******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.

Meslek lisesinin bölümleri nelerdir, meslek liseleri nelerdir?

17 Haziran 2011 Cuma Gönderen admin
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ
Endüstri meslek liseleri; ilköğretim okulundan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır. Eğitim tam gün verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
Endüstri meslek liselerinde eğitimin süresi 3 yıldır.
GİRİŞ KOŞULLARI
İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin istedikleri bölümüne doğrudan
başvurabilirler. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, ilköğretim okul diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.
EĞİTİM KURUMUNDA OKUTULAN BÖLÜMLER
Eğitim kurumunda okutulan bölümlerin listesi ve açıklamaları aşağıdadır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Endüstri meslek liselerinde genel kültür dersleri ve branş dersleri bir arada okutulmaktadır. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil gibi ortak genel kültür derslerini alırlar. Daha sonra okudukları bölüme göre Ölçme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik gibi dersleri alırlar. Ayrıca, atölye ve laboratuar uygulamaları yaparlar.
Endüstri meslek liselerinde 1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Öğrenci; haftanın iki günü okulda pratik eğitim, haftanın üç günü işletmelerde uygulamalı eğitim görmektedir.
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan pratik eğitimde, asgari ücretin %30′undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenmektedir.
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
Endüstri meslek lisesi mezunları kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Endüstri meslek lisesi mezunlarının avantajlı oldukları bir diğer konu da kendi işyerlerini açma imkanlarının bulunmasıdır. Mezunlar işyeri açmak için şart koşulan Ustalık Belgesini alabilmek için mesleki eğitim merkezlerinde ustalık sınavına girmelidirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde ustalık belgesini almaya hak kazanırlar.
MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
Endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, alan/dal/bölümlerinin devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir.
Ayrıca endüstri meslek lisesi mezunları gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarının ÖSYM tarafından tespit edilen programlarına sınavsız olarak devam edebilirler.
Sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olanların yüzde 10’undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına, ÖSYM’ce yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazandıkları takdirde devam ederler.
ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ
Anadolu teknik liseleri; öğrencilere genel kültür ve endüstriyel-teknik alanlarda mesleki bilgi ve beceri kazandırılmasını ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem çalışma hayatına, hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır. Anadolu teknik liselerinde eğitim tam gün verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
Anadolu Teknik Liselerinde eğitim süresi birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır. Anadolu teknik liselerinde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Japonca yabancı dillerinden birisinde öğretim yapılmaktadır.
ANADOLU TEKNİK LİSELERİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlköğretim okulu mezunu, öğrenimine ara vermemiş öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmaları gerekmektedir. Bu sınavda akademik yeteneği ölçme niteliği ile birlikte ağırlıklı olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri uygulanmaktadır. Bu okullara devam eden öğrenciler ilgili mevzuata göre, 11. sınıfa doğrudan geçmeleri halinde 12. sınıfın sonunda “Anadolu Meslek Lisesi Diploması” alabilmektedirler.
BÖLÜMLER
Anadolu Teknik Liselerinde bulunan bölümlerin listesi ve açıklamaları aşağıdadır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitim kurumunda genel kültür dersleri ve meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenci meslek derslerinin uygulamalarını ve stajını bir işletmede yapar.
3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan pratik eğitimde, asgari ücretin %30′undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
Anadolu teknik liselerinden “Teknisyen” olarak mezun olanlar, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında normal lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. İş bulma şansları oldukça yüksektir. Bu eğitim kurumundan mezun olanlara meslek lisesi diplomasının yanı sıra ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan “İşyeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istemeleri halinde bu belge ile mezun oldukları alanda işyeri açabilirler.
MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
Anadolu teknik liselerinden mezun olanlar isterlerse yüksek öğretim kurumlarına devam edebilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen alanların devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS yerleştirme puanları hesaplanırken kendilerine ek puan verilmektedir.
Ayrıca meslek lisesi mezunları gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde bitirdikleri alan/dal/bölümlerin devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarındaki ÖSYM tarafından tespit edilen programlara sınavsız olarak devam edebileceklerdir.
Sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde 10’undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına ÖSYM’ce yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazandıkları takdirde devam edeceklerdir.
ANADOLU MESLEK LİSELERİ
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ
Öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon veren, ve onları hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu meslek liseleridir. Eğitim tam gün verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere toplam 4 yıldır.
ANADOLU MESLEK LİSESİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu meslek liselerine kayıt yaptırabilmek için ilköğretim okulu mezunu, eğitimine ara vermemiş olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Bu sınavda akademik yeteneği ölçme testi ile birlikte ağırlıklı olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri uygulanmaktadır.
Anadolu Meslek Liselerinin Denizcilikle İlgili Bölümlerine Özel Başvuru Şartları:
Anadolu meslek liselerinin Gemi elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makineleri, Güverte, Yat Kaptanlığı alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin çalışmaya engel hastalığının bulunmaması, ayrıca yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
Mülakat ve kondisyon sınavına kontenjanın üç katı kadar öğrenci çağrılmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar, okula kesin kayıt hakkı kazanırlar. Mülakat ve kondisyon sınavları MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Kesin kayıt tarihleri ve listeler okul müdürlüklerinden öğrenilebilir.
BÖLÜMLERİ
Anadolu meslek liselerinde bulunan bölümlerin listesi ile açıklamaları aşağıda yer almıştır
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitim kurumunda genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte okutulmaktadır. Öğrenciler branşlarına göre okulda ve işletmelerde uygulamalı derslerini ve staj çalışmalarını yapmaktadırlar.
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
Anadolu meslek liselerinden “Teknisyen” olarak mezun olanlar, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında normal lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. İş bulma şansları oldukça yüksektir. Bu eğitim kurumundan mezun olanlara ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde “İşyeri Açma Belgesi” verilecektir.
MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
Anadolu meslek lisesinden mezun olanlar ÖSS sınavını kazanmaları halinde isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına devam edebilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen alanların devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS yerleştirme puanları hesaplanırken, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ek katsayı ile çarpılır ve ÖSS puanlarına eklenir. ÖSS sınavını kazanmaları halinde yüksek öğrenim kurumlarına devam edebilmektedir.
Ayrıca Anadolu meslek lisesi mezunları gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarındaki ÖSYM tarafından tespit edilen bölümlere sınavsız olarak devam edebileceklerdir.
Sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde 10’undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına ÖSYM’ce yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazandıkları takdirde devam edeceklerdir.
TEKNİK LİSELER
Meslek liselerinin birinci sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim (Kimya ve Teknik Resim okutulmayan bölümlerde bu dersler yerine bölümlerin özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen bölüm dersleri) derslerinin;
a. Her birinden ayrı ayrı yıl sonu notu en az 2,
b. Bu beş dersin yıl sonu başarı ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler istedikleri takdirde teknik liselerde eğitimlerine devam edebilirler.
Öğrenciler söz konusu beş dersin yıl sonu notlarının haftalık ders saati ile çarpılması suretiyle bulunan ağırlıklı notlarının toplamına göre değerlendirilirler.
Teknik liselere öğrenci alımında beş dersten not ortalaması eşit olan öğrencilerden, bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı not toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
Erkek teknik lisesi mezunları, endüstri meslek lisesi mezunlarına tanınan bütün imkanlardan faydalanabilmektedirler. Sadece eğitim içeriği olarak teknik lisede meslek derslerinin yanı sıra yoğun olarak fen ağırlıklı eğitim almaktadırlar.
İşyeri açmak için şart olan ustalık belgesi ve teknik liseden mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi verilmektedir.
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
OKULLARDA BULUNAN BÖLÜMLER

ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
ANADOLU MESLEK LİSELERİ
TEKNİK LİSELER
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
·      Bilgisayar (Yazılım)
·      Bilgisayar (Donanım)
·      Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
·      Elektrik
·      Elektronik
·      Endüstriyel Elektronik
·      Gazetecilik
·      İnşaat (Alt Yapı)
·      İnşaat (Üst Yapı)
·      Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
·      Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
·      Kalıp
·      Kimya
·      Makina
·      Mikroteknik
·      Motor
·      Otomatik Kumanda
·      Radyo-Televizyon
·      Telekomünikasyon
·      Tekstil (Boya-Apre)
·      Tekstil (Dokuma)
·      Tekstil (İplik)
·      Tekstil (Konfeksiyon)
·      Tekstil (Örme Teknolojisi)
·      Tıp Elektroniği
·      Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği
·      Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor)
·      Yapı Ressamlığı
·      Alt Yapı
·      Bilgisayar (Donanım)
·      Bilgisayar (Yazılım)
·      Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
·      Boya-Apre
·      Boya-Baskı-Desen
·      Dokuma
·      Elektrik
·      Elektronik
·      Endüstriyel Elektronik
·      Gazetecilik
·      Gemi Elektroniği ve Haberleşme
·      Gemi İnşaa
·      Gemi Makineleri
·      Güverte
·      Güverte Avlama
·      Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
·      İnşaat (Üst Yapı)
·      İplik
·      Kalıp
·      Kimya
·      Konfeksiyon
·      Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
·      Kuyumculuk
·      Makine
·      Mikroteknik
·      Motor
·      Otomatik Kumanda
·      Örme Teknolojisi
·      Plastik Sanatlar
·      Radyo-Televizyon
·      Tekstil
·      Telekomünikasyon
·      Tıp Elektroniği
·      Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor)
·      Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği
·      Yapı Ressamlığı
·      Ahşap Yat İnşaa
·      İnşaat (Alt Yapı)
·      Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
·      Bilgisayar (Yazılım)
·      Bilgisayar (Donanım)
·      Boya-Apre
·      Dokuma
·      Elektrik
·      Elektronik
·      Endüstriyel Elektronik
·      Gıda Teknolojisi
·      Harita ve Kadastro
·      Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
·      İnşaat (Üst Yapı)
·      İplik
·      Kalıp
·      Kimya
·      Konfeksiyon
·      Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
·      Makina
·      Makina Model
·      Makina Ressamlığı
·      Mikroteknik
·      Mobilya ve Dekorasyon
·      Motor
·      Örme Teknolojisi
·      Tıp Elektroniği
·      Yapı Ressamlığı
·      Ayakkabıcılık
·      Baskı (tipo-ofset)
·      Bilgisayar (donanım)
·      Bilgisayar (yazılım)
·      Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
·      Boya Teknolojisi
·      Boya-Apre
·      Cilt ve Serigrafi
·      Çay Teknolojisi
·      Çinicilik ve Seramik
·      Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
·      Dekoratif Sanatlar
·      Deri Konfeksiyon
·      Deri Teknolojisi
·      Dizgi
·      Dokuma
·      Döküm
·      Döşemecilik
·      Elektrik
·      Elektromekanik Taşıyıcılar
·      Elektronik
·      Endüstriyel Elektronik
·      Gıda Teknolojisi
·      Grafik
·      Harita ve Kadastro
·      Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
·      İplik
·      İş Makineleri (Bakım-Onarım)
·      İş Makineleri (Operatörlük)
·      İzabe
·      Kalıp
·      Kimya
·      Konfeksiyon
·      Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarımı
·      Kuyumculuk
·      Kütüphanecilik
·      Lastik Teknolojisi
·      Makina Ressamlığı
·      Matbaa
·      Makina
·      Mermer Teknolojisi
·      Metalişleri
·      Metalurji
·      Mikroteknik
·      Mobilya ve Dekorasyon
·      Model
·      Motor
·      Örme Teknolojisi
·      Plastik İşleme
·      Proses
·      Reprodüksiyon ve Klişe
·      Restorasyon
·      Soğutma ve İklimlendirme
·      Su Ürünleri
·      Telekomünikasyon
·      Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)
·      Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)
·      Tesviye
·      Tıp Elektroniği
·      Yapı
·      Yapı Ressamlığı
Etiketler: anadolu liseleri, anadolu meslek liseleri, anadolu teknik lisesi, meslek liseleri, meslek liseleri dersler, teknil liseler


Kaynak: İlginizi Çekecek Güzel Haberler Oyunlar ve fazlası
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com