******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
8 Haziran 2008 Pazar Gönderen admin

WİNDOWS NT GÜVENLİĞİ

YEREL KAYNAKLARIN KORUNMASI:

NT işletim sistemi düzenlediği sabit disk, sürücü, ve diğer birimlerin korunması için değişik güvenlik yöntemlerine sabittir. NTFS (NT File Sistem ) dosya sistemi, dosya ve dizilere kullanıcı bazında izinler verilerek NT sisteminin ana izin sistemini oluşturur. NTFS birimleri,dosyalara ve dizinlere erişim kontrol listesi (Access Control List-ACLs) uygulayabilir. Bu kontroller paylaşılmış dizinlerdeki izinlerle bağlantılı olarak görev yapıyorlar. Bir dosya yerleşim tablosu (File Alloction Table –FAT) birimi yalnızca son kısımları destekliyor ( güvenliğin paylaşım düzey şekli ). Emniyet açısından durum müsaitse çoklu korumaları kullanmak her zaman faydalıdır. Bu yüzden internet bağlantılı Windows NT makinelerde genelde NTFS kullanmak gereklidir.
Yerel (Lokal ) bilgisayarın sabit diski ve diğer birimlerinin korunmasının yanı sıra network üzerinden sisteme erişecek kullanıcıların da kontrol edilmesi NT koruma sisteminin bir bölümünü oluşturur. NT işletim sistemi bu işlemler için çok sayıda araca sahiptir:

Yönetim Araçları:
o NT Explorer
o My Computer
o Server Maneger
o Command Prompt ( komut yolu)

NT kaynaklarına başvuran biri için tesis edilen kontrol üç ayrı düzeyde düzenlenir:
= Share-Level (paylaşım düzeyi )
= Directory -level (dizin düzeyi )
= File-level (dosya düzeni )

Paylaşım düzeyi paylaştırma uzak kullanıcılar için yapılır. Diğer paylaşım düzenlemeleri yerel kullanıcı içindir.

Bir Uyarı: Eğer NTFS ACLs bir ağ kullanıcısına partition kısmı için tam ulaşım verir fakat paylaşım düzeyinde salt okunur erişim verilirse, etkili olan erişim yalnız okunurdur. Windows NT, NTFS ACLs ve paylaşım yetkilerinin arakesitini alıyor.
Peki umumi bir makinede paylaşımların bulunmasına izin verilmeli mi? Teorik olarak hayır. Pratikte ise, hizmet biriminizden dosyaları taşımanız için bazı yollara başvurmak gerekiyor. NTFS düzey güvenliği bu uygulamayı daha tehlikesizce gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. Yeni paylaşımlar oluşturursak, NT tarafından koyulmuş varsayılan yetkileri değiştirmeye dikkat edin. Bunu yapmayı unutursak “Everyone” isimli grup paylaşım arasında gözükebilenlerin tümünün tam kontrolüne sahip olacaktır. Bu mesele NT’nin güvenlik piyasasında kötü bir darbe almasının sebeplerinden biridir. NT aşırı dikkatli olmaktan ziyade daha dostça konfigürasyon varsayımına yöneliyor. Bu felsefe bir LAN iş grubu için taktir edilebilir,fakat internet hizmet birimi için tam bir felaket.

NTFS GÜVENLİK SİSTEMİ:
NTFS bölümü kullanıcılara izin (hak ) vererek sabit diski yerel ve uzak (network ) bağlantılarına karşı korur. Bu nedenle izinleri dosyaların sahip oldukları özellikler olarak düşünmek gerekir. NTFS güvenlik sistemi içinde ayrıca disk üzerinde yapılan işlemler denetlenir (auditing ) ve sahiplikler düzenlenir.
İzinler (permissions ) dosyaların nasıl ve kim tarafından kullanılacağını belirler. NT’de beş temel izin vardır.

NTFS’de İzinler


İzinler/işlemler
Read
Execute
Write
Delete
Set Permission
Take Ownership
No Access


Read
x
x
Change
x
x
x
x


Full Control
x
x
x
x
x
x
Special Access
x
x
x
x
x
x


Varsayım İzinler: bir disk bölümü NTFS ile formatlandığında Everyone grubuna Full Control Olarak açılır. Bunun anlamı yeni yaratılan bir NTFS disk bölümünün yerel bir FAT ya da HPFS bölümü gibi kullanılmasıdır.

SAHİPLİK :
Bir dosya ya da dizinin sahibi ( owner/yaratan) onun izinlerini değiştirme hakkına sahiptir. Başka bir deyişle sahiplik izni değiştirme hakkıdır. Temelde Adminstrator sahiplikleri düzenler ve istediği sahipliği de elde eder. Bunun dışında bir sahip, kendi izin ya da dosyası üzerinde istediği kullanıcıya istediği hakkı verebilir.

Sahiplik konusunda genel esaslar şunlardır :

v Yaratıcı (sahip ) kullanıcı başka bir gruba ya da kullanıcıya sahiplik hakkı verebilir.
v Adminastrators bir dosya ya da dizinin sahipliğini alabilir.
v Adminastrators grubundan birisi sahiplik alırsa Adminastrators grubu sahip olur. Buna karşın Adminastrators grubunda olmayan bir kullanıcı sahiplik alırsa o zaman sadece kendisi sahip olur.
v Bir dosyanın sahibi olmak ya da Adminastrator olmak dosyanın bütün izinlerine sahip anlamına gelmeyebilir. Ancak bir sahip o dosyanın izinlerini değiştirerek istediği izinleri elde eder.

BİR DİZİNİ PAYLAŞTIRMA:
Çalışan bir NT Server üzerindeki dosya ve dizinlere izini olmayan kullanıcılar ulaşamazlar. NT Server üzerindeki dosya ve dizinlere ulaşmak için paylaştırılması gerekir. Bir dizini paylaştırmak için Adminastrators grubunda ya da Server Operators grubunda olmak gerekir.
Bir dizin yerel (bulunulan makine) yada uzaktan paylaştırılabilir. Yerel yönetim için NT Server’a giriş yapılmalıdır. Uzaktan paylaşım yapmak için Server Maneger programı çalıştırılmalıdır. NT’de paylaşımları kısıtlamak mümkündür.
Paylaşıma açılan bir dizine (kaynağa ) bir ad verilir. Bu ad varsayım olarak dizinin adıdır. Bunun dışında kullanıcı istediği bir paylaşım adını dizine verebilir. Paylaşımları gizlemek için paylaşım adlarının sonuna $ işareti konur.
Uzaktaki bir bilgisayar üzerindeki paylaşımın yönetimi için Server Maneger programı kullanılır.uzaktan paylaşımları gören sistem yöneticisi isterse paylaşımdan yaralanan kullanıcıların paylaşımlarını keser.
YÖNETİMSEL PAYLAŞIMLAR:

NT Server ve Workstation işletim sisteminde server servisinin çalışmasıyla birlikte bazı gizli yönetimsel (administrative ) paylaşımlar oluşturulur. Bu paylaşımlar şunlardır:
Ø ADMIN$ (NT programlarının bulunduğu dizin
Ø IPC$ ( SİSTEM İÇİ İLETİŞİM )
Ø C$ (her bir disk partitionu)
Ø D$ “
Ø E$ “

i
Yönetimsel paylaşımlar durdurulabilir. Ancak sistemin yeniden açılmasıyla yeniden yaratılır. Bu durumda sistem yöneticisinin dikkatli olması gerekir. Aksi taktirde uzaktan kullanıcının NT Server’a girebilmesi ( NET USE ) ile ) mümkündür.
KULLANICI VE GRUP İZİNLERİ:
Dizine ve dosyaya diğer bilgisayarlardan (network’ten) erişim için verilen izinlerin yanısıra yerel bilgisayar için (logon )edilen dizinler ve dosyalar üzerinde istenilen dizinler güvenlik amaçlı olarak düzenlenebilir.

DENETİM (AUDITING ):

Bir bilgisayar için, dosya ve dizinler üzerinde belli kullanıcı ya da gruplar tarafından yapılacak belli işlemlerin takip edilmesini sağlar. Denetim özellikleri başarılı ya da başarısız olarak yapılan girişimleri (işlemleri )takip etmeyi sağlar. Denetim sadece NTFS dosya sisteminde sağlanır. Denetim düzenlemeleri sadece Adminastrators tarafından sağlanır.

NT SERVER’DA VERİLERİN KORUNMASI:

NT Server’da verilerin (sabit diskin ) korunması için özel özellikler vardır.sistemlerin çökmesi işletmeleri büyük kayıplara uğratabilir. DFT ( Disk Fault Tolerance/disk hata toleransı , sistem çökmelerine karşı önlem alınmasını ve veri saklama ortamlarının güvenliğini sağlar. Windows NT’de yazılım temelli üç tür hata toleransı sistemi vardır.
= Disk mirroring
= Disk striping with partys
= Sector sparing (sektör idaresi)
Disk hata toleransı sistemleri RAID (Redundant Arrays Of Inexpensive Disks) olarak adlandırılır ve altı düzeye ayrılır. Bu düzeyler farklı bileşimlerde güven,performans ve maliyete sahiptirler.
Veri güvenliğinde diğer bir konu da verilerin yedeklerinin alınmasıdır. Çeşitli risklere karşı yedekleme yapmak gerekir. NT işletim sistemi Tape Backup birimi aracılığıyla yedekleme almayı sağlayan bir grafik programa sahiptir. Y eklenen dosyalar aynı bilgisayara ya da başka bir bilgisayara geri yüklenebilir.

SEKTÖRLERİN İDARESİ:
RAID sistemi ile getirilen güvenlik yöntemlerinin yanı sıra Windows NT sektörleri koruyarak güvenliği artırır. Disk üzerindeki bütün sektörler formatlanırken hatalı sektörler diğerlerinden ayrılır. Okuma/yazma işlemlerinde karşılaşılan hatalar sonucunda önce kötü sektör saptanır. Ardından bu bilgiler yeni sektöre taşınır. Bu düzenlemenin ardından disk alanı için yeni bir driver map (sürücü hatası )düzenlenir. Bu işlemler disk işlemlerinde bir hata mesajının verilmemesini sağlar.

SONUÇ OLARAK:

Aşağıdaki dört nokta NT’nin en önemli güvenlik konseptleridir.

= Güvenlik sistem girişi : Bir kullanıcı sistemde çalışmadan önce geçerli bir kullanıcı adı ve şifre ile kendini sisteme tanıtmak zorundadır.
= Erişim kontrolü : Bir kaynağın sahibi ,dosya, bellek alanı veya başka bir nesne olsun, kimin hangi şekilde bu kaynağa erişebileceğini belirler. Objenin sahibi bunun için kullanıcı ve kullanıcı gruplarına erişim hakları verebilir.
= Gözetleme fonksiyonları : NT güvenlik için önemli olayları belirleyebilir ve bunları bir günlük dosyasında tutabilir. Aynı şey sistem kaynakları oluşturma, bunlara erişme ve silme teşebbüslerinde de geçerlidir.
= NT kullanıcı yönetimi sayesinde bu tip bir olayın hangi kullanıcı tarafından gerçekleştiğini tespit edebilir.
= Bellek koruması: programlar ayrılmış bellek alanlarında çalışırlar.bu yüzden bir program gerekli yetkiye sahip değilse başka bir programın kullanıldığı belirli bellek alanlarına erişemez. NT bu bağlamda bir programın kullandıktan sonra yeniden işletim sistemine ger verdiği belleğin içeriğini siler, böylece başka yazılımlarla bu bellek alnındaki okunması imkansız kılınmış olur.


LINUX İŞLETİM SİSTEMİNDE GÜVENLİK

Linux`un gün geçtikçe yaygınlaşmasının en başta gelen sebeplerinden biri de kararlı ve güvenilir bir işletim sistemi olmasıdır. Bu, bir çok sistem yöneticisinin bilgilerini Linux altında tutması,linux a güvenmesinin yanı sıra sistem kırıcı olarak nitelendirilebilecek `cracker`lar içinde bir nevi kendini kanıtlama fırsatı fikrini de beraberinde getirir.
(Cracker:Aslında bu terimin iki anlamı var fakat bizim konumuzla ilgili olan anlamı: Sistemlere güvenlik amacıyla konulan şifrelerin çözme tekniklerini iyi bilen,şifre kırıcı olarak ta adlandırabileceğimiz kişilerdir.Kesinlikle sisteme sızdıkları zaman zarar verirler hatta kullanılmaz hale getirebilirler. )
1.KONSOL GÜVENLİĞİ:
İç güvenlik olarak ta nitelendirilebilecek konsol güvenliği tamamen kurduğunuz sisteme bağlıdır.Eğer normal bir kullanıcı olarak Linux'u yüklediyseniz bu kısımda anlatılacak önlemlerin hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Fakat bir sistem yöneticisi iseniz biraz daha dikkatli olmanız gerekir. Bu kısımda anlatılanlar bizzat bilgisayarın başında yapabileceğiniz güvenlik önlemleridir.
¿ Linux a sistem yöneticisi (root) olarak girdiyseniz, makinenin başından ayrılırken mutlaka şifreli bir ekran koruyucusu devreye sokun. Aksi halde siz yokken birileri hoş olmayan sürprizlerde bulunabilir. Linux'u konsoldan kullanıyorsanız `vlock ` komutunu, X-windows altında ise herhangi bir şifreli ekran koruyucuyu çalıştırmanızı tavsiye ederim.
¿ Çok gerekmedikçe sisteminize yeni kullanıcı eklemeyin.
¿ Kullanıcılar için şifre belirledikten sonra kullanıcı bu şifreyle ilk kez sisteme girdiğinde mutlaka şifresini değiştirmesini sağlayın.
¿ Kullanıcı şifrelerinin zayıflığı da çok önemlidir. Cracker'lerin genelde kullandığı şifre kırıcı programlar basit, tek kelimelik şifreleri kısa bir zamanda çözer.Bunun için sizde Cd'de gelen john the cracker programını kullanarak kullanıcılarınızın şifrelerinin ne denli zayıf olduğunu öğrenebilir ve değiştirmeleri için uyarıda bulanabilirsiniz.
¿ Root kullanıcısının şifresini ayda bir mutlaka değiştirin.
¿ Şifre seçerken isim, eşya adı kullanmak yerine iki bağımsız sözcüğü bir rakamla ya da sembolle birleştirmek crackerin işini bir hayli zorlaştırır.Örnek vermek gerekirse; saat5okul ya da kime5$verdin. Bunun gibi şifreleri kullanmak sisteminizi daha güvenli hale getirir. Önemli olan Crackerin şifreyi çözerek sisteme girmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Eğer sisteme giriş yaparsa bir de root yetkisini elde etmek için uğraşacaktır. Bunun için ilk güvenlik önlemi olan şifreleme çok önemlidir. Zaten hangi hırsız kapıyı açmadan kasadaki parayı götürebilir ki?
Şifreler ve Şifre Seçimi: Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde kullanıcının kimliğinin belirlenmesi büyük önem taşır. Hem sistemi kullanmaya yetkisi olmayan kişilerin sisteme girmelerinin engellenmesi, hem de sistemdeki kullanıcıların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için, her kullanıcıya bir şifre verilir ve sisteme giriş başta olmak üzere tüm kritik işlemlerde kullanıcıya şifresi sorulur. Şifreler, diğer kullanıcı bilgileriyle birlikte, /etc/passwd veya /etc/shadow dosyasında tutulur.
Bazı uygulamaların şifre dosyasının bazı alanlarına erişmeleri gerektiğinden şifre dosyası, sistemdeki bütün kullanıcılar tarafından okunabilecek bir dosya olmalıdır. Bu nedenle şifreler bu dosyaya açık halde değil, şifrelenerek yazılırlar.

Gölgeli Şifreler (Shadow Pasword Suite)

Redhat 6.0 dan önceki tüm linux dağıtımlarında ön tanımlı olarak normal bir şifreleme metodu kullanılıyordu. Bu şifreleme metodu ise şifrelerinizi ayrı bir biçimde tekrar şifreleyerek (crypt) /etc/passwd altında saklar çünkü bazı programlar bu dosyayı kullanarak çalışır. Kötü yanı ise sistemdeki tüm kullanıcıların yetkisi ne kadar düşük de olsa bu dosyayı okuma hakkı olmasıdır. Her kullanıcının okuma hakkı olduğu zaman bu dosyayı kopyalayarak, içinde bulunan şifrelerin çözülmesi çok kolaydır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sadece sistem yöneticisinin ve gerektiğinde sistemin bu dosyayı okuyabilme hakkı olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gölge şifreler yani Shadow Password bu fikirden doğmuş bir metottur. Şifreler gene şifrelenerek /etc/shadow içinde adeta hapsedilir ve /etc/passwd dosyası altında şifre bırakılmaz. Böylece daha güvenli bir yapı kurmuş olursunuz. Redhat 6.0 bu desteği kurulum aşamasında sizden onay alarak kullanıma açabiliyor. Eğer kurulum sırasında `use shadow passwords`'u seçmişseniz sorun yok; fakat, `bu da ne yahu?` diyerek bu opsiyonu es geçmişseniz çok geç değil.Komut istemine "pwconv" komutunu yazmanızla gölgeli şifreleme yöntemini kullanmanız mümkün. Bu özelliği kaldırmak içinse `pwunconv` komutunu vermeniz yeterli. Bu komutları aklınızda tutmaktansa RedHat'ın bu avantajından hala faydalanabiliriz. Komut isteminde `setup` yazarak kurulum ve yönetim programına girip `Authentication configuration` seçeneğini seçerek karşınıza çıkan menüden `Use Shadow password’u seçerek de gölgeli şifreleme yöntemine geçebilirsiniz. Bu aşamada gözünüze bir şey daha takılacak "MD5 passwords".
Nedir bu MD5 şifrelemesi ?
Linux ta açılan kullanıcılar için verilecek şifrenin uzunluğu en fazla 8 karakter olabilir. Daha uzun yazsanız bile Linux sadece ilk 8 karakteri şifre olarak kabul edecektir.Bu da demek oluyor ki şifre en fazla 8 karakter olabiliyor ve şifrelerimizi çözmek isteyen biri için bu bir başlangıç noktası, ipucu niteliği taşıyor. Bu ipucunu yok etmenin de bir yolu var tabi ki. Çözüm az önce merak ettiğimiz MD5 şifrelemesi. MD5 şifrelemesi sayesinde şifre uzunluğu 8 karakterden 256 karaktere kadar çıkarabiliyor. Bu da crackerin ömrünün bilgisayar başında geçirerek şifreyi kırmaya çalışacağı anlamına geliyor. Sistem şifrelerini korumak amacıyla mutlaka gölgeli şifreleme ve MD5 şifrelemesini Kullanın!!
2. DOSYA GÜVENLİĞİ
Her dosyanın bir sahibi, bir de grubu vardır. Dosya üzerinde kimin hangi işlemleri yapabileceğine dosyanın sahibi olan kullanıcı karar verir. Erişim hakları, dosyanın sahibi, grubu ve diğerleri için ayrı ayrı belirtilir.

-rwxr-x--- 1 uyar users 4030 Dec 4 15:30 dene

Dizinler için de aynı erişim hakları modeli geçerlidir. Bir dizin üzerindeki okuma izni, dizin altındaki programların listesinin alınıp alınamayacağını, yazma izni dizinde yeni bir dosya yaratılıp yaratılamayacağını, çalıştırma izni de o dizine geçilip geçilemeyeceğini belirler. Yetkili kullanıcının (root) bütün dosyalar ve dizinler üzerinde (birkaç sistem dosyası ve dizini haricinde) bütün işlemleri yapma yetkisi vardır.

Tehlikeler: İşletim sisteminde ya da uygulama programlarında bir hata olmadığı sürece erişim izni olmayanlar dosyayı zaten okuyamayacaklardır. Asıl tehlike, yetkili kullanıcının yetkisini kötüye kullanarak kullanıcıların kişisel dosyalarını ve mektuplarını okumasıdır. Her şeye yetkisi olan bir kullanıcı, sistemin kararlılığını korumak için gerekli olmakla birlikte, güvenliği ve özel bilgilerin gizliliğini bir kişinin ahlakına bırakması açısından Linux (ve Unix) işletim sisteminin güvenliğinin en zayıf noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir.
Saldırgan, sisteme girince, hem sonraki girişlerini kolaylaştırmak, hem de daha rahat çalışabilmek için bazı sistem dosyalarını ya da programlarını değiştirebilir. Örneğin, şifre dosyasına bir kayıt ekleyerek kendine yetkili bir kullanıcı yaratabilir. Kullanıcıların şifrelerini öğrenmek için login, passwd gibi programları değiştirebilir.
Önlemler: Şifre güvenliği sağlandığı sürece dosya erişimlerinde fazla bir güvenlik sorunu olmayacaktır. Bu konuda sistem sorumlusuna düşen, kullanıcılarını erişim haklarını nasıl düzenleyecekleri konusunda bilgilendirmektir.
Şifre dosyası gibi metin dosyalarında değişiklik olup olmadığı gözle inceleme yaparak ya da basit komut satırı programları kullanarak bulunabilir. Çalıştırılabilir dosyalar gözle kontrol edilemeyeceğinden en uygun yöntem, dosya imzaları oluşturarak sağlam olduğu bilinen imzalarla yeni hesaplanan imzaları karşılaştırmaktır. Tripwire paketi, dosyalarda yapılan değişiklikleri fark etmekte sistem sorumlusuna ve kullanıcılara yardımcı olur. Önce sağlam olduğu bilinen dosyaların dosya imzaları oluşturularak bir yerde saklanır. Sonraki çalıştırmalarda imzalar yeniden hesaplanarak eskileriyle karşılaştırılır ve farklı olanlar varsa bildirilir. Düzgün çalışma için özgün imzaların iyi korunması, mümkünse, üstüne yazılamayan bir ortamda saklanması gerekir.
3.KULLANILMAYAN AÇIK PORTLARIN KAPATILMASI
Bilgisayarınızın aslında internete açılmak ve çeşitli internet uygulamalarını (ftp,telnet,irc , .. vs ) çalıştırmak için bu işlemlere karşılık gelen portları kullandığını biliyor muydunuz? Portlar herhangi bir internet uygulamasının haberleşme için kullandığı sanal çıkış noktalarıdır.Her uygulamaya özgü bir port vardır ve diğer hiçbir uygulama başka uygulamaya ait porttan bilgi giriş ve çıkışı yapamaz. Bir an için portların gerçekten bilgisayarın içinde olduğu düşünecek olursak, üzerinde bir çok farklı boyutlarda açılmış delik bulunan bir tabla hayal edelim. Bu delikler portlarımız olsun. Her biri farklı boyutlarda olduğu için birine ait bir çomak diğerine asla tam olarak yerleşemez; ya dar gelir ya da bol.portların mantığı da aynen bu örnekteki gibidir.
Ayrıca sisteminizin verdiği servisler doğrultusunda kullandığı portları dinleyerek açık olup olmadığını tespit eden programlar vardır. Bu programlar sayesinde sisteminiz hakkında bilgi edinen bir hackerin içeri giriş noktalarını kapatmak en akıllıca çözüm olur.RedHat'ı eğer sunucu olarak kurduysak açılışta , önceden seçilmiş servisleri çalıştırır (web sunucusu, dns sunucusu gibi). Bu sunucularında tabi ki belli portları vardır fakat artık bir sunucunun görevine son vermek istiyorsak bunu nasıl yaparız? Önceki bölümlerde anlatılan `SETUP` uygulaması bize yine bu aşamada da yardımcı oluyor. Setup komutunu vererek bu uygulamayı başlatıp "services" seçeneğine girersek bazı servisleri için başlatma/kapatma seçimini rahatlıkla yapabiliriz. Peki telnet ya da ftp servislerini kapatmak için ne yaparız? Linux tüm internet uygulamalarına ait görevi inetd'ye yani internet deamon denilen "internet canavarına" vermiştir. Bu canavar /etc/inetd.conf adlı konfig dosyasında belirtilen tüm portları dinleyerek, gelen istemlere karşılık gelen servisi yerine getirir. İşte bu konfig dosyasını değiştirerek sürdürülen servisleri kapatmak mümkün. Örnekte bu dosyadan alınan bir kısım görülüyor. ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
Buradan ftp ve telnet hizmetlerinin verildiğini anlıyoruz. Eğer bu hizmetleri kapatmak istersek, istenmeyen hizmetin yazdığı satırın başına `#` işaretini koymamız yeterli olur. Bu işaret aslında bu satırın yorum satırı olduğunu belirterek inetd'nin bu işlemleri görmesini engeller. #ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a #telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
Artık size telnet'le ulaşmaya çalışan istemciye bu servisin verilmediği ve bağlantının kesildiği bildirilir. Kullanmadığınız servisleri bu şekilde kapatmanız sizi daha güvenli bir sisteme götürür. Eğer verilen servislerin hangi portlardan gerçekleştiğini görmek ve kapatmak istiyorsanız aynı yöntemle /etc/services dosyasıyla da oynayabilirsiniz. Kapatılan servislerin tekrar açılması için satır başlarına konan `#` işaretlerinin kaldırılması ve inetd'nin kapatılarak tekrar çalıştırılması gerekir. Bunun için yazılacak komut aşağıda belirtilmiştir. #killall -HUP inetd

4.UZAKTAN ERİŞİMİ KAPATMAK ve GÜVENLİ KABUK SSH
Bildiğiniz gibi linux ile beraber gelen telnet desteği oldukça çok kullanılan bir uygulamadır. Telnet sayesinde karşı uzak sisteme eğer kullanıcı hesabınız varsa bağlanıp bu sistemi aynı kendi bilgisayarınız gibi kullanabilirsiniz. Tabi bu erişim biraz daha yavaş bir şekilde gerçekleşecektir. Telnet servisini çalıştırıyorsanız ve kullanıcılarınız varsa aynı mekanizma sizin sisteminiz içinde geçerli olur. Ne yazık ki telnet uygulaması sanıldığı kadar güvenli değildir. Karşılıklı yapılan şifre alışverişlerinde bir şifreleme, gizleme yapılmadığı için bilgiler istenmeyen kişilerin eline geçebilir, ve daha önemlisi hackerların sisteme sızmak için deneyeceği ilk port telnetin portudur. Bunu engellemek ve maksimum derecede güvenli bir bağlantı sağlamak için yeni bir kabuk geliştirilmiştir ve bu kabuğun şu ana kadar bilinen hiç bir açığı yoktur! Bu kabuğun adı SSH yani güvenli kabuk anlamına gelen `secure shell` dir. Eğer bu kabuğu kullanacaksanız öncelikle telnet'i bir önceki maddede anlatılan biçimde servis dışı bırakmanız daha doğru olur. SSH i Cd de güvenlik dizini altında bulabilirsiniz. Kurulum ve verimli bir SSH için belirtilen tüm paketlerin kurulması gerekmektedir. ssh-1.2.26.-4i.i386.rpmssh-clients-1.2.26.-4i.i386.rpmssh-server-1.2.26.-4i.i386.rpmssh-extras-1.2.26.-4i.i386.rpm
Eğer sisteminize bağlanan kullanıcılarınız başka bir işletim sistemini kullanıyorlarsa, bu onların artık bağlanamayacağı anlamına gelmez. Telnet istemcisi gibi bir de SHH istemcisini internetten temin edebilirler. http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html5.BELİRLİ IP ADRESLERİNE İZİN VERİLMESİ
Kullanıcılarınız tarafından herhangi bir makineden Linux`unuza yapılan bağlantıları denetlemek, gerekli zamanlarda kısıtlamak ve böylece davetsiz misafirleri ileride engellemek amacıyla; /etc dizini altında bulunan iki konfigürasyon dosyası vardır. /etc/hosts.deny DOSYASI Bu konfig dosyası sayesinde Linux'unuz tarafından verilen servislere alan kısıtlaması getirilebilir. Yani bu servislerin bir ya da birkaçını istediğiniz güvenilir bir ağa ya da bir tek IP adresine izin vererek, bu adresler dışındaki makineler bu servisleri kullanamaz. Adından da anlaşılacağı üzere host.deny(makine.reddi) dosyası kabul etmediğiniz makine ip adreslerini yazabileceğiniz bir dosya. Örnek bir /etc/host.deny üzerinde yorum yapalım: #/etc/hosts.denyin.telnetd : ALL except localhostin.ftpd : ALL except localhost Burada belirtilen in.telnetd, verilen servisin adıdır. ALL seçeneğini ile tüm uzak erişime bu servis kapatılır; ancak bu servisten bizde mahrum kalırız. Bunun için `except` yani hariç parametresinden sonra kendimizi ekleriz ki bu servis bize açık olsun. #/etc/hosts.deny ornek 2in.telnetd : ALL
Bir önceki örnekten farklı olarak bu örnekte telnet servisi tüm makinelere kapatılmıştır. Bu servisin hizmet vermeyeceği makineler arasında kendi makinemiz de var, farkı yalnızca bu. Size bir başlangıç fikri vermek gerekirse öncelikle /etc/host.deny `da bütün servisleri dışarıdan erişime kapamanız ve bir sonraki başlıkta incelenecek /etc/host.allow dan istediğiniz belli ip adreslerine ya da ağlara izin vermenizin daha güvenli olacağı doğrultusundadır. Aşağıda belirtilen biçimi host.deny için kullanabilirsiniz. #/etc/host.deny ornek 3ALL : ALL except localhost/etc/hosts.allow DOSYASI Yukarıda anlatılan ve kapatılan bir ya da tüm servisleri /etc/host.allow konfig dosyasını kullanarak belirli ya da güvenli ip adreslerine ya da ağlara açalım. #/etc/hosts.allow ornek1in.telnetd: .gelecek.com.trwu.ftpd : 195.34.34.0
Az önce hatırlarsanız tüm servisleri host.deny dosyasından kapatmıştık. Ancak bir servis her iki dosyada da geçtiği için Linux direkt olarak host.allow dosyasını göz önünde bulundurur. Bu örnekte de her makineye ve ağa kapalı olan telneti gelecek.com.tr domain ismi altındaki her makineye açık tutuyoruz. Ayrıca kapalı olan ftp servisini 195.34.34.0 olarak tanımlı tüm ağa açmış durumdayız. Buda 195.34.34.1 - 195.34.34.254 arasında bir ip adresine sahip tüm makinelerin bu servisi kullanması anlamını taşır.Bu şekilde servisleri belli bir ağa verebileceğimiz gibi sadece belli bir ip adresine de bu servisleri açabiliriz. Örnek 2'yi inceleyiniz. #/etc/hosts.allow ornek2in.telnetd: 195.56.57.3wu.ftpd : 195.98.97.9 6.UZAKTAN YAPILAN SALDIRILAR
İşletim sistemlerine bağlı olarak sistemleri bir müddet için dondurmaya, devre dışı bırakmaya, hatta internetten bağlantısını kopartmaya kadar zarar verici ve uzaktan (remote) yapılabilecek saldırılar son bir kaç yıldır gündemde. Bunlara verilen genel ad `Denial of Service` yani service dışı bırakma `dır. Bunlara örnek olarak teardrop, newtear, nestea, smurf, land, lattierra, ssping verilebilir. Bu saldırıların bir çoğu linux üzerinde etkisizdir. Sadece tear-drop ve yeni versiyonu olan new-tear ile nestea ayrıca broadcast (yayın ) haberleşmesi üzerinde gerçeklenen smurf Linux'u etkileyebiliyordu. Etkileyebiliyordu diyorum çünkü bu saldırılar çıktıktan hemen sonra Linux için bir üst sürüm kernel yazılmış ve bu açık giderilmişti. Kernel`in 2.0.34 sürümünden beri Linux'a karşı bu saldırılar etkisizdir. Düşünün ki RedHat Linux 6.0 in çekirdeği 2.2.5. Ancak Unix ve unix türevleri dışında diğer işletim sistemlerinin çoğu bu saldırılardan hala etkileniyor. Bu konuda Linux'unuza güveniniz tam olsun! Son zamanlarda iyice "moda" olan DDoS (distrubuted denial of service) saldırıları ise her işletim sistemini etkiler. Ancak sistemi ping e kapatırsanız güvende olma şansınız bire iki oranında artar. Sizin yaşamadığınızı düşünün biri size ateş etmez değil mi?

KAYIT TUTULMASI

Güvenliğin en önemli parçalarından biri, sistemin sürekli izlenerek, güvenliğe aykırı durumlar oluşup oluşmadığının, oluştuysa bunların sorumlularının kimler olduğunun belirlenmesidir. Bunun için, güvenliği ilgilendirebilecek her türlü olayın kaydı tutulmalıdır. Şu tip bilgiler, güvenlik açısından değer taşırlar:
· Başarısız veya başarılı olmuş sisteme giriş denemeleri
· Nerelerden, hangi hizmetler için bağlantı istekleri geldiği
· Hizmetler sırasında gerçekleşen dosya aktarımları
Linux'ta kayıt tutulması işini syslogd süreci görür. Hangi tür mesajların hangi dosyaya yazılacağı konfigürasyon dosyasında (/etc/syslog.conf) belirtilir. Genellikle makine ilk açıldığı zaman /var/adm/messages dizini altındaki messages, xferlog, syslog gibi dosyalara yazılan bu bilgileri isteğinize göre daha sistematik bir yapıda saklamak da mümkündür. Ağ ile ilgili hizmetleri denetleyen süreçler (tcpwrapper, xinetd gibi paketler) kayıt dosyalarına girmesini istedikleri bilgileri syslogd sürecine bildirirler.


UNİX İŞLETİM SİSTEMİNDE GÜVENLİK

Güvenlik, UNİX işletim sistemin en kuvvetli aynı zamanda da en zayıf olduğu konulardan birisidir. En kuvvetli çünkü işletim sistemi kendisini ve kullanıcılarının sahip oldukları dosyaları çok iyi bir şekilde koruyabilmektedir. En zayıf çünkü bir kez kötü niyetli birisi root şifresini ele geçirirse sisteminizi çok kolayca mahvedebilir. UNİX altında her türlü erişim, kullanıcı tanıtım kodları ve şifreleri konusunda yeteri kadar hassas davranmıyorlarsa sisteminizde güvenlik yok demektir.
Sistemin Güvenliği İçin Uyarılar: Güvenlikte root şifresi son derece önemlidir. Kullanıcı psikolojisi olsa gerek, insanlar root yetkileriyle çalışmaktan hoşlanıyorlar. Bu nedenle de, eğer şifreyi biliyorlarsa gerekmese bile root kullanıcı olarak login etmeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle:
¿ Root şifresini iyi koruyunuz. Yetkili olmayan kimselere vermeyiniz.
¿ Şifreyi sık sık değiştiriniz.
¿ Kullanıcılarınızı şifre kullanmaya zorlayınız. Şifrelerini birbirlerine vermemeleri konusunda uyarınız.
¿ Bu sistemin yürümesi için her kullanıcıya farklı bir hesap açmaya üşenmeyiniz.
¿ Kullanıcılarınızı kolay tahmin edilebilecek şifreler seçmemeleri konusunda uyarınız.
¿ İşten ayrılan ya da görev yeri değişen kullanıcıların hesaplarını hemen erişilmez hale getiriniz. Bunun en kolay yolu, ilgili kullanıcının /etc/passwd dosyasındaki kaydında şifre bölümünün ilk karakteri olarak bir *eklemektir. Bir nedenle kullanıcı hesabını tekrar açmanız gerekirse bu *işareti kaldırırsanız olur biter.
¿ Sisteminizin /var/adm/mesages veya benzer dosyalarına sık sık bakınız. Sistemde meydana gelen loginler ve su komutuyla root olan kullanıcılarla ilgili kayıtlar bu dosyalarda arşivlenmektedir. Bu dosyadaki kayıtlar isteminize girmeye çalışan kimseler olup olmadığı konusunda fikir verecektir.
¿ Terminal başlı seri arabirimlerden ve bilgisayar ağı üzerinden gelen telnet, rlogin gibi bağlantılarda root olarak login edilmesini önleyiniz. Bu önleme işini BDS UNIX’lerde /etc/ttyab dosyasında, SVR4 UNIX’lerde /etc/defaults/login dosyalarında gerekli değişiklikleri yaparak halledebilirsiniz.

SUID PROGRAMLAR: En tehlikeli güvenlik gedikleridir. SUID özelliğine sahip programlar hangi kullanıcı tarafından kullanılırsa kullanılsın, çalıştıkları sürece root yetkilerine sahiptirler. Eğer bir SUID program, bir şekilde bir kabuk programına çıkış veriyorsa bunu keşfeden bir kullanıcı şifre vermeden root oldu demektir. Ne isterse yapar.
Sistem ilk kurulduğunda SUID programlatın bir listesini alın ve bu listeyi iyi saklayın zaman zaman sistemdeki SUID programların bir listesini alıp, elinizdeki ilk listeyle karşılaştırın. SUID programların bir listesini almak için şu komutu kullanabilirsiniz.
#find/-user roor-perm-4000-execls-I{}\;
ÖNERİ : İnternet bağlantısında güvenli çalışmak için “firewall” yöntemlerini kullanınız. Bu yöntemde, sizin bilgisayar ağınızla internet arasına bir bilgisayar eklemeniz gerekecektir. Bunu göze alabiliyorsanız, “firewall” sistemi sorununuzu çözecektir.

OS/2 WARP GÜVENLİK SEVİYESİ VE DESTEĞİ

Config.Sys Kütüğünün Kurtarılması

CONFIG.SYS kütüğü, başlangıç sırasında sisteminizin konfigürasyonunu tanımlamak içi kullanılan komut deyimlerini içerir. Kütük yanlış değiştirilirse, sistemi başlatmayabilir ya da kütüğü düzenleyemeyebilirsiniz. (Örneğin bazı programlar kuruldukları zaman CONFIG.SYS kütüğüne bilgiler yazar. Bazı durumlarda, bu bilgiler CONFIG.SYS kütüğünün kullanılmamasına neden olur.) Özgün CONFIG.SYS kütüğü uyarlamasını (OS/2 kurulduğunda yaratıldığı şekliyle) kurtarmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

Bilgisayarı açın. Bilgisayar açıksa yeniden başlatın.
Ekranınızın sol üst köşesinde küçük beyaz bir kutu görüldüğünde, Alt+F1 tuşlarına basın.
Kurtarma seçenekleri ekranı göründüğünde C tuşuna basın.
C: yazın ve Enter tuşuna basın (burada C, işletim sisteminizin bulunduğu sürücüyü gösterir.)
Zarar gören CONFIG.SYS kütüğünü yeniden adlandırın. Örneğin, aşağıdaki komutu yazın:
REN CONFIG.SYS CONFIG.BAD
Enter tuşuna basın.
CONFIG.SYS kütüğünün yedek uyarlamasını işletim sisteminizin bulunduğu sürücünün kök dizinine kopyalayın. (CONFIG.SYS yedek kütüğü OS/2 kuruluşu sırasında yaratılmıştır.) Aşağıdaki komutu yazın.
COPY C:\OS/2\INSTALL\ CONFIG.SYS C:\ CONFIG.SYS
Enter tuşuna basın.
Diskette 1’i A sürücüsünden çıkarın.
Sisteminizi yeniden başlatmak için, Ctrl+Alt+Del tuşlarına basın.

Kullanıcı INI Kütüğünün Kurtarılması
Kullanıcı INI kütüğü olarak da anılan OS/2.INI kütüğü, program varsayılan değerleri, görüntü seçenekleri ve kütük seçenekleri gibi sistem ayarlarını içeren bir işletim sistemi başlatma kütüğüdür. Sistem INI kütüğü olarak da anılan OS2SYS.INI kütüğü, yazı tipleri ve yazıcı sürücüleri ile ilgili bilgileri içeren bir işletim sistemi kütüğüdür. OS/2.INI kütüğünün “bozulduğunu” belirten bir ileti alırsanız, sabit diskinizdeki hem OS2.INI kütüğünü, hem de OS2SYS.INI kütüğünü değiştirin.

Bu kütüğü varsayılan değerleri içeren uyarlamalarla değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın:
1. Bilgisayarı açın. Bilgisayar açıksa, yeniden başlatın.
2. Ekranınızın sol üst köşesinde küçük beyaz bir kutu göründüğünde, ALT+F1 tuşlarına basın.
3. Kurtarma seçenekleri ekranı göründüğünde C tuşuna basın.
4. C: yazın ve Enter tuşuna basın (burada C, işletim sisteminizin bulunduğu sürücüyü gösterir.)
5. CD/OS2 yazın ve Enter tuşuna basın.
6. ATTRIB –s –h –r OS2.INI yazın ve Enter tuşuna basın.
7. REN OS2.INI OS2.OLD yazın ve Enter tuşuna basın.
8. MAKEINI OS2.INI INI.RC yazın ve Enter tuşuna basın.
9. REN OS2SYS.INI OS2SYS.OLD yazın ve Enter tuşuna basın.
10. MAKEINI OS2SYS.INI INISYS.RC yazın ve Enter tuşuna basın.
11. Diskette 1’i A sürücüsünden çıkarın.
12. Sisteminizi yeniden başlatmak için, Ctrl+Alt+Del tuşlarına basın.
Sisteminizi her başlatışınızda INI kütüklerin otomatik olarak yedeklenmesini sağlayarak bu kütüklerinizi koruyabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki deyimi CONFIG.SYS kütüğüne eklerseniz o andaki INI kütükleriniz ve bu kütüklerin önceki sistem başlangıcındaki şeklinin bir kopyasını oluşturur. (bu örnekte OS2’ nin C sürücüsüne kurulduğu varsayılmıştır. OS/2 ‘ yi kurduğunuz sürücünün harfini kullanın.)
CALL=C:\OS2\XCOPY.EXE C:\OS2\*.INX C:\OS2\*.INY

CALL=C:\OS2\XCOPY.EXE C:\OS2\*.INI C:\OS2\*.INX

INI kütüklerini bu yolla kopyalayarak, kullanıcı INI kütükleri zarar gördüğünde, bu kütüklerin en son uyarlamasını kurtarabilirsiniz.

Bellek Durum Verisinin Kurtarılması
Bir arıza olduğunda bellek durumunu kurtarmak için OS/2 ‘ nin kullanıldığı yordam bellek dökümü olarak adlandırılır. Bellek dökümü, bir sorunun yeniden üretilmesinin zor olduğu ya da diğer sorun saptama yöntemlerinin sorunu tanımlayamadığı zamanlarda gerçekleştirilir. Bellek dökümü bilgileri daha sonra teknik uzmanlar tarafından incelenerek sorunun nedeni saptanabilir.
Önemli: Hizmet ve destek grubunuz bu işlemi önermedikçe bellek dökümünü gerçekleştirmeyin.
İki tip bellek dökümü vardır:
· El ile bellek dökümü( sistemin durmasına neden olan sistem askı ve tuzakları için kullanılır.)
· Otomatik bellek dökümü (uygulama programları, sistem tuzakları ve iç işletim hataları için kullanılır.)
Bir bellek dökümü FAT sabit disk bölümüne ya da biçimlenmiş disketlere yerleştirilebilir.

IRC

IRC nedir?

“Internet Relay Chat” kelimelerinin baş harflerinden oluşan IRC Internet’te karşılıklı olarak eş zamanlı sohbet anlamına geliyor. IRC, dünyanın farklı yerlerinden Internet’e bağlanan insanların aynı platformda sohbet edebileceği bir ortam sağlıyor. IRC ya da kısa adıyla chat yapabilmek için mIRC ve Pirch gibi programlar gerekiyor. Bu programlar bilgisayarın IRC server’a bağlantı kurmasını sağlıyor. Bu programları kullanarak IRC’ ye bağlananlar birbirleriyle yazı yoluyla haberleşebiliyor ve birbirlerine dosya transfer edebiliyor. IRC’ ye bağlanmak için IRC hizmeti veren bir sunucuya bağlanılması yeterli. Bu sunucular IRC server ya da chat server olarak adlandırılıyor.

IRC’in doğumu

“Internet Relay Chat” ya da kısa adıyla IRC 1988 yılında Jarkko Oikarinen’nin yazdığı bir programla başladı. Finlandiya’da Oulu Üniversitesinde diğer insanlarla konuşmak için Unix üzerinde bir program yazmak isteyen Oikarinen, bunun için sunucu istemci (serverclient) modelinde çalışan bir program tasarladı. Konuşmak isteyen bir kişi kendi bilgisayarından Internet aracılığıyla server’a bağlanıyor ve metin tabanlı konuşma gerçekleşiyordu. Oikarinen’in yazdığı program ilk önce 10 kullanıcıya sahip bir server’da denendi. Daha sonra FUNET’te (Finlandiya Ulusal Bilgisayar Ağı) denenen program, 1988 Kasım ayında bütün Internet’te kullanılmaya başladı. IRC en büyük gelişimini 1990 yılında Körfez Savaşı’nda yaşadı. Körfez Savaşı’yla ilgili bilgi alışverişi yapmak isteyenler IRC’ de kanallar açarak haberleştiler. Undernet, Efnet ve DALnet gibi IRC server’ların açılmasıyla IRC büyük bir hızla gelişti.
IRC’in yaratıcısı Finlandiyalı Jarkko Oikarinen ile yapılan bir röportaj:
“1998 yılının yaz aylarında Oulu Üniversitesinin Department of Information Processing Science bölümündeydim. Bölümün Sun sunucusundan sorumluydum ve bu vaktimin tümünü almıyordu. Bu sayede bir iletişim yazılımım üzerinde çalışmaya başladım. Yazılımın adı “OuluBox” idi ve tolsun.oulu.fi adresinden host edilen bir BBS sunucu üzerinde çalışıyordu. Yöneticisi bendim. Amacım USENET gruplarını kullanan kişilerin eş zamanlı iletişim kurmalarını sağlamaktı. Bu konu üzerinde çalışan birkaç yazılım geliştirici daha bulunuyordu. Biri Jyrki Kuoppala tarafından geliştirilen ve diğer bir bilgisayara mesaj yollanmasını sağlayan “rmsg” yazılımıydı. Bununla birebir iletişim sağlanabiliyordu, ancak burada bir oda mantığı yoktu. Sistemim içinde kullandığım bir diğer benzer yazılım ise Jukka Phil tarafından geliştirilen, MUT (multiuser talk) adıyla anılan çoklu iletişim yazılımıydı. Ancak yazılımın bir çok hatalı yönü vardı. İlk iş olarak, bu yazılımı sistemim içinde kullanırken BBS destekli bir alt yapı kurmaya başladım ve adına da IRC dedim. IRC’nin doğum günü kesin değil, ama 1988 Ağustos ayının son günleriydi. Sunucunun gücü 10 kullanıcının üzerine çıktıktan sonra, benimle birlikte sistemi test etmeleri için birkaç arkadaşımdan yardım istedim. Böylece benzer sunucuları Finlandiya’nın farklı yerlerine yerleştirmiş olduk. İlk kurulan sistemler Tampere Teknik Üniversitesi ve Helsinki Teknik Üniversitesi oldu ve bu hızla yayılım devam etti. Başka üniversiteler de bu IRC sunucusunu kurmaya başladı.
Soru: IRC’yi tasarlarken amacınız sadece daha rahat bir konuşma zemini miydi?
IRC’nin doğması gerçekten bu tür bir sisteme ihtiyaç duyulmasındandı. Temel aldığı örnek sistemler ‘chat’ sistemiyle benzerlik taşıyan BITNET ve telefonda aynı işi yapan DECNET’ti (çoklu chat hattı)
Soru. Tüm kod yazımı yaklaşık olarak ne kadar sürdü?
Kullanılan ilk sistemin kodlarının yazımı yaklaşık 3-4 ay sürdü.
Soru: IRC ’yi icat etmek hayatınızı nasıl değiştirdi?
Değişik kültürlerden insanları tanımamı sağladı. Tüm dünyada bir çok arkadaşım oldu. Bir de en sevindiğim, insanların IRC üzerinde tanışıp evlenmeleri.”
(not: Undernet Halkla İlişkiler servisinin komite toplantısından alınmıştır. )
http://www.pr-com.undernet.org

Server Nedir?


Server belli kapasitesi olan ve diğer bilgisayarlara hizmet sağlayan bir bilgisayar veya bir programdır. Server aynı zamanda da digital bilgilerin saklandığı (depo edildiği) bir manyetik ortamdır. Adından da anlaşılacağı gibi, server başka bilgisayara veya manyetik ortama hizmet / destek sağlama fonksiyonunu ifa eder. İSS şirketler, üstlendikleri çeşitli hizmetleri yerine getirebilmek için serverler kullanırlar. Esasında server daha ziyade sistem içindeki bir obje olup, daha doğru olan serveri kullananın süje olarak nitelendirilmesidir. Herhangi bir özel veya tüzel kişinin kendi başına server hizmeti vermesi de mümkündür; diğer bir deyişle, bir özel veya tüzel kişi, kendine ait bilgileri bir manyetik ortamda saklayarak server fonksiyonunu görebilir. Gerçi server fonksiyonu söz konusu edildiği zaman, asıl olan bu kişinin kendi bilgisayarında başkalarına ait bilgileri saklamasıdır; ancak bu bilgilerin İnternet ortamında kullanılmasına gelince, kendisi İnternet'e bağlantı kurmak olanağına sahip değilse (yani aynı zamanda İSS değilse), bu olanağa sahip olan bir aracıdan yani bir İSS' dan destek alacaktır. Bu destek de, İSS ile yapacağı bir sözleşmeye dayanacaktır . Bu şıkta, server durumunda olan kişi veya şirket, İnternet ortamına eriştirmek yükümlülüğü altında olduğu bilgiyi (örneğin müşterisine ait reklamı) ya anlaşma yaptığı İSS'ya ait alanda yayınlayacaktır veya kendisine İSS'dan bir alan (kapasite) tahsis ettirerek yayınlayacaktır. Serverinden üçüncü kişilere hizmet verenin, aynı zamanda İnternet bağlantısı kurması da -doğal olarak- mümkündür, ancak böyle bir durumda bu kişi (gerçek veya tüzel kişi) İSS statüsüne de girmiş olur ve İSS'ların tabi olduğu hukukî rejime tabi tutulması gerekir.İSS şirketler çoğu zaman, hatta işin niteliği icabı, aynı zamanda server olarak da hizmet verirler. Basit bir örnek olmak üzere, SuperOnline'ın ekranında görülen reklamları verebiliriz. Reklam vermek -veya herhangi bir konuda üçüncü kişilere bir bilgi, haber iletmek- isteyen kişiler, bu yayını SuperOnline'ın sayfası üzerinde yapabilmektedirler. Diğer bir örnek, İSS şirketlerin, abonelerinin E-mail posta kutuları için sağladığı hizmettir. Aboneye gelen e-mail önce İSS'nın temin ettiği serverde saklanmakta, abone bilgisayarını açıp posta kutusuna girince gelen mektuplarını okuyabilmektedir.


IRC Server?

IRC server’lar insanların chat yapabilmelerini sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar bilgisayarlarıyla chat yapmak isteyenleri kanallar denilen odalar açarak buluşturur, sohbet ya da dosya alışverişi yapmalarını sağlar.”list”, “nick” ve “join” gibi IRC komutlarını da IRC server uygular. Kanalların ve nick name’lerin kayıt edilmesi gibi işlemler de IRC server ile yapılır. IRC hizmeti veren Internet servis sağlayıcıları sunucularında değişik IRC server yazılımlarında çalıştırılır.
Internet’e evlerinden modemle bağlanan kullanana kullanıcılar da IRC server yazılımlarını kullanarak Internet’e bağlı oldukları sürede IRC server hizmeti verebilir. Bunun için IRC server yazılımlarını yükleyip, ayarlarını yapmak ve Internet’e bağlı olmak yeterlidir.
IRC server yazılımları olarak genellikle “conference room” isimli yazılım kullanılmaktadır; bununla birlikte IRC server kurmak için değişik chat server yazılımları da kullanılabilir.

IRC Server Adresi

Modemle Internet’e her bağlanıldığında IP numarası, Internet servis sağlayıcısından dinamik olarak verildiği için IP numarası sürekli değişecektir. Diğer bir deyişle Internet servis sağlayıcısına her bağlanıldığında IRC server’in adresi değişecektir. Internet’e bağlanıldığında servis sağlayıcısından verilen IP adresi “start” mönüsünde bulunan “run” komut satırına “winipcfg” yazılarak öğrenilebilir. Değişen IP numaralarını bir HTML dosyasına kaydeden shareware programlar kullanılarak değişen IP numaralarına çözüm bulunabiliyor. Bu programlar “tucows.raksnet.com.tr” adresinde bulunan “IP posters” bölümünden edinilebilir.

İLETİŞİM VE İNTERNET TARİHİ

İLETİŞİM

İletişim, bilgi veya mesajların televizyon, radyo, televizyon gibi sistemlerle gönderilmesi ve alınmasıdır. İletişim aynı zamanda bir konuşma dilidir. İşaret dilinin sağırlar için bir iletişim biçim olması buna örnektir.
Tarihöncesi çağlarda konuşma biçimlerinden biri duvarlara ardı ardına çizilen mağara resimleriydi. Bu resimlerin herbiri değişik hikayeler anlatırdı. Teknolojideki gelişmeler iletişimin de ilerleme kaydetmesine neden olur. Tabletler ve parşömenler insanların yazmalarına ve bilgiyi kaydetmelerine yarayan teknoloji ürünleriydi. Sanat da bir iletişim şeklidir. Resimler hikayeler anlatır, insanların nasıl hissettiklerini, giyindiklerini ve yaşadıklarını gösterir.
Matbaanın gelişmesiyle daha çok insan bilgiye ve habere ulaşabildi. Telgraf ve mors kodları uzak bölgeler arasında iletişimi mümkün kıldı. Daha sonra Alexander Graham Bell diğer bir teknolojik gelişme olan telefonu icat etti. Şimdi ise faks makineleri, çağrı cihazları, cep telefonları ve hatta 3 boyutlu faks cihazları var. Televizyon da iletişimi geliştiren önemli bir icattır.
Günümüzdeki en son iletişim biçimlerinden biri de internettir. Telekonferans yapabilir, anında bilgilere ulaşabilir ve e-mail sayesinde dünya ile bir kaç dakika içinde mesajlaşabilirsiniz. WebTV sayesinde internete televizyonunuzdan da ulaşabilirsiniz.
Gelecekte ise tüm haberleşme biçimlerinin Internet Protokolüne dayalı tek bir sistem etrafında birleşeceği görüşü ağır basmaktadır.

İLETİŞİM YOLLARI
İletişim düşüncelerin, fikirlerin, mesajların ve bilginin diğer insanlarla paylaşılması işlemidir. Bu tanımın kapsamında;
• Yazı
• Konuşma ve şarkı
• Beden dili, hareketler ve yüz ifadeleri
• Görsel iletişim
• Elektronik İletişim
• Uzak mesafeli iletişim vs.
Haberleşme insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İş, kişisel hayat ve eğitim hep haberleşmeye dayanır. Hayvanlar bile işaretleşerek haberleşir ve birbirlerine yemek bulma, tehlikeden korunma, göç ve üreme işaretlerini verirler. Yunus gibi bazı hayvanların kendi dillerinin olduğuna dair iddialar da vardır.

Köken

Diller, semboller ve alfabeler hep yazılı haberleşme kapsamına girer. Yazılı dille ilgili en eski kayıtlar 5,000 yıl öncesine dayanır. Ancak mağara duvarlarına yapılmış hayvan resimleri 30,000 yıldan daha eskidir.
Uzak Mesafeli Haberleşme
Kaydedilebilen ve taşınabilen haberleşme formları mesajların çok büyük mesafelere gönderilmesi için gerekliydi. Kelimeler ve semboller papirüs ve hayvan derilerine tüy kalemlerle yazılabiliyordu.
Davul ritmleri, ateş, duman işaretleri ve deniz feneri dahil tüm diğer ilkel haberleşme yöntemleri belli bir mesafeden duyulabiliyor veya görülebiliyordu. Daha sonra mesajlar güvercinlerin bacaklarına eklendi (I. Dünya savaşında bile kullanıldı). Bayraklı flama sistemleri, parlayan ışıklar denizdeki gemiler arasında olduğu gibi birbirine yakın ama geçmesi zor olan mesafelerde kullanıldı. Fransa'da 200 flama kulesinden oluşan bir sistem kurulması sayesinde mesajlar ülkenin bir ucundan diğerine dakikalar içinde gönderilebiliyordu.
Telgraf, telefon, televizyon ve radyo haberleşme biçimimizi kökten değiştirdi. Son olarak internet sayesinde tek bir tuşlamayla bir mesaj yüzlerce insana anında ulaşabiliyor.

Kağıt ve Baskı
İlk hafif haberleşme ortamı papirüstü. Bundan önce herşey tahta ve taşlara yazılırdı. Çinliler ipeğe ve sonrasında ipekten yaptıkları kağıda yazdılar. Avrupalılar parşömen ve ince hayvan derisine yazdılar. Daha sonra araplar kağıt teknolojisini Çin'den Avrupa'ya taşıdı. Çinde baskı işlemi 8. Yüzyılda bulundu. İlk metal matbaa ise Gutenberg tarafından 1450'de yapıldı. Matbaa daha çok kitabın basılmasına ve daha çok insanın okur-yazar olmasına neden oldu. İnsanlar yeni fikirler kazandılar ve daha çok bilgiye sahip oldular. Bu da 16. Yüzyıl Protestan devrimini getirdi. Matbaa gazeteleri de beraberinde getirdi.
Endüstri devrimi basım teknolojisini de geliştirdi. Buharla çalışan matbaalar ve harf dizmeyi tarihe gömen ilk klavyeler 1950'lere kadar kullanıldılar.
Fotokopi dokümanların çoğaltılmasını kolaylaştırdı. Şimdi ise bilgisayarlar sayesinde hemen herkes evinde duyuru veya magazin basabilir ve kendi dinleyici kitlesine ulaşabilir. Bu araçlar iş hayatındaki haberleşmeyi de kökünden değiştirdi. Gelecekte kağıtsız bürolar hedeflenmekteydi. Ancak yeni teknolojiler kağıda olan talebi artırmış görünüyor.

Posta Sistemleri
Eskiden haberciler veya kuryeler bir kişiden diğerine mesajları taşırdı. Devletler bu sisteme uyum sağladı ve özellikle savaş zamanlarında önemli bilgileri gönderme ve almak için kullandı. Bu sistem normal vatandaşlar tarafından da belli bir ücret veya vergi karşılığı kullanılabilirdi (Posta pulu gibi).
Postalar önce at üzerinde, sonra trende ve gemide son olarak da uçakla gönderildi.
Modern Haberleşme Teknolojileri
• Telgraf
• Telefon
• Radyo
• Televizyon
• Bilgisayar
• Internet

Haberleşme ve Engelliler
1938'de Lois Braille körlerin okuması için kabartmalı noktalardan oluşan sistem yarattı. 18. Yüzyılda Paris'de işaret dili geliştirdi. Alexander Graham Bell de bu konuda bir çok çalışma yaptı.
Makineler yazıları tarayabilir ve kelimeleri okuyabilir. Bazı kişisel bilgisayarlar yazılan kelimeleri okuyabilir ve yazıyı büyük harflerle ekranda gösterebiliyor. Dokunmatik ekranlar yazma zorluğu çekenler için kullanılabiliyor.

INTERNET

Günümüzde tüm dünyayı saran internet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır.
• 1957'de Sovyetlerin ilk yapay dünya uydusu olan Sputnik'i fırlatmaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı, bilim ve teknolojinin orduya en iyi şekilde uygulanması için ARPA projesini başlattı.
• Amerikan Hava Kuvvetleri 1962 yılında ABD'ye yapılabilecek bir nükleer saldırıdan sonra bile misiller ve bombardıman uçakları üzerindeki kontrollerini nasıl sürdürebileceğini araştırmaya başladı. Bu amaçla yapılan araştırmada merkezi olmayan askeri bir bilgisayar ağının tüm ülkeye yayılabileceği ve bir nükleer saldırıya karşılık karşı saldırı yapabileceği gösterildi. ARPA projesi bu ağı destekledi ve ARPANET adını aldı.
• 1969'da ilk fiziksel ağ California'da kuruldu. İlk kurulan bilgisayar ağı tüm ülkede sadece 4 noktada terminale bağlıydı.
• 1972 yılında terminal sayısı 23'e ulaştı ve elektronik posta kavramı ortaya çıktı.
• 1976'da radyo ve uydu bağlantıları sayesinde ABD ve Amerika bu ağ üzerinde birleştirildi.
• 1979'da ilk bilgisayar haber grupları ortaya çıktı ve IBM internetin babası sayılan BITNET sistemini yarattı.
• 1980'lerde soğuk savaşın etkisini yitirmesiyle akademik ve ticari çevreler bu bilgisayar sistemine ilgi göstermeye başladı. O zamanlar sistem sadece elektronik posta amacıyla kullanılıyordu.
• 1991'de Tim-Berners Lee World Wide Web'i icat etti. Bu sistem hypertext denen daha görsel bir temele dayanıyordu ve araştırmaların ve bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak amaçlanıyordu. WWW'nin ortaya çıkması aynı zamanda ticari çevreleri de motive etti. Bu tarihte kullanıcı sayısı 617,000'e ulaşmış ve bilgisayar ağı bugünkü anlamda internet adını alabilirdi.
• 1990'larda internet kullanıcı sayısı ve fiziksel yapısı katlanarak arttı. Ticari kurumlar, üniversiteler, organizasyonlar ve devlet kurumları bu gelişime ayak uydurdular. Bağlantı noktalarına isim verilmeye başlandı ve bu kurumlar kendi adlarına internet siteleri açmaya başladılar. 1994'de internet üzerinde ilk siberbanka kuruldu. Pizza Hut internet üzerinden sipariş almaya başladı. AT&T, MCI gibi iletişim firmalarının hemen hepsi internete yatırım yapmaya başladılar.

Internet Uygulamaları
E-mail :
Internetin oluşmasındaki temel nedenlerden biri haberleşmenin çok büyük hızlarda yapılabilmesidir. Elektronik posta bu muazzam ağ üzerinde herhangi bir kişiyle dakikalara varan kısa bir zaman sürecinde mesajınızı iletebilmenizi veya aynı yoldan mesaj alabilmenizi sağlar. Bu hizmetten yararlanmak için ihtiyacınız olan tek şey bir e-mail adresidir. Internete bağlandığınız kurum veya servis sağlayıcıdan bir e-mail adresi edinebileceksiniz. Internet üzerinde ücretsiz e-mail servisi veren sitelerin de size oldukça büyük yardımı dokunacaktır.
E-mail ilk önceleri sadece düz yazı şeklindeki mesajların iletilmesi için kullanılırdı. Günümüzde ise e-mail ile fotoğraflar, profesyonel dokümanlar ve hatta video kaydı ya da ses dosyaları yollanabilmektedir. Bu sayede birbirinden uzak noktalarda bulunan insanların ortak çalışmalar yürütebilmeleri, bu çalışmaları paylaşabilmeleri mümkün hale gelmiştir.
E-mail yolu ile liste ya da forum denilen tartışma alanlarına üye olabilir ve ilgilendiğiniz konuda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Listelere üye olan bir kişinin listeye attığı e-mail, o listeye üye olan herkese dağıtılır. Böylece o konuyla ilgilenen kişilerle aynı platformda yazışma şansınız olur. Türkiye ve yurtdışında bilimden sanata, bilgisayardan tıbba hemen her konuda bu tip listeler vardır.
Haber Grupları :
Haber grupları tüm dünyadan internet kullanıcılarının haber veya yazı gönderdikleri tartışma alanlarıdır. Bu tartışma alanı konularına göre ayrılmıştır. Herhangi bir konudaki mesajları veya haberleri okumak için o gruba üye olmanız gerekmez. İlgilendiğiniz kategorideki mesajları okuyabilir ve o gruba mesaj da atabilirsiniz. Haber grupları üzerindeki akış kimse tarafından kontrol edilmez. Tüm mesajlar gibi sizin mesajınız da dünyadaki tüm internet kullanıcılarına açık olarak bu bölümde yer alacaktır.
Web :
Internetin diğer bir yaygın uygulaması da web'dir. Web sayfaları, yazı, resim, video, ses gibi her türlü verinin etkileşimli olarak sunulabildiği bir sistemdir. Internet Browser (Tarayıcı) programlar yardımıyla herhangi bir kurum/firma/kişinin web sayfasına bağlanarak bu sayfada bulunan bilgilere erişebilirsiniz. Bu bilgiler bir firmanın ürünleri, bir kişinin kendini tanıttığı sayfa olabileceği gibi son haberleri okuyabileceğiniz gazete ya da müzik dinleyebileceğiniz bir radyo da olabilir. Bugün e-mail ve haber grupları da dahil tüm internet hizmetleri web üzerinden yürütülebilmektedir. Bankadaki hesabınızın kontrolü, telefon faturanızın dökümünü web üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bir GSM'e mesaj atabilir, ya da ücretsiz faks çekebilirsiniz. Web sayfaları yasal ve yasal olmayan yönleriyle tüm dünyaya açıktır. Kendi web sayfanızı internet servisi aldığınız şirket veya kurum üzerinden yayınlayabileceğiniz gibi yine internet üzerindeki ücretsiz web sayfası dağıtan şirketlerden de yararlanabilirsiniz.
Günümüzde birçok firma müşterilerine satış sonrası desteği internet üzerinden de vermektedir. Çok düşük bir maliyetle günün 24 saati çalışan bir internet destek hattı kurmak artık hayal değildir.
Diğer :
İnternet üzerinde yapılabilecek uygulamaların sınırı yoktur. On-line sohbet odalarından sesli/görüntülü konferans sistemlerine iletişim alanında birçok kolaylık sağlamıştır. Internet üzerinden telefon görüşmeleri veya anında mesaj servisleri günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Radyo/TV yayınları internet üzerinde izlenebilmekte ve bu tip yayınların kayıtları da kolaylıkla transfer edilebilmektedir.

Googleda AraGoogle da bu haberi ara
Etiketler:

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com