******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
8 Haziran 2008 Pazar Gönderen admin
ActiveX ve ActiveX Control’ leri Nedir?

Bir çok kişi ActiveX’ in ne olduğunu sorup merak etmekte, fakat kimse tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. ActiveX’ in hemen hemen her gün değişen en son tanımını Microsoft’tan öğrenebilirsiniz, fakat kısa süre içinde bundan yorulursunuz. ActiveX, Microsoft’un tüm İnternet ile ilgili teknolojisini kapsamak için kullandığı büyük bir şemsiye gibidir. Bir ürün değildir. ActiveX, programların İnternet ilişkili uygulamaları, son kullanıcıların İnternet’e erişmek için kullandıkları ürünleri ve ürün geliştiricilerin etkileyici “Web Site” ları tasarlamakta kullandıkları teknolojileri içerir.
ActiveX’ in en etkileyici teknolojisi “ActiveX Control” leridir. Bu kontroller, Web sayfasına eklenerek farklı fonksiyonları “Web Site” lara dahil etme olanağı sağlarlar. Örneğin bir menüyü açmak veya veri tabanından sorgulama yapıp sonuçları göstermek için Control’ ler kullanabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey, mevcut binden fazla kontrol arasından uygun olanı bulmaktır.

ActiveX Control’ lerinin Gelişimi
“Windows Magazine” dergisinin 1 Kasım 1996 tarihli sayısında Fred Langa, “ActiveX Control” lerinin belirtilerinin “Kes – Yapıştır” ın ilk günlerine dayandığına dikkat çekmişti. “Kes – Yapıştır” fonksiyonu Windows’un en büyük özelliklerinden biri olarak yayınlanmıştı, çünkü böylelikle değişik uygulamalar arasında data paylaşımı sağlanabiliyordu.
OLE
Bir sonraki adımda OLE (Object Linking and Embedding) gelmektedir. Bu teknoloji, kalıplara (bir takım taşıyıcı programlara) nesneleri yerleştirmekte kullanılır. OLE, bir uygulamada geliştirilmiş dokümanı, başka bir uygulamanın içine gömmek için kullanılır. Bir Excel tablosunu Word dokümanı içine yerleştirirken OLE kullanılır. Aynı zamanda Word dokümanı içine bir resim yerleştirmek için de OLE’ ye ihtiyaç vardır.
İlk aşama OLE 1.0’dır. OLE 1.0, dokümanları paylaşma imkanı sağlıyordu fakat bir başkasının içine gömülmüş bir doküman ile gerçek bir çalışma ortamı desteklemiyordu. Ardından gelen OLE 2.0 kullanıcılara başka bir doküman içine gömülmüş doküman üzerinde çalışma olanağı sunmuştur.
OLE 2.0’ ı, OLE 2.5 veya “Distributed OLE” takip etmiştir. “Distributed OLE”, dokümanlar ve liknlerle network üzerinde çalışma ortamı sağlamaktadır. Böylece network veya Internet üzerindeki dokümanların yerleri konusunda endişe duymaya gerek kalmaz, çünkü hepsi lokal görünürler.


ActiveX Control’ leri
Microsoft, OLE’ ye yeni bir şekil getirmiş ve “ActiveXControl” lerini geliştirmiştir. Gerçekte OLE ve “ActiveX Control” leri COM (Component Object Model – Bileşen Nesne Modeli) temeline dayanırlar. OLE hala vardır ve bilinen, sevilen uygulamalar içinde her zaman kullanılmaktadır. Diğer yandan “ActiveX Control” leri Internet Explorer, Microsoft Office 97, hatta “Masaüstü” (Internet Explorer 4.0 yardımıyla) ile birlikte kullanılabilmektedir.
NOT: Internet’ de tüm platformlar üzerinde teknolojinin var olması, teknolojinin başarısında bir anahtardır. Bir Web geliştiricisi için yalnızca Mac’ de bulunan bir teknolojinin güvenilirliği fark etmez. Buna rağmen UNIX ve Mac kullanıcıları, VBScript ve ActiveX nesneleri için destek bulamazlarsa hiçbiri Web sayfalarını bu uygulamalarla geliştirmezler, çünkü böylelikle büyük miktarda bir ziyaretçi grubuna ulaşamazlar, UNIX ve Mac kullanıcıları dışlanmış olurlar. Bu yüzden Microsoft ActiveX’ i Internet üzerinde bulunabilecek bütün popüler platformlar ile çalışabilir duruma getirmektedir.

ActiveX Control’ leri Ne İfade Etmektedir?
ActiveX teknolojik bir şemsiye ise, “ActiveX Control” leri bu şemsiyenin sapını temsil etmektedir. “ActiveX Control” leri, ActiveX’ in temel yapı taşlarıdır.
Daha önce bahsedildiği gibi “ActiveX Control” leri COM temeline dayanmaktadır. OLE kontrolleri olarak bilinen yapının iyileştirilmiş halidir. ActiveX destekleyen her programla kullanılabilirler. Böylelikle Internet Explorer kullanıldığı sürece “ActiveX Control” lerini bir Web sayfasına yapıştırmak mümkündür. Aynı şekilde Visual Basic formları kullanıldığı sürece “ActiveX Control” leri bir Visual Basic uygulamasına yapıştırılabilirler.
Şu anda ActiveX bir süredir mevcut olan OLE teknolojisi temeline dayandığı içinbinden fazla “ActiveX Control” ü bulunmaktadır. “ActiveX Control” leri tüm dünyada milyonlarca programcıdan geliştirici desteğine sahiptir, fakat aynı durum Java veya Netscape “plug-in” leriiçin zaman alacaktır. Microsoft yıllardır bu teknolojiyle, başka bir isim kullanarak çalışmaktadır.
WEB Üzerinde…
http://www.microsoft.com/activex/gallery adresinde mevcut “ActiveX Control” leri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Veri ile Çalışmak
Hatırlanacağı gibi, bir kaç yıl önceki Web sayfaları çok fazla statikti. “Web Browser” ın gösterdiği, nasıl göstermesi gerektiği bilgisini (HTML) içeren süslü bir text dosyası idi. Browser, Web sayfasını bir kez gösterdikten sonra, hiçbir değişiklik olmazdı. Bu durum kullanışlı ve verimli değildi.
“ActiveX Control” leri içerik geliştiricilere, gerçek anlamda verdikleri datalarla çalışan Web sayfaları tasarlama imkanı sunmuştur. Web sayfaları artık statik değildir. Kullanıcıların girdikleri bilgilere bağlı olarak değişmektedir. Bu bir programın çalışma şekline benzer, “girdi” lerle çalışıp “çıktı” lar oluşturur. Gerçekte programlar Web sayfaları üzerinden “ActiveX Control” leri olarak dağıtılabilmektedir. Aşağıda bir “ActiveX Control” ünün data ile yapabileceği şeylere örnekler verilmiştir:
• Kullanıcıya Web sayfası üzerinde değişik şekillerde bilgi girişi sağlar.
• Server üzerindeki bir veri tabanında sorgulama yapar ve sonuçları Web sayfası üzerinde görüntüler.
• Web sayfası üzerinde ayrı bir bölmede veya sayfada çalışır. Bununla ilgili bir örnek “Proto View” un Web sayfasında bulunabilir. http://www.protoview.com
• Veri tabanındaki bir bilgi üzerine rapor verir. Örneğin “Crystal Reports Viewer Control” Web üzerinden raporları görüntüler (bkz http://www.protoview.com )

WINDOWS ile Birleştirme

“ActiveX Control” leri COM tabanlı olduğundan bu yana, kullanıcının bilgisayarında diğer COM nesneleri ile birlikte çalışabilmektedirler. Örneğin bir “ActiveX Control” ü Microsoft Word içinde bir dokümanı etkileyip kullanabilir veya kullanıcının Windows 95 “Masa üstü” ile çalışabilir.

UYARI

“ActiveX Control” leri, Java “Applet” leri gibi sınırlandırılmış değildir. Çalıştıkları zaman, dosya sistemi dahil olmak üzere, bilgisayarınıza tam ulaşım hakkına sahiptirler. Yalnızca güvenilen satıcılardan alınan control’ lerin yüklenmesi, güvenlik açısından çok önemlidir.


Yapı Taşlarını Sağlamak

“ActiveX Control” lerini, yapı taşlarından oluşan küçük grupların birleştirilip daha büyük bir yapı haline getirilmiş bloklar olarak düşünebiliriz. Bir grup “ActiveX Control” ünü bir araya getirerek Web sayfasında dağıtımının yapılabileceği bir çözüm üretilebilir.Aşağıda “ActiveX Control” leri ile gerçeklenebilecek türden fikirler bulunmaktadır:
• Data girişi sağlayan bir çok control’ un bir araya getirilip, kullanıcıya daha sağlıklı veri girişi olanağı sunulabilir.
• “Popup Menu” ve “Popup Window” control’ leri gibi bir kaçını bir arada kullanarak, “Web Site” üzerinde ileri düzeyde yön belirleme ve yardım olanağı sunulabilir.
• “ActiveX Control” leri kullanarak Web sayfası üzerinde bir dama oyunu gerçekleştirilip dağıtılabilir. Oyun tahtası üzerinde her bir parça bir control olabilir.. (“HTML Layout Control” gibi)
• “ActiveX Control” leri kullanarak, kullanıcı arayüzü ve veri tabanı erişimi sağlamak amacıyla ortak bir veri tabanına eksiksiz, bütün bir arayüz tasarlanabilir?
ActiveX’in Karşılaştırılması

ActiveX’in ne olup ne olmadığı hakkında zaman zaman karışık kavramlar duyulmaktadır. “Java kullanabildiğim zamanlar, neden ActiveX’e ihtiyacım var?” ya da “Netscape Plug- in leriyle karşılaştırıldığında, “ActiveX Control” lerinde bu kadar iyi olan şey nedir?” gibi sorular karşımıza çıkacaktır. Bu kısımda yapılacak bir karşılaştırmalar, bu tür bir çok sorunun cevabı olacaktır.

ActiveX ve Formlar

“ActiveX Control” leri, formların yerine geçmezler. Formların görevleri daha farklıdır. Formlar, temel bilgiyi kullanıcıdan text kutuları halinde toplarlar, kontrol edip listelerler ve bu bilgiyi server’a iletirler. Server üzerindeki script’ ler bu bilgiyi işlerler. Script, bilgiyi veri tabanına ekler veya örnek olarak bir kullanıcının bir “Web Site” a girerken bilgilerini doğrular. “ActiveX Control” leri, kullanıcıdan bilgileri toplayarak aşağıda gösterildiği gibi formlardan daha fazla işlem yapma olanağı verir:
• Bir form üzerine yerleştirilebilecek eleman sayısı sınırlıdır. Text kutuları, listeler, text alanları gibi ortamlar kullanılır. Bunların hepsi kullanıcıdan bilgi toplamaya yönelik alanlardır. Binin üzerinde “ActiveX Control” ü olmasına rağmen bunlardan az bir kısmı kullanıcı girişlerine yöneliktir. Control’ lerle, Web sayfalarına bütün bir program iliştirmek dahil olmak üzere, formlarla yapılamayacak uygulamalar yapılabilir. Örneğin, bir Web sayfasına server üzerindeki bir veri tabanında sorgulama yapıp sonuçlarını gösterebilecek control yerleştirilebilir. Yine bir control yardımı ile kullanıcının oynayabileceği bir puzzle gerçeklenebilir.• Web sayfasındaki bir formun elemanları üzerinde kontrol hakkı çok azdır. Form elemanlarının boyutları değiştirilebilir, fakat daha fazlası kontrol edilemez. “ActiveX Control” leri, Web sayfası üzerinde bulundukları şekilde, tüm kontrol hakkını verirler. Örneğin bir text etiketi olduğu yerde döndürülebilir ya da rengi değiştirilebilir.
“ActiveX Control” lerinin, Formlarla fazla ilgileri olmamasına rağmen bir control’ ün içeriği bir form yardımıyla iletilebilir.

ActiveX ve Plug-in’ ler

“ActiveX Control” leri, Netscape “Plug-in” leri ile karşılaştırılabilir mi? Yanıt hem evet hem hayırdır. Hem “ActiveX Control” lerini hem Netscape “Plug-in” lerini bir Web sayfasının içeriğini geliştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin ikisini de video göstermek için kullanabilirsiniz. Aşağıda ikisinin arasındaki en belirgin farklar verilmiştir.
• En büyük fark felsefededir. “Plug-in” lerde data’ yı dağıtırsınız. Bir Web sayfasına data yerleştirdiğinizde “Plug-in” ler, ekrana getirerek ya da data ile ilgili bir şeyler yaparak browser’ ların uzantısı gibi davranırlar. Yani “plug-in” lerin ana amacı Web içine yerleştirilmiş, browser ların normalde tek başlarına kontrol edemeyecekleri data ile uğraşmaktır.
• “ActiveX Control” leri ile, aslında özel amaçları olan küçük programlar dağıtılmaktadır. Programla datayı birleştirebilirsiniz. Fakat asıl amaç Web sayfasına bir çeşit fonksiyonellik getirmektir. Örneğin bir kullanıcıdan bir bit bilgi veya kullanıcının seçim yapacağı bir menü gösterilebilir.
• “ActiveX Control” leri kendilerini otomatik olarak yüklerler. Control’ ler kullanıcının Web sayfasının ortasında durdurulmasını gerektirmez. Kurulum programı download edilir ve koşturulur. “Plug-in” lerde ise kullanıcı “plug-in” i manuel olarak kurar. “Plug-in” i yüklemek için çoğu zaman browser’ın kapatılması gerekir.
• Bir başka fark ise “plug–in” ler COM’a dayanmazlar. “ActiveX Control” leri ise COM model e dayanır. Yani “ActiveX Control” leri Web sayfasından ayrı bir yaşama sahiptir.
Java’ya Karşı ActiveX : Hangisi Kullanılmalı?

“ActiveX Control” lerini mi yoksa “Java Control” lerini mi kullanmak gerektiği sorusu bazı zamanlar merak konusudur. “ActiveX Control” leri COM standardındadır ve değişik dillerde geliştirilebilirler. Java bir program dili iken, COM bir standarttır. “Java applet” leri, Java programlama dilinde geliştirilirler ve değişik platformlar üzerinde taşınabilir ve kullanılabilirler. “ActiveX Control” leri ise, tahmin edilebilir gelecek için Microsoft NT/95 ortamında sınırlıdır.“Java applet” leri, sanal bir makine üzerinde, fonksiyonel olarak eşit sayılan ve esaslı makine talimatı kullanabilen bir “ActiveX Control” ünden çok daha yavaş çalışırlar. “Java Control” leri, uygun olmadıkları halde, lokal olarak Internet ile ilgili olmayan çözümlerde kullanılırlar. Fakat “ActiveX Control” leri, lokal bir makine üzerinde çalışmakla sınırlı değillerdir ve Internet üzerinde problemsiz olarak kullanılacak kadar genişletilebilirler.
“Java applet” leri, “ActiveX Control” lerinden daha güvenlidirler, çünkü “ActiveX Control” leri ortamlarından çıkıp kolaylıkla bir müşterinin dosyalama sistemine veya Masaüstü’ne ulaşabiliyorken, applet’ler, sıkı kontrollü ortamlarda çalıştırılabilmektedirler. Her ikisi de, applet’ler ve “ActiveX Control” ler, bir browser üzerinde script dilleri olan VBScript ve JavaScript yardımıyla kolaylıkla kullanılırlar. Her ikisi de bir server üzerinde kullanılabilirler. “ActiveX Control” leri, veri tabanlarıyla birlikte kolay kullanılabilen ön uçlar (front end) sağlamak amacıyla Internet Information Server (IIS - Internet Bilgi Server’ı) ile kolaylıkla entegre edilebilirler. Java’nın bir dosya sistemine erişim için fazladan bir desteği yoktur, yine de bir server’ı depo olarak kullanan Java File System’in (JFS – Java Dosya Sistemi) önemli bir yeri vardır (JFS hakkında ayrıntılı bilgi için www.sun.com adresine bakılabilir). “ActiveX Control” leri IIS ile “Java Applet” lerinden daha uyumludurlar.
Tek bir uygulamayı applet ya da “ActiveX Control” olarak kodlama kararı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu listenin en başında sunulması planlanan son kullanım fonksiyonu gelmektedir. Yazılan kod UNIX platformunda çalışacaksa bir applet yazılmalıdır. Özelliklerin IIS üzerinde esaslı bir veri tabanının özelliklerini kullanmak için bir “ActiveX Control” ü yazılmalıdır. “ActiveX Control” leri güçlü veri tabanı ön uç uygulamaları sağlamak üzere DLL’ ler veya işletimdeki bir server olarak gerçeklenebilirler.
ActiveX teknolojisi, IIS’a ilaveler ve filtreler sağlamak amacıyla Internet Server Application Programmers Interface (ISAPI – Internet Server Uygulama Programcıları Arayüzeyi) olarak kullanılabilirler. Temel olarak bir ISAPI DLL, IIS tarafından çeşitli amaçlar için çalışma sırasında yüklenebilecek, ikili fonksiyonlar sağlar. Bunlar, özellikle veri tabanlarına, network’e ve server üzerindeki dosyalara doğrudan ulaşımı sağlamak için server’a gelen ve giden verileri filtrelemekte kullanılabilirler.
Birinci olarak Microsoft Windows ve “Browser” ları ile çalışmak isteniyorsa ActiveX kullanılmalıdır. Kullanıcılar daha çok UNIX tabanlı ise Java tercih edilmelidir. Kullanıcı tarafında, “ActiveX Control” leri Windows versiyonundaki ActiveX plug-in’ leri kullanarak Netscape’ de çalışırlar. “Microsoft Visual J++” ve “Sun Microsystems Java SDK”, Java applet’lerini Microsoft Windows ortamında geliştirmek için alternatifler sunmaktadır.
Son olarak, geliştirirken kullanılan dili ele almak gerekir. C++ programcıları için Java doğal bir gelişmedir. UNIX programcıları verimliliklerine gerçek bir engel olan Windows API’ yi öğrenmelidirler. Diğer taraftan Visual Basic veya Windows API programcıları Java’ nın dizimini tuhaf ve Java AWT’ yi kullanışsız bulabilirler. Java ile sadece Java programlama dilini kullanmak mecburken, ActiveX teknolojisinin bir çok dille (C++, Basic veya Java) kullanılabilme avantajı bulunmaktadır.


Sonuçta programlama dilini seçme özgürlüğüne sahip olmak programcıları rahatlatmaktadır.
Görüldüğü gibi applet mi yoksa “ActiveX Control” mü yazmak gerektiğine karar vermek kolay değildir. Bu kararı bir çok faktör etkiler ve çözülmesi gereken problemin zorluğunu sadece siz bilebilirsiniz. Çözüme yaklaştıkça bildiklerinizi uygulamak karar vermenizde yardımcı olacaktır.

Diğer ActiveX teknolojileri

ActiveX control’ leri, Microsoft’ un sadece ActiveX şemsiyesi altına aldığı bir ürün değildir. ActiveX bir çok ürün ve teknolojiyi içermektedir. Aşağıdaki bölümlerde Microsoft un ürettiği Internet Explorer ve ActiveX teknolojisinin “add-on” ları olan ürünler incelenecektir.

ActiveX Ürünleri

Intenet Explorer sadece bir browser olarak değerlendirilemez. Konferans, e-mail değişimi, IRC de sohbet (chat) gibi katma değer (add-on) servisler içerir .

Aşağıda ürünler verilmiştir.

Internet Explorer Internet Explorer asıl browser’ dır. En son HTML tag’ larını ve kodlarını (script) destekler. Netscape “Plug-in” lerini de destekler:
NetMeeting NetMeeting, Microsoft’un online (gerçek zamanlı) konferans için yanıtıdır. Programları ve dosyaları paylaşabilir, mikrofonla veya klavyeden sohbet yapabilirsiniz.
Internet Mail & News Ms Exchange den daha basit tasarlanmış bir mail’ dir. İhtiyaçlarınızın çoğunu karşılar. Internet News haber , bilgi erişimine imkan verir.
Comic Chat Tek bir IRC client tır. Özel bir sohbet programıdır. Sohbet odalarında kişilerkomik karakterlerle temsil edilir.


ActiveX Teknolojileri

“ActiveX hem programcılar , hem de Web sayfası düzenleyenler için bir çok teknoloji içerir. Programcılar Internet programlarına şifreleme yeteneği de eklemek için CryptoAPI gibi teknolojilerin avantajını kullanabilir. Sayfa hazırlayanlar da dinamik web sayfası hazırlamak için AcitveX scripting I kullanabilir.
ActiveX teknolojilerine bir göz atalım.

“ActiveX Control” s:

Sayfa düzenleyicilerin Web sayfalarında dinamik uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Control ler bu teknolojinin parçalarıdır. Microsoft’un programcıların “ActiveX Control” leri oluşturmak için sağladığı tool’ lar (araçlar) da bu teknolojinin içindedir.

ActiveX Dökümanları

HTML dosyalarının dışındaki dokümanları da Internet üzerinde görebilmeyi sağlar. Örneğin Word, Excel dosyalarını Internet üzerinde görebilirsiniz. Bu şekilde Microsoft, uygulamalarının dokümanlarını Internet üzerinden programcılara dağıtabilir.

ActiveX Scripting

Microsoft un VBScript ve Jscript’ini (Microsoft’un JavaScript versiyonu) içerir. Bu script diller control’ lerle Formların Web sayfasında birlikte yer almasına imkan verir. Bu şekilde Microsoft programcıların ActiveX scripting’ini kendi uygulamalarına yerleştirmesine ve yeni scripting dillerini browser’ larına eklemelerine olanak tanır.

Java Virtual Machine:

ActiveX özelliği olan browser’ların Internet üzerinde Java uygulamalarını koşturabilmesine olanak tanır. Microsoft ayrıca Visuall J++ adında programcıların ve sayfa hazırlayıcıların Java applet lerini kullanmasına olanak tanıyan bir tool sunmuştur.

ActiveX Server Framework:

Güvenlik, şifreleme ve database ulaşımı için teknoloji sağlar Server ISAPI (Information Server Application Programmer Interface) için geliştirilebilir.

ÖZET

“ActiveX Control” leri ile ilgili bir çok kavram ve terim bulunmaktadır. DCOM ile, “ActiveX Control” lerini hem lokal olarak hem de özellikle uzaktaki server’larda haberleşme detayları ile ilgili endişe duymadan kullanabilirsiniz.

“ActiveX Control” leri sadece Internet üzerinde çalışmak zorunda değildirler. Lokal ve Internete başlı olmayan bir makine üzerinde de geliştirilip kullanılabilirler. Aslında “ActiveX Control” olarak sadece Internet üzerinde kullanılabilen bir şey yoktur. Alıcı ve server’ dan her ikisinin de belirli bir yeri ve destek sağlayabilecek herhangi bir kütüphaneye erişimleri olduğu sürece, aynı control derlemeye veya alıcının bununla ilgili bilgisine gerek kalmadan Internet üzerinde de kullanılabilir. Bu lokal servislerin Internet sahasına doğru genişlemesi alıcı proxy ve server kütüğü arasında yol gösteren gizli RPC haberleşme kanalları tarafından yapılır. “Control” ler DLL’ ler olarak, tek başlarına ya da uzaktaki makinelerde çalışan server’ larda kullanılabilirler. Server’ ın işlevselliği, ISAPI ilavelerinin ve esasında ActiveX arayüzlü DLL’ ler olan filtrelerin kullanılması yoluyla genişletilebilir.Bu işlevsellik ActiveX arayüzleri için sağlanır ve bir çok kısmı için geliştirici araçlar ve işletme sistem desteği tarafından kullanımı gizlenir. Gerçekte “ActiveX Control” lerinin kullanımından oluşabilecek zorluk ve karışıklıkların büyük kısmı, Microsoft Foundation Classes (MFCs) tarafından giderilmektedir. ActiveX kütüphanelerinin sağladığı ana işlevsellik MFC' ler tarafından kapsanmıştır, böylelikle ActiveX araçlarını programların içinde kullanmak, programlarla birleştirmek zorluk olmaktan çıkmaktadır.

“ActiveX Control” leri içinde kullanıldıkları uygulamalarla berber düşünülür ve dışarıya doğru bulunan arayüzlerle kullanılabilir. Sadece “IUnknown” arayüzü bir “ActiveX Control” ünden beklenir. Bir arayüz esas olarak fonksiyon göstergeleri tablosudur. “IUnknown” arayüzünde istenen bir fonksiyon, bir control tarafından sunulan diğer arayüzleri belirlemede kullanılan QueryInterface (Sorgulama Arayüzü) fonksiyonudur. Arayüzlerdeki metodlara giriş ve çıkış parametreleri, bir control’ ün kendi içinde ya da tek başına bir dosya olarak mevcut olan kütüphanelerde bulunabilir. “Windows Registery”, bir control’ e doğru her bir arayüzü takip eden (Interface ID’ sine göre) girişleri vardır (özellikle kütüphane arayüzleri için). Control’ lerin, tek başlarına bir uygulama veya DLL’ ler olarak tasarlandıkları halde kendilerini otomatik olarak kaydetme ve silme yetkileri olmalıdır.
Googleda AraGoogle da bu haberi ara
Etiketler:

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com