******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.

Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar

13 Mayıs 2011 Cuma Gönderen admin
İki veya daha fazla maddenin özeliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan madde topluluğudur

Şeker + Su = Şekerli su
Tuz + Su = Tuzlu su

ÖZELLİKLERİ

1-Saf madde değildirler

2-Homojen veya heterojendirler
3-Fiziksel yolla oluşurlar
4-Maddeler her oranda karışırlar
5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur
6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar
7-Kimyasal formülleri yoktur
8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
9-Öz kütleleri sabit değildir
10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar
11-En az iki atomdan oluşurlar
12-Yapı taşları olmaz

ÇEŞİTLERİ

a-Homojen karışımlar
b-Heterojen karışımlar

A - HOMOJEN KARIŞIMLAR

Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır

ÇEŞİTLERİ
a-Çözeltiler
b-Alaşımlar

B- HETOROJEN KARIŞIMLAR


Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar

ÇEŞİTLERİ
a-Süspansiyon
b-Emülsiyon
Ç Ö Z E L T İ L E R


Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır

Şeker + su = Şekerli su
Tuz + su = Tuzlu su
Elemanları
a-çözünen madde ( şeker , tuz )
b-çözücü madde ( SU )

ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER
1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )
( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )

2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )
(şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )

Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken
1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,
2-Çözünen madde miktarı artırılarak

B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER
Çözünürlük tanımı
1-Doymuş çözelti
2-Doymamış çözelti

C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
1- katı - katı çözeltiler ALAŞIMLAR
2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su
3- sıvı - sıvı çözeltiler Alkollü su
4- sıvı - gaz çözeltiler Gazoz , kola
5- gaz - gaz çözeltiler Hava

D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler
2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Homojendirler
2-Saydamdırlar
3-Tanecikleri gözle görülmez
4-Çökelti vermez
5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmazA L A Ş I M L A R


Metallerin ısıtılıp eritilerek birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlardır
Bakır + Kalay ------------> TUNÇ ( BRONZ )

Bakır + Altun ------------>BİLEZİK

Bakır + Çinko ------------>PİRİNÇ

Kurşun + Kalay ------------>LEHİM

Krom + Nikel + Karbon + Demir ------------>ÇELİK

Kaynak: İlginizi Çekecek Güzel Haberler Oyunlar ve fazlası
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com