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI : VHKİ 785 ytl maaş alırlar..mesai vardır.saati 3,6 ytldir..yükselme imkanı vardır.ankara genel müdürlükte olanlara aylık 60 ytl kadarda ankaray bileti..Ayrıca Ankarada görev alanlar ehliyet sınavları açıklise sınavları gibi sınavlarda görev alarak harcırahlarını alarak uçakla türkiyemizin çeşitli illerine dağılırlar..Gittikleri yerlerde öğretmenevlerinde en üst düzey derecede ağırlanırlar..SOSYOLOG : 800 Ytl maaş almaktadır.ÜNİVERSİTELER: VHKİ 765 ytl maaş alır.Servisleri vardır.Mesai yoktur.Yükselme ve kariyer çok zor hatta yoktur denebilir.ADALET BAKANLIĞI: Zabıt katipliği 717 ytl maaş alır..Mübaşir 792 Ytl maaş alır..diğer hususları bilmiyorumSHÇEK : VHKİ 760 Ytl maaş almaktadır .Mesai vardır.Yükselme imkanları mevcuttur.SHÇEK YURT YÖNETİM MEMURU : 760 ytl maaş almaktadır.mesai yoktur.ek ödemeleride yoktur.genelde gece çalışılan pek fazla iş yapılmayan bölümdür.İLLER BANKASI: 754 ytl maaş alır bir VHKİ..yılda 2 defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye vardır.Yükselme vardır.Mesai vardır..SANAYİ BAK.: 7/1 inde lise mezunu olan bir memur 1.230 YTL alır..Bu rakama Üniv. Mezunları 110 YTL eklesin (1.350 YTL Civarı) ek olarak her ay serbest dolaşım Tazm. Alt Taban 350 YTL-Üst taban 600 YTL Alınır.. Lojman ve Kariyer vardır... Heryerde teşkilatıda mevcuttur. . . POLİS MEMURU : polis memuru 1.400 ytl alıyor evliyseniz yaklaşık 140 ytl daha ekleyin.mecburi 1 defa doğu görevi var gideceğiniz yere göre 100-320 civarı tazminat alırsınız extra yükselme, yurtdışı, pilotluk vb.bir çok imkanı vardır.lojman var.(her şey var) www.memurlar.bizKÜLTÜR BAKANLIĞI: Arkeolog : 1354 Ytl maaş..Müze araştırmacısı : 864 Ytl..Müze bekçisi: 971 Ytl maaş almaktadır..maaşlar mart 2008 bordrosuna göre.. HAZİNE AVUKATI:Maliyede başlayanlar 1538 Ytl maaş alır..TEDAŞ ve SSK da olanların daha fazla aldığı söylenmektedir. DEVLET MALZEME OFİSİ:Vhki:1150 Ytl maaş almaktadır.Tekniker 1450-1500 Ytl..Şef: 1450-1500 Ytl almaktadır memurlar.bizMAAŞ: Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SSK, Türkiye İş Kurumu ve tüm KİT'ler (DHMİ, Eti Maden, TMO, TEİAŞ, Türk Patent, TKİ, EÜAŞ), çalışan memurlarına diğer kurumlarda aynı unvanda çalışan memurlardan daha yüksek bir maaş vermektedir. NAKİL KOLAYLIĞI : Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emekli Sandığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışan personeline nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Zira bu kurumların hemen hemen her il'de teşkilatı bulunmaktadır. Ancak, üniversite, belediye ve mahkeme başkanlıklarının sadece bulundukları yerde teşkilatı bulunmaktadır. Örneğin GOP Üniversitesinin sadece Tokat'da teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalışanlar, eş veya sağlık durumundan dolayı başka bir il'e geçmek istediklerinde mutlaka kendilerini almak isteyen başka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problemdir. ÖZELLEŞTİRME: 1980’li yılardan sonra çok hızlı bir özelleştirme yaşanmaktadır. Bir kısım KİT’ler özelleştirme kapsamındadır. Ancak, özelleştirme olsa dahi, burada çalışan sözleşmeli personel ve memurlar diğer kamu kurumlarına memur olarak aktarılmaktadır. Genelde de kişiler, bulundukları ilde yer alan bir kamu kurumuna memur olarak atanmaktadır. www.memurlar.bizÇALIŞMA ORTAMI : Bu başlık için belediyeler ve üniversiteler dışında tüm kurumların en azından iyi olduğu söylenebilir..Belediyeler ve üniversitelerde çalışan ortamın tam netliği hakkında bilgim bulunmamaktadır sadece tanıdık bildikler duyumlar ve forum sayfalarında yazan yorumlara göre bu sonuç çıkmaktadır.. www.memurlar.biz*****Maaşlara asgari geçim inidirimi v.s dahil değildir..Onun için +/- 80 - 100 ytl koyabilirsiniz..*****www.memurlar.biz
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com